banner15

'100 Temel Eser' uygulaması 'kısmen' başarılı

Ankara'nın farklı ilçelerinde yapılan biraraştırma, MEB'in 2005'te yayımladığı genelgeyle okutulması zorunlu tutulan ''100 Temel Eser'' uygulamasının ''kısmen'' başarılı olduğunu ortaya koydu.

'100 Temel Eser' uygulaması 'kısmen' başarılı

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Yılmaz'ın danışmanlığında Sinem Arıcan tarafından hazırlanan araştırma için Ankara'nın Mamak, Yenimahalle ve Çankaya ilçelerindeki 54 ilköğretim okulunda görev yapan 141 Türkçe öğretmenine anket uygulandı.

Ankette sorulan ''Öğrencilerinizin okudukları ders dışı kitap sayısı sizce hangi aralıktadır'' sorusuna öğretmenlerin yüzde 12,1'i ''iki ayda bir kitap ve daha az'', yüzde 46,8'i ''ayda bir kitap'', yüzde 41,1'i ''bir ayda iki ve daha fazla'' yanıtını verdi.

Hiç okumayan öğrencinin bulunmadığının saptandığı araştırma sonuçlarında verilen yanıtların sosyo-ekonomik bölgelere göre değişimi de yansıtıldı. Araştırmada, sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerine göre en olumlu görüntüye sahip bölgenin yüzde 43,3'le Çankaya olduğu, onu yüzde 41,1'le Yenimahalle'nin izlediği ve Mamak'ın yüzde 29'luk bir oranla son sırada bulunduğu anlaşıldı.

''Öğrencileriniz 100 Temel Eserin kaç tanesini okumuştur'' sorusuna yanıt olarak öğretmenler, öğrencilerin sadece yüzde 0,7'sinin 100 kitaplık listeden 51 ve daha fazlasını okuduğunu belirtti. Öğretmenlerin verdikleri yanıta göre, öğrencilerin yüzde 68,8'i sözü edilen listeden 1-20 arasında kitap okurken, yüzde 1,4'ü hiç kitap okumadı. Öğretmenlere göre, öğrencilerin yüzde 29,1'i ise eserlerden 21–50 arasında okudu.

''Okuduklarınıza dayanarak, 100 Temel Eseri öğrencileriniz için ne kadar uygun buluyorsunuz'' sorusunda ise öğretmenlerin yüzde 53,2'si eserlerin öğrencilere ''az uygun'' olduğu karşılığını verdi.

''Hiç uygun değil'' diyen öğretmenlerle birlikte bu oran yüzde 62,5'e ulaşırken, ''100 Temel Eser''i ''çok uygun'' gören öğretmenlerin oranı yüzde 0,7'de kaldı. Öğretmenlerin yüzde 36,9'u da eserlerin öğrenciler için ''uygun'' olduğunu belirtti.

ÖĞRETMENLERİN ÇOĞU ZORUNLU OKUMA FİKRİNİ YANLIŞ BULUYOR

Ankette yer alan ''100 Temel Eser öğrenciler tarafından ne kadar istekli okunuyor?'' sorusuna öğrencilerin bu eserleri ''büyük istek ve zevkle okuduğunu'' belirten öğretmen oranı yüzde 1,4'te kalırken, yüzde 30,5'i de ''kısmen de olsa zevkle okuduğu'' yönünde görüş bildirdi. Öğretmenlerin yüzde 58,9'u öğrencilerin bu eserleri büyük ölçüde ödev olması ve not kaygısı nedeniyle istemeden okudukları görüşünü savunurken, bu konuda değerlendirme yapamayan öğretmenler de katıldığında bu oran yüzde 68,1'i buldu.

''100 Temel Eserin okutulmasının zorunlu tutulması fikrine katılıyor musunuz'' sorusu yöneltilen öğretmenlerin yüzde 4,3'ü zorunlu tutulmasının uygun olduğu fikrinde görüş bildirdi. Bu konuda ''tamamen katılıyorum'', ''büyük ölçüde katılıyorum'' ve ''katılıyorum'' seçenekleri birlikte düşünüldüğünde bile oran yüzde 24,8'de kaldı. Buna karşın, 100 Temel Eserin zorunlu olarak okutulması fikrini kısmen ya da tamamen yanlış bulan öğretmen oranı yüzde 75,2'yi buldu.

HER OKUL KÜTÜPHANESİNDE ''100 TEMEL ESER'' YOK

''Öğrencilerinizin ekonomik olarak 100 Temel Eseri edinme gücü bulunmakta mıdır'' sorusunda öğretmenlerin yüzde 18,4'ü ''rahatlıkla satın alabileceğini'' düşündüğünü belirtti. Bu oran alt sosyo-ekonomik bölge olan Mamak'ta yüzde 6,5'e düşerken, Çankaya'da yüzde 23,3'e çıktı. Öğretmenlerin yüzde 52,5'i ''100 Temel Eser''in edinilmesi konusunda öğrencilerin çoğunun bir güçlük yaşamayacağını düşündü.

''100 Temel Eserin ne kadarı okul kütüphanesinde bulunuyor'' sorusunu yanıtlayan öğretmenlerden yüzde 63,8'i bu eserlerin tümünün ya da çoğunun okul kütüphanelerinde bulunabildiğini belirtti. Öğretmenlerin yüzde 36,1'i okul kütüphanelerinin bu konuda işlevlerini yerine getiremediklerine ya da okullarında bir kütüphane olmadığına vurgu yaptı.

Sosyo-ekonomik bölgelere göre değerlendirildiğinde ise üst sosyo-ekonomik bölgeden alt sosyo-ekonomik bölgeye doğru gidildikçe okul kütüphanelerinin 100 Temel Eseri sağlama konusundaki katkılarının azaldığı görüldü.

''Sizce, 100 Temel Eser uygulaması, öğrencilerin okuma alışkanlıklarını artırma açısından ne kadar başarılı oldu'' sorusunu yanıtlayan öğretmenlerden yüzde 53,9'una göre, 100 Temel Eser Uygulaması ''kısmen'' başarılı oldu. Uygulamanın ''tamamen'' başarılı olduğunu düşünen öğretmen oranı yüzde 2,1'de kalırken, öğretmenlerin yüzde 18,4'ü uygulamayı ''büyük oranda'' başarılı buldu.

Ankete göre, Mamak'ta uygulamanın tümüyle başarılı olduğunu söyleyen hiçbir öğretmen olmadı.

Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2011, 13:21
YORUM EKLE

banner39

banner36

banner37

banner35