banner15

Çalışan öğrenci devlet yurtlarında kalamayacak

Mevzuatta yapılan değişiklikle, yurtlara kayıt olmak isteyen öğrenciler, sadece tatil dönemlerinde herhangi bir işte çalışabilecek. Maaşlı işlerde çalışan üniversite öğrencileri devlet yurtlarında kalamayacak

Çalışan öğrenci devlet yurtlarında kalamayacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yurt İdare ve İşletme mevzuatında yapılan değişiklikle, yurtlara kayıt olmak isteyen öğrenciler, tatil dönemlerinde geçici olarak en fazla 120 gün çalışabilecekler veya ücretli staj yapabilecekler. Ancak, yurtta barınacaklar, en az asgari ücret düzeyinde ücretle sürekli bir işte çalışamayacaklar veya sürekli gelirleri bulunamayacak.

KYK  Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, yükseköğretim kurumlarının yeri ve öğrenci sayıları, mevcut yurtların kapasitesi, talebi karşılama oranları, binaların fiziki durumları ile sosyal ve bölgesel faktörler dikkate alınarak ülke genelindeyurt ihtiyacı belirlenecek.

Yurtlara başvuru yapmak isteyenlerin, örgün eğitim veren bir yüksek öğretim kurumuna kayıtlı olmaları gerekecek. Ayrıca, şehir içi nakil araçlarından yardımsız faydalanamayan görme engelli, felçli, bir veya iki kolu veya bacağı olmayan, skolyoz hastası öğrenciler hariç, öğrencinin ailesinin yurdun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi istenecek. Ancak büyükşehir belediyeleri sınırları içinde bulunan yurtlara, ailesinin ikamet durumuna göre başvuru alınabilecek yerleşim yerleri KYK tarafından belirlenecek.

Yönetmeliğe eklenen yeni bir maddeyle, yurda kayıt olmak isteyen öğrencilerin tatil dönemlerinde geçici olarak çalıştıkları işlere ilişkin de yeni bir düzenleme yapıldı. Buna göre, yurtlara kayıt olmak isteyen öğrenciler, tatil dönemlerinde geçici olarak en fazla 120 gün çalışabilecekler veya ücretli staj yapabilecekler. Ancak bunların dışında, yurtlarda barınmak isteyen öğrencilerde, en az asgari ücret düzeyinde ücretle sürekli bir işte çalışmamaları veya sürekli gelirlerinin olmaması şartı aranacak.

ÖDENMEYEN ÜCRET DEPOZİTOYU YAKAR

Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilecek. Kayıt olunan ay ile kayıt sildirilen ayda ise günlük ücret hesabı yapılacak. Bir ay 30 gün üzerinden hesap edilecek. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınacak. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilecek. Yurt ücretleri en geç ayın son günü saat 21.00'e kadar banka aracılığıyla ödenecek.

İlk kayıtta yurt ücreti ve depozito ücreti kayıt sırasında yurt kasasına yatırılacak. Öğrenci, kayıt tarihine göre ödeyeceği yurt ücretini ve depozito miktarını, yayınlanması halinde Kurum internet sitesinden veya kaydolacağı yurt müdürlüğünden öğrenecek. Yurtta barınmaktayken kendi isteğiyle kaydını sildiren öğrencilerin, tekrar başvurmaları ve yurtta boş yer olması halinde, o öğretim yılı için iki kat yurt ücreti alınarak yeniden yurda kayıtları yapılacak. Artık yıl öğrencileri yüzde 50 fazla yurt ücreti ödeyecekler.

YILDA İKİ KEZ DEPOZİTO TAMAMLAMA HAKKI

Yönetmelikte, yurt ücretini ödemeyenler hakkında uygulanacak iş ve işlemlerle ilgili de değişiklik yapıldı. Buna göre, yurt ücretini ayın son gününe kadar ödemeyen öğrencinin yurt ücreti takip eden ayın ilk işgünü depozitosundan mahsup edilecek. Depozitosunu tamamlaması için ayın 10'u mesai bitimine kadar süre verilecek. Bu sürenin sonunda depozitosunu tamamlamazsa bu günlerin ücreti de depozitosundan mahsup edilerek kaydı silinecek. Kalan depozitosu talebi halinde iade edilecek. Talep edilmemesi halinde depozitosu 5 yıl bekletilecek ve 5 yılın sonunda irat kaydedilecek.

Öğrenciler, depozito tamamlama hakkından öğretim dönemi ve takip eden tatil ayları içinde en fazla iki kez yararlanabilecekler. Üçüncü tekrarında öğrencinin yurt ücreti depozitosundan mahsup edilerek kaydı silinecek. Kalan depozitosu talebi halinde iade edilecek. Talep edilmemesi halinde depozitosu 5 yıl bekletilecek ve 5 yılın sonunda irat kaydedilecek.

YENİ İMKÂNLAR

Yeni düzenlemeyle, öğrenciler yatay ve dikey geçişlerinde yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi kadar yurtta kalabilecekler, ayrıca bir öğretim kurumundan mezun olduktan sonra ikinci bir öğretim kurumunda öğrenime başlayanlara da yurtta barınma imkanı getirildi.

Mevzuattaki değişiklikle, öğrenciler yurtlarda, öğrenim gördükleri bölümün normal öğrenim süresi kadar kalabilecekler. Yurtta barınan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken aynı il veya ilçede üniversite veya bölüm değiştirirse, yatay veya dikey geçiş yaparsa yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta kalmaya devam edecekler.

Yurtta barınan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken farklı il veya ilçede üniversite veya bölüm değiştirirse, yatay veya dikey geçiş yaparsa öğrenim görecekleri il veya ilçede yurda yerleşmek için yeniden müracaat edecekler. Bu öğrenciler yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta barınacaklar.

Yurtta barınmayan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken aynı veya farklı il veya ilçede üniversite veya bölüm değiştirirse, yatay veya dikey geçiş yaparsa, yurtta kalmaya hak kazanması durumunda yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta kalabilecekler.

Bir öğretim kurumundan mezun olan öğrenciler, ikinci bir öğretim kurumunda öğrenim görmeye başlayacakları takdirde yurda yerleşmek için yeniden müracaat edecekler. Bu öğrencilerin başvuruları ara sınıflar gibi değerlendirilecek.

Aftan yararlanarak, yeniden öğrenime başlayan öğrenciler, başvuruda bulundukları tarihte bulundukları sınıf esas alınarak normal öğrenim süresince barındırılacak.

Yeni düzenlemeyle, anne ve babası vefat etmiş olanlardan da yurt ücreti ve depozito alınmaması hükmü getirildi.

GERÇEĞE AYKIRI SOSYAL MEDYA MESAJLARINA CEZA

Yeni düzenlemeyle yurtta barınan öğrenciye verilecek kınama cezası gerektiren fiillere, "Basın, sosyal ve görsel medyada yurt öğrencileri ile Kurum veya diğer kamu kurum ve kuruluşları aleyhinde gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmak" maddesi de eklendi.

Yurda girmek için aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanlar veya herhangi birini sonradan kaybetmiş olanlarla taksirli suçlar hariç, haklarında mahkumiyet kararı verilenlerin yurtla ilişkileri süresiz olarak kesilecek.

 

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2014, 14:24
YORUM EKLE

banner39

banner50

banner47

banner48