Geleceğin Türkiyesinde Yükseköğretim

Türkiye’de yükseköğretim sistemi büyüklük bakımından dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdi. Yükseköğretimdeki öğrenci sayısı dünyada yaklaşık 100 ülkenin, Avrupa’da ise yaklaşık 20 ülkenin nüfusundan daha fazla

Geleceğin Türkiyesinde Yükseköğretim

İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği kurulduğu günden bu yana yaptığı araştırma, yayın ve raporlama çalışmalarına Geleceğin Türkiyesi Raporlarını ekledi. Projenin ikinci raporu, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş tarafından hazırlanan Geleceğin Türkiyesinde Yükseköğretim 12 Şubat 2019 tarihinde kamuoyuyla paylaşılacak.

Geleceğin Türkiyesi adıyla gerçekleştirin projede eğitimden yükseköğretime, sivil toplumdan dış politikaya, siyasetten yönetime kadar birçok alanda alanında uzman kişilere gelecek vizyonu çizen ve çözüm öneren raporlar hazırlatılıyor. Projenin ikinci çalışması olan Geleceğin Türkiyesinde Yükseköğretim Raporu Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş tarafından hazırlandı. Raporda alanın eksikleri tespit ediliyor ve dünyadaki örnekler incelenerek konuya dair uygulanabilir çözüm önerileri sunuluyor.

Geleceğin Türkiyesinde Yükseköğretim raporu 12 Şubat 2019 tarihinde düzenlenecek programla kamuoyuna sunulacak. Nihat Erdoğmuş’un raporu sunacağı programa alanın uzman isimleri de katılarak katkı sunacak.

NEDEN YÜKSEKÖĞRETİM RAPORU?

Günümüzde yükseköğretim sisteminin ve kurumlarının beklentileri yeteri kadar karşılayamadığı ve değişimlere hızlı cevap veremediği yönünde eleştiriler yapılıyor. Yükseköğretimin yeniden yapılanmasına yönelik çalışmaların ise kısmi etkisi olduğu ve genellikle öneri düzeyinde kaldığı dikkat çekiyor.

İLKE Derneği buradan hareketle değişim ve dönüşüm ihtiyacı olan yükseköğretim alanında sorunları tespit edip uygulanabilir çözüm önerileri sunan Geleceğin Türkiyesinde Yükseköğretim raporunu hazırladı.

Geleceğin Türkiyesi Projesi çerçevesinde hazırlanan ilk rapor olan Türkiye’nin Geleceği: Geleceğin Türkiyesinde Eğitim Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İLKE Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Yusuf Alpaydın tarafından hazırlanmıştı. Raporda Türkiye'nin en önemli sorunu olarak kabul edilen ve tam anlamıyla bir bilmece haline gelen eğitim meselesi uygulanabilir çözüm önerileri ile birlikte ele alınmıştı. Rapor medyada ve eğitim camiasında büyük yankı uyandırmıştı.

GELECEĞİN TÜRKİYESİ PROJESİNİN AMAÇ VE HEDEFİ

İLKE Derneği Geleceğin Türkiyesi adı altında Eğitim, Yükseköğretim, İktisadi Yapı, Yönetim, Dış Politika, Kültür Politikaları, Sosyal Politikalar ve Sivil Toplum konularında vizyoner çalışmalarla Türkiye’nin gelecek vizyonuna katkı sunmayı amaçlıyor.

Geleceğin Türkiyesini inşa ederken toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasi her alanda birbiriyle uyumlu, işlevsel ve sürdürülebilir politikalar geliştirmeyi öncelikli hedef olarak belirleyen İLKE Derneği faaliyetlerini adalet, kuşatıcılık, tutarlılık, yapıcılık, teorik bütünlük, uygulanabilirlik, katılım ve istişare değerlerini temel alarak hazırlayıp, ülkemizin geleceğine katkı sunmayı hedefliyor.

Tarih: 12 Şubat 2019 | 10:00 | Grand Cevahir Otel | Şişli İstanbul

İletişim: Hamit Kardaş | 0216 532 6370

bilgi@ilke.org.tr | www.ilke.org.tr

banner53
YORUM EKLE

banner39