Öğretmenler ne istiyor?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlerle yaptığı anketin sonuçları yayınlandı

Öğretmenler ne istiyor?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 57 bin 358 öğretmenin katılımıyla yaptığı ''Meslekiçi Eğitim İhtiyacını Belirleme Anketi''nin sonuçlarına göre, öğretmenlerin yüzde 66,6'sı İngilizce öğrenmek, yüzde 33,2'si de Türkçeyi etkin kullanmak istiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı ''Meslekiçi Eğitim İhtiyacını Belirleme Anketi'' sonuçları açıklandı.

Haziran-Temmuz aylarında on-line olarak düzenlenen ankette öğretmenlere unvanı, branşı, meslek içi eğitim ihtiyacını belirlemeye yönelik mesleki gelişim konuları, dil eğitimleri, bilişim teknolojisi alanı konuları, kişisel gelişim konuları soruldu. Katılımcıların yüzde 45'ini kadın, yüzde 55'ini erkekler oluşturdu.

Katılımcıların yarıya yakını (yüzde 43,94), mesleki gelişim için nelere ihtiyacı duyduklarına ilişkin soruya ''öğretim teknolojileri ve materyal geliştirmeyi'' yerleştirdi.

Öğretmenlerin yüzde 36'sı ise ''sınıfta ilk ders, sınıf içi davranışlar, öğrenci davranışlarını etkileyen etmenler'' konularında eğitim ihtiyacı duyduğu görüşünü bildirdi.

Öğretmenlerin yüzde 34'ü de ''rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, yeni gelişmeler ve araştırmalar, sınav kaygısıyla baş etme yolları'' konularında hizmet içi eğitim ihtiyacını vurguladı. ''Özel öğretim yöntemleri'' eğitimi almak isteyen öğretmenlerin oranı ise yüzde 33 olarak belirlendi.

''Gelişim psikolojisi'' konusunda eğitime ihtiyaç duyan katılımcıların oranı yüzde 29'da kalırken, bu seçeneği işaretleyenler, gelişimi etkileyen faktörler, gelişim kuramları, gelişim psikolojisi alanındaki son gelişmeler ve araştırmalara ilişkin ayrıntılı bilgi sahibi olmak istediğini belirtti.

Öğretmenlerin yüzde 25'i de ''öğrenme öğretme kuram ve yaklaşımları'', yüzde 21'i ''ölçme ve değerlendirme'', yüzde 19,7'si ise ''program geliştirme ve öğretim'' konularında mesleki gelişime ihtiyaç duyduklarını ortaya koydu.

EN ÇOK İNGİLİZCE ÖĞRENMEK VE TÜRKÇEYİ ETKİN KULLANMAK İSTİYORLAR

Ankette katılımcılara ihtiyaç duydukları dil eğitimine yönelik sorular da soruldu.

Öğretmenlerin yarıdan fazlası (yüzde 66,6) en çok İngilizce öğrenmek, yüzde 33,2'si de Türkçeyi etkin kullanmak istiyor.

Öğretmenlerin öğrenmek istediği diğer diller ise yüzde 15,20 ile Arapça, yüzde 15,09 ile Almanca, yüzde 8,32 ile Fransızca, yüzde 6,15 ile Rusça, yüzde 5,06 ile Çince, yüzde 4,82 ile İspanyolca, yüzde 4,54 ile İtalyanca ve yüzde 3,29 ile Japonca olarak sıralandı.

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KULLANIMI EĞİTİMİ İSTİYORLAR

Bilişim teknolojisinde eğitim ihtiyacı duyulan konular sorulduğunda öğretmenler önceliği etkileşimli tahta kullanımına verdi. Öğretmenlerin yüzde 30,2'si FATİH Projesi'nde kullanılacak etkileşimli tahta kullanımına ilişkin eğitim ihtiyacına vurgu yaptı.

Öğretmenlere ankette kişisel gelişim ihtiyacı duyduğu konular da soruldu. Katılımcıların yüzde 37,04'ü ilgili soruya ''Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri'' yanıtını verdi. Anket sonuçlarına göre, kişisel gelişimleri için öğretmenlerin yüzde 30,82'si ''Dikkat Artırma Teknikleri'', yüzde 24,02'si ''Diksiyon ve Güzel Konuşma'', yüzde 23,22'si ''Beden Dili Eğitimi'', yüzde 18,61'i ve ''Çatışma ve Stres Yönetimi'' eğitimi istedi.

Anketteki açık uçlu sorular öğretmenlerin verdiği yanıtlara göre, mesleki gelişim konusunda en çok eğitim ihtiyacı duydukları konular eğitim materyali hazırlama, mesleki alan eğitimleri, sınıf yönetimi rehberlik, mesleki teknik eğitim, bilişim teknolojisi alanı eğitimleri ve yaratıcı drama tiyatro oldu.

Açık uçlu sorulara verilen cevaplarda, öğretmenler kişisel gelişimde en çok mesleki teknik eğitimde kullanılan bilgi teknolojileri yazılımları konusunda eğitim ihtiyacını dile getirdi. Mesleki eğitimde atölye eğitimleri, bilgisayar konulu eğitimler, akıllı tahta kullanımı ve 4+4+4 mevzuatı katılımcıların kişisel gelişimi için ihtiyaç duyduğu diğer konular oldu.

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2012, 12:41
banner53
YORUM EKLE

banner39