AYM'den aday memurları sevindirecek karar

AYM, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun, 57. maddesinin birinci fıkrasının "Adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir" biçimindeki birinci cümlesini iptal etti

AYM'den aday memurları sevindirecek karar

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesi(AYM), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun, 57. maddesinin birinci fıkrasının "Adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir" biçimindeki birinci cümlesini iptal etti.

Kırıkkale İdare Mahkemesi, baktığı bir davada, söz konusu kanun hükmünün iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu. Başvuruyu esastan görüşen Yüksek Mahkeme, hükmün Anayasa'ya aykırı olduğuna karar verdi.

Öte yandan, Anayasa Mahkemesi, CHP'nin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu da görüştü. Mahkeme, Kanun'un, Görevi Kötüye Kullanma ve Sahtecilik başlıklı 110. maddesinin 1. fıkrasının "Yönetim, denetim veya sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız olarak ilişkili bulunduğu diğer bir teşebbüs veya şahısla emsallerine göre bariz şekilde farklı fiyat, ücret ve bedel uygulamak gibi örtülü işlemlerde bulunarak halka açık ortaklıkların karını veya mal varlığını azaltmak" şeklindeki (b) bendinde yer alan "gibi" ibaresini Anayasa'ya aykırı buldu.

Kanun'un Borsa İstanbul Anonim Şirketi başlıklı 138. maddesinin 13. fıkrasının "Bu fıkranın birinci cümlesi, bu Kanun'la mülga 91 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu Kanun'la mülga 2499 sayılı Kanun'un 40/A maddesi uyarınca kurulmuş olan borsalar ile bunların bağlı ortaklıkları ve iştirakleri hakkında da hükmi şahsiyetleri teşekkül ettiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere, hüküm ifade eder; bu Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemler için bu fıkranın birinci cümlesinde adı geçen kanunlara ve kararnamelere tabiiyet gerekçesi veya iddiasıyla işlem tesis edilemez, edilmiş olanlar kendiliğinden işlemden kalkar" şeklindeki ikinci cümlesi de iptal edildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2013, 17:14
banner53
YORUM EKLE

banner39