Bulgaristan'dan Türklerin 1989 zorunlu göçü: 30 yıl sonra göçmenlerin algıları

Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi Bulgaristan'dan Türklerin 1989 zorunlu göçü: 30 yıl sonra göçmenlerin algıları konulu Uluslararası Sempozyumu  6-7 Aralık 2019,Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü (İstanbul)'nde düzenlenecek

Etkinlikler 04.12.2019, 16:11 02.01.2020, 15:17
Bulgaristan'dan Türklerin 1989 zorunlu göçü: 30 yıl sonra göçmenlerin algıları

YTÜ Balkar (Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi) tarafından sempozyum düzenlenecek.
 
Tarih: 6 Aralık 2019 Cuma 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Prof. Dr. Murat Demircioğlu Konferans Salonu
9.00-9.30 Kayıt / Registration

9.30-10.00 Açılış Konuşmaları
Neriman Ersoy-Hacısalihoğlu (Organizasyon Komitesi)
Bahri Şahin (Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü)
Refik Turan (Türk Tarih Kurumu Başkanı)
Abdullah Eren (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Bşk.)

10.00 Açılış Konferansı / Keynote Speech
Yıldırım Ağanoğlu: Osmanlı'dan Cumhuriyete Günümüz Bulgaristan' Coğrafyasından Türkiye'ye Yapılan Göçler

10.30-11.00 Çay-Kahve Arası 

11-12.30 Panel 1: Bulgaristan’da 1984-1989 Baskı ve Asimilasyon Süreci ve 1989 Zorunlu Göçü / Memory on Oppression and Forced Assimilation Process and the Forced Migration of 1989
Oturum Başkanı / Chair: Elçin Macar

Ayşe Kayapınar: 89 Zorunlu Göçüne Maruz Kalmış Bir Bulgaristan Türkü Olarak “Osmanlı”yı Tanımak

Zeynep Zafer: 89 Göçü ve Pomaklar

Neriman Ersoy-Hacısalihoğlu: Türklerin Hatıralarında Komünist Rejimin Toprakları Kamulaştırması ve Tarım Kooperatiflerinde (TKZS) Çalışma

Nefize Ramadan: Göçün İnsanlar Üzerindeki Etkisinin Sosyal Bağlamda Araştırılması: Bulgaristan Göçü

Muzaffer Ercan Yılmaz / Zeynep Kalfa: 1989 Sonrası Dönemde Bulgaristan’daki Türk Azınlığın Karşılaştığı Sosyal Sorunlar

12.30-14.00 Öğle Yemeği / Lunch

14-15.30 Panel 2: Bulgaristan’da 1984-1989 Baskı ve Asimilasyon Süreci ve 1989 Zorunlu Göçü / Oppression and Forced Assimilation Process and the Forced Migration of 1989
Oturum Başkanı / Chair: Fuat Aksu

Vermund Aarbakke: The 1989 Exodus of Bulgaria’s Turks Revisited

Sadriye Güneş: 1989 Göçü, Göç Öncesi, Göç Esnası ve Göçten 30 Yıl Sonrası: Özdeneyimlerin Artzamanlı Bir Bakış Açısıyla İrdelenmesi

Hasan Demirhan: Cezaevlerinde ve Toplama Kampları’nda Tutuklu Kalan Mağdurların Anılarında 1989 Yılı Öncesi Bulgaristan’daki Siyasi Şartlar

Bülent Yıldırım: “Yeniden Doğuş” Adlı Asimilasyon Sürecinde (1984-1989) Gözaltında İşkence ile Öldürülmelere Bir Örnek: Şehit Ali Osman Ali

15.30-16.00 Çay-Kahve Arası / Coffee Brake

16-17.30 Panel 3: Bulgaristan’da Kalan Türkler ve 1984-1989’u Hatırlama / Turks in Bulgaria and the Memory of 1984-1989
Oturum Başkanı / Chair: Ali Çaksu

Evelina Kelbecheva / Nurie Muratova: Dismissed Knowledge -- Representation of the Assimilation of Muslim Minorities in Bulgaria

Ramazan Biçer: Göç Sonrası Bulgaristan’da Kalan Türklerin, Dini Eğitim Amacıyla Dünya Devletlerine Yönelişi

Tsvetelina Tsvetkova: “In the name of the idea, they take your name”: People`s memory about the 1980`s forced politics of the Bulgarian Communist Party

Eren Akın: Bulgaristan’da Terkedilmiş Köyler ve Kasabalılaşma Eğilimi

7 Aralık 2019 Cumartesi / 7 December 2019 Saturday
Davutpaşa Kampüsü Kongre Merkezi
Prof. Dr. Ferruh Ertürk Salonu (Küçük Salon)
 

9.30-11.00 Panel 4: Türkiye’deki Deneyimler / Experiences in Turkey
Oturum Başkanı / Chair: Nurcan Özgür-Baklacıoğlu

Magdalena Elchinova: Perceptions of the Good Life among 1989 Re-settlers from Bulgaria to Turkey

Özge Kaytan: The Migration Process and the First Years in Turkey: How Bulgarian-Turkish Migrant Women Perceive and Narrate the New Life in Turkey

Siwar Youssef: Post Migration Living Difficulties of Returned Women in Turkey

Özlem Hocaoğlu / Apak Kerem Altıntop: Sınırötesi Mekanlarda Bölünmüş Çocukluk: Bulgaristan’dan Türkiye’ye Çocuk Göçleri

11.00-11.30 Çay-Kahve Arası / Coffee Brake

11.30-13.00 Panel 5: Türkiye’deki Deneyimler /Experiences in Turkey
Oturum Başkanı / Chair: Fulya Memişoğlu

Levent Kayapınar: Bulgaristan Türkleri için Mehcer ve Mehcûr Neresidir?

Dilek Latif: Perceptions of Bulgarian Turks in North Cyprus: The Conceptualisation of Identity and Homeland

Bilal Tunç: 1989’da Bulgaristan’daki Türklerin Türkiye’ye Göçleri ve Yerleştirildikleri Yerler: Kocaeli Örneği

Begüm Hergüvenç: Zorunlu Göç Kapsamında Bulgaristan’dan Göç Eden Türklerin Göçmenlik Deneyimleri: Sakarya İli Örneğinde Şehirle Bütünleşme ve Örgütlenme Pratikleri

Kader Özlem: Türkiye’deki Bulgaristan Göçmenlerinin Dernekleri ve 1989 Zorunlu Göçü’nün 30. Yılına Dair Yapılan Faaliyetlerin Değerlendirilmesi

13-14.00 Öğle Yemeği / Lunch

14-15.30 Panel 6: 1989 Zorunlu Göçünü Hatırlamak ve Anmak / Memory and Rememberance of the 1989 Forced Migration
Oturum Başkanı / Chair: Ayşe Kayapınar

Mehmet Hacısalihoğlu: Bulgaristan’da 1984-1989 Zorunlu Asimilasyon ve Etnik Temizlik Mağdurlarının Anma ve Yas Günleri

Gülbahar Kurtuluş: 1989 Bulgaristan Zorunlu Göçünün Kuşaklararası Aktarımında Sözlü Anlatının Yeri

Keisuke Wakizaka / Fatmanaz Gökkaya: Bulgaristan Türklerinin Sosyalizm Nostaljisi Üzerindeki Algısı: Ekonomik Boyut

Özge Aydın: Bulgaristan Türklerinin Hafızasında Göç ve Kimlik

Reyhan Bayramoğlu: Asimilasyon Sürecinin Türkçe’ye Etkisi ve Bulgaristan Türkleri Perspektifinden Değerlendirilmesi

15.30-16.00 Çay-Kahve Arası / Coffee Brake

16-17.30 Panel 7: Tanıklar Konuşuyor / Witnesses Talking
Oturum Başkanı / Chair: Neriman Ersoy-Hacısalihoğlu

Metin Edirneli: Göçler, Terminoloji ve 1984 Yılı İzlenimleri

Ahmet Alpay: Bir Üniversite Öğrencisinin Yaşadıkları (anılar) 

Rifat Yağcı: İlk Direnişin Yaşandığı Sütkesiği Köyünde Yaşananlar

Sabri İskender: 1984-1989 Döneminde Örgütlü Mücadele

KATILIMCILAR / PARTICIPANTS

- Aarbakke, Vermund (Assist. Prof. Dr. Aristotelian University of Thessaloniki)

- Ağanoğlu, Yıldırım (Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi)

- Akın, Haydar Eren (Universite Paris Nantere/Paris)

- Aksu, Fuat (Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi)

- Alpay, Ahmet (Bursa)

- Altıntop, Apek Kerem (İstanbul Üniversitesi)

- Aslan, Mehmet Nedim (Yurdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı)

- Aydın, Özge (Kırklareli Üniversitesi)

- Bayramoğlu, Reyhan (Yıldız Teknik Üniversitesi/İstanbul)

- Biçer, Ramazan (Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi)

- Çaksu, Ali (Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversiesi)

- Demirhan, Hasan (Dr. Öğr. Üyesi, Kırklareli Üniversitesi)

- Edirneli, Metin (TRT Yapımcısı/Bursa)

- Elchinova, Magdalena (Prof. Dr., New Bulgarian University/Sofia)

- Ersoy-Hacısalihoğlu, Neriman (Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi)

- Gökkaya, Fatmanaz (İstanbul Gelişim Üniversitesi/İstanbul)

- Güneş, Sadriye (Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi)

- Hacısalihoğlu, Mehmet (Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi)

- Hergüvenç, Begüm (Yıldız Teknik Üniversitesi/İstanbul)

- Hocaoğlu, Özlem (İstanbul Üniversitesi)

- İnce, Fatme (Yurdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı)

- İskender, Sabri (Bursa)

- Kalfa, Zeynep (Bursa Uludağ Üniversitesi)

- Kayapınar, Ayşe (Prof. Dr., Milli Savunma Üniversitesi / Ankara)

- Kayapınar, Levent (Prof. Dr. Ankara Üniversitesi)

- Kaytan, Özge (Middle East Technical University/Ankara)

- Kelbecheva, Evelina (Prof. Dr., American University / Blagoevgrad)

- Kurtuluş, Gülbahar (Ege Üniversitesi/İzmir)

- Latif, Dilek (Dr., Near East University/Nicosia/Lefkoşa)

- Macar, Elçin (Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi)

- Memişoğlu, Fulya (Dr. öğr. üyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi)

- Muratova, Nurie (Assist. Prof. Dr., South-West University Neofit Rilski / Blagoevgrad)

- Özgür, Nurcan (Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi)

- Özlem, Kader (Dr. Öğr. Üyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi/Bursa)

- Ramadan, Nefize (Trakya Üniversitesi / Edirne)

- Tsvetkova, Tsvetelina (Dr., Yıldız Technical University BALKAR)

- Tunç, Bilal (Doç. Dr., Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi/Ağrı)

- Wakizaka, Keisuke (Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi)

- Yağcı, Rifat (İstanbul)

- Yıldırım, Bülent (Doç. Dr., Trakya Üniversitesi/Edirne)

- Yılmaz, Muzaffer Ercan (Prof. Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi)

- Youssef, Siwar (Corvinus University / Budapest)

- Zafer, Zeynep (Prof. Dr., Ankara Üniversitesi)

PRESIDENCY /BAŞKANLIK

Prof. Dr. Bahri ŞAHİN (Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Refik TURAN (President of Turkish Historical Society)

Abdullah EREN (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı)

COORDINATORS/ORGANİZATÖRLER

Doç. Dr. Neriman Ersoy-Hacısalihoğlu (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu (YTÜ Director of BALKAR)

Fatme İnce (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı)

Kenan Çelik (Türk Tarih Kurumu)

24 ARALIK / 24 DECEMBER

BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN TOTALİTAR REJİME VE SOYKIRIMA DİRENİŞİNİ VE ŞEHİTLERİNİ ANMA GÜNÜ

Rememberance Day for the Resistance of Turks of Bulgaria against Totalitarianism and Genocide and for their Victims

Bulgaristan’da totaliter Jivkov rejimi 1984 yılının 23 Aralık’ı 24 Aralık’a bağlayan gecesi - Batı Avrupa’da Hz. İsa’nın doğumunu simgeleyen Noel kutlamaları arefesinde - „Yeniden Doğuş“ adıyla, Kırcaali ve Hasköy bölgesinde zorla isim değiştirme politikasını uygulamaya koymuştur. Bölgenin dış dünyayla her türlü bağlantısı kesilip ordunun ve milislerin kuşatması altında Türk yerleşimlerine girilmiş ve Türklere artık Bulgar oldukları belirtilerek Türkler „gönüllü“ olarak Türkçe isimlerini bırakıp Bulgarca isimler aldıklarına dair belgeleri imzalamaya zorlanmışlardır. Bu politikaya ilk tepkiler 24 Aralık sabahı erken saatlerde başlamış ve protesto yürüyüşleri düzenlenmiştir. Ancak bunlar Bulgar güvenlik güçleri tarafından şiddetle bastırılmıştır. Takip eden günlerde zorla asimilasyona direnenlere karşı ateş açılarak ölümlere neden olunmuş ve çok sayıda Türk tutuklanarak hapse (Belene Kampına) atılmıştır. Türklere karşı uygulanan baskı ve zulüm beş yıl boyunca devam etmiş ve nihayet 1989’da zorunlu göç yoluyla etnik temizlik politikası uygulamaya konmuştur.

Bu sempozyum, Bulgaristan’da 1984-1989 yılları arasında zulme maruz kalan, hayatını kaybeden veya göçe zorlanan tüm insanlara ithaf edilmektedir.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine onay vermeli mi?