29.11.2014, 10:38

Ferguson niçin bizim meselemizdir?

Sevgili Müslüman Amerika:

Ferguson sizin meselenizdir. Ferguson bizim meselemizdir. İnsan haklarına yönelik pasif sadakat ya da sembolik dayanışma gösterilerinin çok ötesine geçen bir dizi gerekçeyle Müslüman Amerikalılar, Ferguson’la ve onun çatışma yaşanan sokaklarından güçlü şekilde yankılanan, Siyah Amerika’ya karşı devlet destekli ve yapısal şiddete son verilmesi çağrılarıyla irtibatlıdır.

Ferguson bir Müslüman Amerikalı meselesidir, çünkü biz kendimizi Siyahların mücadelesinin içinde konumlandırmasak da hep Siyahlara dair görüntü ve fikirleri takdir ederiz. Biz Malcolm X’in, camilerimizin hükümet tarafından gözetlenmesine karşı koyduğundan bahseder, Martin Luther King’in de Suriyelilerin mücadelesini Amerikalı dinleyicilere anlattığını dile getiririz.

Aylar önce Gazze’nin kuşatılması sırasında biz, polis köpekleri tarafından saldırıya uğrayan Siyah İnsan Hakları eylemcilerine dair afişler astık ve Siyah İnsan Hakları protestocularına şiddetle tazyikli su sıkıldığı resimler gönderdik. Filistinlilerin feci hâllerini duyurmak için Siyahlara ait orijinal fikir ve görüntüler alındı ve bunlar yeni bir çerçeveye oturtuldu.

Biz, siyasi ve stratejik gayelerimizi gerçekleştirmek üzere defalarca Siyah mücadelesinden ödünç aldık. Ve biz Siyahların kurban edilmelerini hiç duraklamadan kınar ve Siyahlarla ilgili kriz anlarına başka bir gözle bakarız. Dün böyleydi, bugün de böyledir.

Ferguson bizim meselemizdir, çünkü Müslüman Amerika “Arap” ve “Güney Asyalı” olmadan önce Siyah’tı. İlk camileri inşa edenler, Ramazan’ın başlangıcını gözetleyenler ve bugün araçlarla üzerinde dolaştığımız cadde ve yolları yapanlar, köleleştirilmiş Müslümanlardı.

Siyah Müslümanlar, Müslüman Amerika nüfusunun en büyük kısmını teşkil ediyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde bugün Müslümanların en az dörtte biri Siyah’tır. Yanlış bir şekilde “Arap dini” olarak görülse de Amerika’da Amerikalı Arap Müslümanlardan çok daha fazla Siyah Müslüman vardır. Siyah Müslümanlar, Güney Asyalı Müslümanları da geride bırakmıştır. Bunlar ülkede bu inanca mensup nüfus içinde en hızlı büyüyen demografik kesimdir. Müslümanlar, 11 Eylül’den sonra çoğu uzmanın ifade ettiği üzere “Yeni Siyahlar” değildirler. Müslümanlar her zaman Siyah’tı.

Ferguson bizim meselemizdir, çünkü Müslüman Amerika siyasi hatalarından ders almadı. 11Eylül’den önce, ırkçı yaklaşım Siyah ve Latinlerin meselesiyken ya hiçbir Müslüman Amerikalı lider ya da kuruluş bunun aleyhinde konuşmadı ya da çok azı konuştu. Kendi çıkarını düşünme, etnik merkezlilik ve Siyah karşıtı ırkçılıkla da birleşince çoğumuz, MALDEF, NAACP gibi kuruluşlarla diğer ayrımcılık muhalifleriyle dayanışma toplantıları yapmamaya kanaat getirdik. Bizim o masadaki yerimiz 11 Eylül’e kadar boştu. Biz, Dünya Ticaret Merkezi’ne iki uçak çarpıncaya kadar “ayrımcılık bizim meselemiz değil” diye düşünüyorduk.

Müslüman Amerikalılar unutmuş olabilir ama Siyah ve Latin Amerikalılar masadaki boşluğumuzu hatırlıyorlar. 11 Eylül sonrasında Yurtseverlik ve FISA yasalarıyla gizlice evlerimiz, topluluklarımız ve kurumlarımıza girildiğinde hemen masaya koşturmamızı ise daha da canlı şekilde hatırlıyorlar.

Ferguson bizim meselemizdir, çünkü insafsızca Siyah karşıtı ırkçılık yapan yapılarla İslamofobya’yı tatbik ve telkin eden yapılar aynıdır. Bu müfritler, şiddet, imha ve güvenlik endişeleriyle Müslüman toplulukların izlenmesinden çok önce Siyah toplulukları sistematik bir şekilde gözetim altında tutmuştu.

Siyah karşıtı ırkçılıkla İslamofobya’nın kesişim noktasında bulunan Siyah Müslümanlar, hem devlet hem de vatandaşların müştereken yanlış muamelelerine maruz kaldılar. En çok hasar verici olarak da bunlar, topluluklarımızın içinde ırkçılık ve dini husumetin ortadan kaldırılmasından mesul olan Müslüman Amerikalı insan hakları ve avukatlık kuruluşlarından da büyük ölçüde hariç tutuluyorlar.

Ferguson bizim meselemizdir, çünkü dünün krizleri olup yarını belirleyeceği kesin olan 11 Eylül ve Boston’daki bombalamalar gibi krizler esnasında devlet ve toplumun öfkesi yeniden bize yönelecek. Ferguson’da mücadeleden uzak duran Müslüman Amerikalılar için; “yapısal ırkçılık bir saçmalıktır,” “Gerçek problem Siyah’a karşı Siyah suçudur” ya da “büyük jürinin kararı adildi ve ırkçılıktan kaynaklanmıyordu” iddialarında bulunun. Ben hiddet ve öfke sizin istikametinize yöneldiği zaman kendi durumunuza göre bu hayali hükümlere başvurup başvurmayacağınızı sorarım. Kesinlikle başvurulacaktır. İleriyi göremeyen bu analiz, sadece bugün alay ettiğiniz müttefikleri sizden uzaklaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda sizin ikiyüzlülüğünüzü de gösterecektir.

Ferguson bizim meselemizdir, çünkü biz ırklara yönelik hoşgörü ve adalete dair açık hükümlere riayet etmeyerek kendi inancımızda başarısız olduk. Çok yanlış adımlar attık, hatalarımız da sayılamayacak kadar çok. Ferguson bize, bizi inancımızda değerli kılacak ırklar arası hükümlerdeki eksik ayağı yeniden inşa etme fırsatı sunuyor. Bu bir gün bizi Siyah erkek ve kız kardeşlerimiz için de güvenilir kılacaktır.

Kaynak: The Islamic Monthly
Dünya Bülteni için çeviren: Mehmet Şeyhoğlu

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine onay vermeli mi?