banner15

9. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi

9. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi bu yıl Samsun’da yapılıyor

9. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi

Ömer Faruk Akari / Haber Merkezi

Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO), Türkiye’de çeşitlenerek ve derinleşerek küresel bir krize dönüşen çevre sorunlarının çözümlenmesi amacıyla “Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi” düzenliyor. 1992 yılından bu yana, her iki yılda bir farklı kentlerde Çevre Mühendisleri Odası tarafından organize edilen bu kongre, çevre mühendisliği mesleği ve çevre alanında üretilen çalışmaların en geniş kesimlerce paylaşılmasını ve tartışılmasını hedefliyor.

5-8 Ekim 2011 tarihlerinde, Samsun’da düzenlenecek olan 9. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi’nin ana teması “Çevre Yönetimi” olarak belirlenmiş. Kongre, ilgili tüm akademik çevreleri, yasa koyucu ve uygulayıcıları ile denetleyicileri, sürdürülebilir bir yaşam için çevre yönetimi odaklı plan, program veya politika üreten ve hayata geçiren kesimleri ve kamuoyunu bir araya getiriyor.

KONGREDE ŞU KONULAR İŞLENECEK:

Çevre Yönetim Sistemleri, Uygulama ve Araçları

Çevre Yönetiminde Ölçüm, Analiz, İzleme ve Değerlendirme

Evsel ve Endüstriyel Atıksu Yönetimi

Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi

Doğal Kaynak Yönetimi

Gürültü ve Görüntü Yönetimi

Sürdürülebilir Yaşam, Küreselleşme ve Uluslararası İşbirliği

Kentsel Dönüşüm, Yerel Yönetimler ve Sürdürülebilirlik

Çevresel Risk Belirleme ve Değerlendirme

Bütüncül Havza ve Su Kalitesi Yönetimi

Çevresel Modelleme

Eko-verimlilik ve KOBİ’lerde Uygulanması

Çevre Ekonomisi ve Çevre Hukuku

Doğal, Yapay Afetler ve Çevresel Sorunları

Önleyici Çevre Yönetimi; Temiz Üretim ve Kirlilik Önleme

Planlama, Çevresel Etki Değerlendirme ve Stratejik ÇED Uygulamaları

Endüstriyel Çevre Yönetimi ve Hayat Boyu Değerlendirme

Bütünleşik Kıyı Yönetimi

Çevre Mühendisliğinde Bilişim Teknolojileri; Atık ve Atıksu Yönetim Modelleri

Su, Hava, Toprak ve Atık Yönetimi

Doğal Arıtım Teknolojileri ve Ekolojik Planlama

Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Çevre Mevzuatı Gelişimi; Çevre Denetim Yönetmeliği ve Uygulamaları

Çevre Mühendisliği Eğitimi

Çevre Mühendisliğinde Örgütlenme ve Disiplinlerarası İlişki

Çevre ve Mühendislik Etiği

Ayrıntılı bilgiye kongre resmi internet sitesinden www.cmokongre2011.org ulaşılabilir.

Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2011, 14:24
YORUM EKLE

banner39

banner36

banner37

banner35