Ahmet Haşim haşhaşi miydi?

1921 yılında Yahya Kemal’in öncülüğünde bir dergi kurulması tasarlanmış, Ahmet Haşim tasarlanan dergiye isim olarak “Haşhaş” kelimesini telâffuz ederek herkesi şaşırtmıştır.

Ahmet Haşim haşhaşi miydi?

Dünya Bülteni/ Kültür Servisi

Hepimiz Ahmet Haşim’in adını okul sıralarında iken duyduk, ondan mısralar okuduk. Şiiriyle ve şiir algısını ifade edişiyle Ahmet Haşim 20. yüzyılın başlarındaki yenileşme döneminde merkezi bir yer tutuyor.

1921 yılında Yahya Kemal’in öncülüğünde bir dergi kurulması tasarlanmış, Dergâh adı verilecek olan dergi ile ilgili bir toplantıda, Ahmet Haşim tasarlanan dergiye ad olarak “Haşhaş” kelimesini telaffuz edip herkesi şaşırtmıştır. Bu kelimenin uyuşturucuya yaptığı gönderme, 19. yüzyılın akımlarını ve sembolistleri, sürrealistleri, dadaistleri hatırlatır. De Quincy’nin Gerard de Nerval’in ünlü eserlerinde görüldüğü üzere haşhaş doğunun ve egzotik dünyaların peşinde koşanları büyülemiştir. Baudelaire’in haşhaş ile ilişkisi ve herkesi büyüleyen şöhreti ortada iken, egzotizm düşkünlüğü o sıralarda haşhaştan ayrı düşünülemez.

Çağdaş Türk şiirinde izlenimciliğin (empresyonizm) ve simgeciliğin (sembolizm) örneklerini veren bir şairimizdir.

1884'de Bağdat’da doğdu. 4 Haziran 1933'de İstanbul'un Kadıköy semtinde öldü.

Şiirleri kadar, düz yazılarıyla da tanınan Ahmet Haşim “İkdam” gazetesinde çıkan yazılarını “Bize Göre” adlı kitapta derledi (1928).

“Akşam” gazetesindeki makale ve söyleşilerini ise, “Gurabahâne-i Lâklâkan” başlığı altında yine aynı sene yayımladı. Tedavi için gittiği Frankfurt’daki izlenimlerini ise, “Frankfurt Seyahatnamesi” adıyla kitaplaştırdı. Bütün şiirleri, “Ahmet Haşim’in Şiirleri” genel başlığı altında toplandı (1933).

Ahmet Haşim’e göre şiir, anlam ve açıklık yönünden ayrı bir nitelik taşır. Düzyazıdaki gibi anlam ve açıklık, şiirde aranamaz. Şiir öğretici değildir. Özlü ya da hikmetli sözler gibidir. Değişik yorumlara açıktır. Şiirlerinde de bütün bu özellikler görülür. Düzyazılarında ise durum değişiktir. Şiirlerinin tersine Ahmet Haşim’in düzyazıları açık, anlaşılır ve gözlem ürünüdür. Yer yer nükteli bir üslubu vardır.

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2014, 15:12
banner53
YORUM EKLE

banner39