banner15

Bakanlık SİT'leri yeniden belirliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tespit edilecek komisyon SİT alanlarını yeniden belirleyecek

Bakanlık SİT'leri yeniden belirliyor

Yeni hükümetin kurulmasıyla Orman Bakanlığı'ndan ayrılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlanan Özel Çevre Koruma Kurumu (ÖÇKK), isim değişikliği yapılarak yeni kurulacak Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü'ne bağlanacak.

ÖÇKK, doğal SİT'ler üzerinde yoğunlaşan çalışma düzenine girecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın kurmaylarıyla sürdürdüğü 1 aylık çalışmada son aşamaya gelinmeye başlandı. Koruma alanlarına tek elden cevap verilmesi ve bütün koruma alanlarının tek elden yönetimi için çalışmalar hızlandırıldı.

Barcelona'da 1976'da imzalanan 'Akdeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi'ne dayalı olarak, 12 Haziran 1988'de Bakanlar Kurulu kararı ile geçici Özel Çevre Koruma Bölgesi Başkanlığı kuruldu. Başkanlık; ülke ve dünya ölçeğinde ekolojik öneme haiz olan, çevre kirlenme ve bozulmalarına duyarlı alanlar ile doğal güzelliklerinin gelecek nesillere ulaşmasını emniyet altına almak üzere, gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi amacıyla Özel Çevre Koruma Bölgesi tespit ve ilan etmeye, bu alanlarda uygulanacak koruma ve kullanma esasları ile plan ve projelerin yürütülmesi görevlerini üstlendi. Kurum, bir yıl sonra Kanun Hükmünde Kararname ile Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı olarak kuruluşunu tamamlandı. Yayınlanan kararname ile Özel Çevre Koruma Bölgesi tespit ve ilan edilecek alanlarda, 'Bölgelerin sahip olduğu çevre değerlerinin korunması, mevcut çevre sorunlarının giderilmesi için tüm tedbirleri almak, bu alanların koruma kullanma esaslarını belirlemek, her ölçekteki imar planlarını yapmak ve re'sen onaylamak yetki ve görevi' ÖÇKK'ya verildi. Kurum, 1991 yılında Çevre Bakanlığı'na, 2003 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı'na ve son olarak da bu yıl 7 Temmuz'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlandı.

DOĞAL SİT YETKİSİ KORUMA KURULLARINDAN ALINDI

Bakanlar Kurulu'nca 8 Ağustos 2011 tarihinde karara bağlanan ve 17 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte koruma kurullarının 'tabiat varlıkları'na ilişkin yetkileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na geçti. Kararnamenin 17. maddesine eklenen geçici 6. maddeye göre, "bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, doğal sit alanı ve tabiat varlığı olarak tespit ve tescil edilmiş alan ve varlıklara ilişkin her türlü belge, bu alan ve varlıkların statülerinin yeniden değerlendirilmesi için en geç altı ay içinde Bakanlığa devredilir" hükmü getirildi.

BAKANA BAĞLI KOMİSYON SİT'LERİ YENİDEN TESPİT EDECEK

Yine aynı maddenin 3. fıkrasına göre de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tespit edilecek uzmanlardan oluşan komisyonda yeniden tespit edilen doğal sit alanı ve tabiat varlıkları ile ilgili statüler, Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın onayı ile, yapı yasağı öngörülen statüler ise Bakanlar Kurulu'nca onaylandıktan sonra tescil edilecek. Bu alanlar ve varlıklar yeni statüsüne, ören yerleri ise mevcut statüsüne uygun koruma-kullanma esaslarına göre yetkili idarelerce yönetilecek.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bakan Erdoğan Bayraktar ve kurmayları bakanlıktaki yapılanma üzerine yaptıkları çalışmalarda ÖÇKK'nın yapısında değişiklik yapma yoluna gitti. ÖÇKK'nın çalışma şartları içeriğinde değişiklik gözetmemekle birlikte reorganizasyon çalışmaları sürdürülüyor. Bu çalışmalara göre yapılanmada değişiklik olacak. ÖÇKK öncelikli olarak Kurum Başkanlığından yeni kurulacak Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü'ne devredilecek. Doğal SİT'lere sahiplenme görevini üstlenecek olan ÖÇKK, doğrudan bakanlık nezdinde hizmet verecek. Daha önce kurum içinde sıkıntı yaratan teşkilatlanma durumu böylelikle ortadan kaldırılarak, oluşturulacak güçlü bir yapı ile doğal koruma alanları tek tek elden geçirilerek gerçek konumları itibariyle yeni düzenlemelere gidilecek. Bu da uzaktan idareyle SİT alanı yaratıp korumak yerine gerçek alanları yerinden takip ederek konumları hakkında gerçek karar verme şansını doğuracak.

ÖZYANIK KALACAK

Çalışmalar sürdürülürken kurumdaki çalışmalarıyla dikkat çeken Ahmet Özyanık'ın ise görevine devam edeceği belirtiliyor. Daha önce müfettişlik yaparken ÖÇKK'ya atanan Özyanık 2003-2008 yılları arasında ÖÇKK Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Zamanın kurum başkanı görevden ayrıldıktan sonra 10 ay başkan vekilliği ve sonrasında da 2009 yılı Ekim ayında da asaleten kurum başkanlığına atandı. Özyanık Türkiye'de koruma alanları sistemi üzerine master yaptı.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2011, 13:38
YORUM EKLE

banner39

banner36

banner37

banner35