banner39

Bekir Bozdağ: Yargı yolu herkese açıktır

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İdari tasarruflar nedeniyle yargı yoluna müracaat etmek isteyen herhangi bir kamu görevlisine yargı yolu kapatılmamaktadır. Yargı yolu herkese açıktır" dedi.

Genel 14.02.2014, 00:38 14.02.2014, 00:38
Bekir Bozdağ: Yargı yolu herkese açıktır

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

TBMM Adalet Komisyonu'nda kamuoyunda "yeni demokratikleşme paketi" olarak bilinen Terörle Mücadele Kanununun 10. Maddesi Uyarınca Kurulan Ağır Ceza Mahkemelerinin Kaldırılmasına ve Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifinin görüşmelerine devam ediliyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, teklifin en üst dereceli kolluk amirleri bakımından inceleme ve soruşturma izninin Adalet Bakanı tarafından verilmesi ile MİT mensuplarının görevlerini yerine getirirken görevin niteliğinden doğan veya görevin ifası sırasında işledikleri iddia olunan suçlardan ötürü haklarında cezai takibat yapılmasını Başbakan'ın iznine tabi kılan hükmün korunması ile ilgili maddenin görüşmesi sırasında söz aldı.

Bozdağ, en üst kolluk amirlerine yönelik düzenlemenin daha güvenceli bir sistem ortaya koyduğunu söyledi. Mevcut uygulamada HSYK'ya gelen inceleme izinlerini verme yetkisinin kurul başkanı sıfatıyla Adalet Bakanında olduğunu belirten Bozdağ, "Herhangi bir yerde adli kollukta en üst amir olanın görevinde sıkıntı olacak bir şey varsa onunla ilgili 3. Daire inceleme, soruşturma izni verilmesini talepte bulunuyor. Kurul Başkanı izin verdiği takdirde bunlar yapılıyor, ondan sonra gerekli süreçler işliyor. Benim şu anda imzaladığım bununla ilgili pek çok izin örnekleri var" dedi.  

AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel'in kabul edilen önergesiyle, "Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna" geçici madde eklenmesini içeren 17. madde tekliften çıkarıldı.

Tekliften çıkarılan 17. madde, kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle alınmış ve devam etmekte olan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması; gizli soruşturmacı ve teknik araçlarla izleme koruma tedbirleri bakımından bu kanunla kabul edilen usule ve koşullara göre bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeş gün içinde yeniden karar alınması zorunluluğu getiriyordu. Taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma tedbiri bakımından bu süre 30 gün olarak belirleniyordu. Bu süreler içinde karar alınmaması durumunda bu tedbirlere ilişkin kararların uygulanmasına ise son verilmesini düzenliyordu.

Maddenin çıkarılmasıyla koruma tedbirlerine ilişkin olarak bu Kanunla getirilen yeni usul hükümlerinin daha önce alınmış bulunan koruma tedbirlerine bir etkisi olmayacak ve yeni usul kanun yürürlüğe girdikten sonra alınacak koruma tedbirleri açısından uygulanacak.

KAMU GÖREVLİLERİNE YARGI YOLUYLA İLGİLİ MADDE

MHP Konya Milletvekili Faruk Bal, teklifin kamu görevlilerinin atama, görev ve unvan değişikliğinin geçici veya sürekli görevlendirmelere ilişkin idari işlemlerin uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerden sayılamayacağına dair 18. maddesi üzerinde yaptığı konuşmada, 17 Aralık sürecinde başta polisler olmak üzere çok sayıda kamu görevlisinin yerlerinin değiştirildiğini söyledi. Bal, bunun 12 Eylül  döneminde bile yaşanmamış bir durum olduğuna işaret ederek, maddenin kamu görevlilerinin hak aramasının önünde bir engel olacağını ileri sürdü. Bal, "Bu madde kul hakkı aranmasını yasaklayan bir madde. Bu madde için kaldırılan her parmak kul hakkını yasaklayan bir parmak olacaktır" dedi.

"ANAYASAYA AYKIRI BİR DURUM KESİNLİKLE SÖZKONUSU DEĞİLDİR"

Maddeyle ilgili eleştirilere yanıt veren Adalet Bakanı Bozdağ ise muhalefet milletvekillerinin değerlendirmelerine katılmadığını söyledi. Bozdağ, "İdari tasarruflar nedeniyle yargı yoluna müracaat etmek isteyen herhangi bir kamu görevlisine yargı yolu kapatılmamaktadır. Burada sanki yargı yoluna gitmenin önü kesiliyor gibi bir değerlendirme yapıldı. Yargı yolu kapatılmamaktadır, yargı yolu herkese açıktır" dedi.

Maddenin bütünlük içinde değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Bozdağ, yürütmenin durdurulması kararı verilmesi için idarenin savunmasının alınmasının ön şart olduğunu vurguladı. Bozdağ, buna bir istisna getirildiğini ve uygulanmakla etkisi tükenecek olan işlemlerin yürütülmesinin, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere idarenin savunması alınmaksızın da verilebildiğine dikkati çekti.

Bozdağ, yapılan düzenlemenin yasanın çiğnenmesi karşısında yasaya uyma yükümlülüğünün altını çizmekten ibaret olduğunu belirterek, "Anayasaya aykırı bir durum kesinlikle söz konusu değildir" dedi.

 

 

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?