Bütçe Tasarısı, Komisyona sevk edildi

2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi.

Bütçe Tasarısı, Komisyona sevk edildi

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Tasarıda, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 560 milyar 782 milyon 309 bin lira, özel bütçeli idarelere 68 milyar 938 milyon 657 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 3 milyar 790 milyon 619 bin lira olmak üzere toplam 633 milyar 511 milyon 585 bin lira ödenek verilecek.

Bütçe kanunu tasarısında, genel bütçe gelirleri 530 milyar 402 milyon 940 bin lira, özel bütçeli idarelerin gelirleri ise 8 milyar 733 milyon 356 bin lirası öz gelir, 60 milyar 896 milyon 542 bin lirası Hazine olmak üzere 69 milyar 629 milyon 898 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 3 milyar 768 milyon 54 bin lirası öz gelir, 22 milyon 565 bin lirası Hazine yardımı olmak üzere 3 milyar 790 milyon 619 bin lira olarak tahmin ediliyor.

Bütçe açığı 29 milyar 688 milyon 128 bin lira olarak hesaplanıyor.

Tasarıda, özel bütçeli idarelerin net finansmanı ise 14 milyon lira olarak öngörüldü.

Tasarıya göre, 2016 yılı yatırım programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projeler dışında herhangi bir projeye harcama yapılamayacak. 2016 yılı programında yer verilecek yatırımlara hız kazandırmak ve 2016 yılında işe başlanılabilmesini sağlamak amacıyla proje veya işin öngörülen ilk yıl yatırım ödeneği toplam proje bedelinin yüzde 10'undan az olamayacak. Kurumlara gerektiğinde projeleri için yatırım ödenekleri içinde kalmak kaydıyla revize imkanı tanınacak.

Tasarıda, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün kaldırılması sonucunda il özel idarelerine devredilen personelin özlük haklarının ödenmesi, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında yolu veya suyu olmayan köylerin altyapılarının desteklenmesi, Su Kanalizasyon ve Altyapı Projesi (SUKAP) kapsamında belediyelerin içme suyu ve atık su projelerinin İller Bankası aracılığıyla desteklenmesi amacıyla bütçede ödeneğe yer verildi. SUKAP kapsamında ihtiyaç olması halinde genel bütçe kapsamındaki ilgili kamu idaresi bütçesine veya özel bütçeli idare bütçesine ödenek aktarılabilecek. Ayrıca bu kapsamda ilgili idarelere yapılan Hazine yardımları, veriliş amacına uygun olarak kullanılmasını sağlamak için haczedilemeyecek ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacak.

2016 yılında, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna göre sağlanacak garantili imkan ve dış borcun ikraz limiti 4 milyar ABD Doları olacak. 2016 yılında söz konusu kanun uyarınca Hazine Müsteşarlığınca sağlanacak borç üstlenim taahhüdü de 3 milyar ABD Dolarını geçemeyecek.

İl özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50'sinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin AB ile katılım öncesi mali işbirliği çerçevesinde desteklenen projelerinin finansmanı için yapılan borçlanmalar, çok taraflı yatırım ve kalkınma bankalarından doğrudan veya İller Bankası aracılığıyla yapılan borçlanmalar ve SUKAP kapsamında yapacakları borçlanmalarda borç stoğuna uyma şartı aranmayacak.

Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun kapsamındaki tabii kaynakların ve tesislerin işletme haklarının devrinden elde edilen gelirlerin tamamı genel bütçeye gelir kaydedilecek.

 

 

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2016, 21:53
banner53
YORUM EKLE

banner39