Âfet harcamalarına yeni düzenleme

Afetlerde ve acil durumlarda yapılacak harcamalar, özel hesaplardan karşılanacak.

Genel 06.03.2011, 23:40 06.03.2011, 23:40
Âfet harcamalarına yeni düzenleme

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Afetlerde ve acil durumlarda yapılacak harcamalar bundan böyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarıyla mahalli idarelerce açılacak özel hesaplardan karşılanacak.

Resmi Gazete'nin yeni sayısında yayımlanan Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği, daha önce Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ndan yapılan harcama yetkisini, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile kamu kurumları ve mahalli idarelere devrediyor.

Başkanlık bütçesinde ayrılan afet ve acil durum faaliyetleri ödene ği, bütçeye gider kaydedilmek suretiyle özel hesaba aktarılarak kullanılacak. Başkanlıkça uygun görülen hallerde, özel hesaba aktarılan bu tutarlardan kamu kurum ve kuruluşlarıyla mahalli idarelerce açılacak özel hesaplara da aktarma yapılabilecek. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla mahalli idareler de Başkanlık özel hesabına aktarma yapabilecek.

Özel hesaplardan yapılacak harcamalar Sayıştay denetimine tabi olacak ve belgeler buna uygun olarak saklanacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla mahalli idareler, özel hesaplardan mali yıl içerisinde yaptıkları harcamaları, gerçekleştirdikleri faaliyetleri ve mali yıl sonu itibarıyla hesap bilgilerini bir sonraki yılın Ocak ayı sonuna kadar Başkanlığa bildirmekle yükümlü olacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla mahalli idarelerin özel hesaplarına aktarılan tutarlardan kullanıldıktan sonra artan ve kullanım amacı kalmayan tutar, Başkanlık özel hesabına iade edilecek.

Özel hesaplardan yapılacak harcamalarda yetki süresi, afet ve acil durum halinin ortaya çıkmasından itibaren 15 gün olacak. Bu süre, gerektiğinde Başkanlıkça uzatılabilecek.

Özel hesaptan yapılacak harcamalar kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehlikelere karşı alınacak tedbirler ve yapılacak faaliyetlere ilişkin giderleri de kapsayacak.

Beslenme, giyim, geçici barınma ve acil onarım için afetzedelere nakdi ödemede bulunulması Başkanlığın iznine bağlı olacak.

İHALE VE SORUMLULUKLAR

Afet ve acil durum hallerinde ortaya çıkacak ihtiyaçların karşılanması amacıyla yapılacak mal ve hizmet alımlarıyla acil nitelikteki yapım işleri, yönetmeliğin öngördüğü ihale usulleri çerçevesinde yapılacak. İhalelerde saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması sağlanacak.

50 bin lirayı aşmayan ya da sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabilecek ihtiyaçlar, doğrudan temin yöntemiyle karşılanabilecek. İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanmasının yanı sıra stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak tıbbi malzemeler de doğrudan temin yoluyla alınabilecek. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı, 50 bin liralık limiti artırmaya yetkili olacak.

Acil yapım işlerinde yüklenici, yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan, yapının tamamı için işe başlama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacağı gibi kesin kabul onay tarihinden itibaren de en fazla 5 yıl süreyle müteselsilen sorumlu olacak. Bu zarar ve ziyan, genel hükümlere göre yükleniciye ödettirilecek.

Tedarikçiler ve hizmet sunucuları da taahhütleriyle ilgili işlerden doğrudan sorumlu olacak.


 

 

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine onay vermeli mi?