Gelir fazlası yatırım harcamalarında kullanılacak

Maliye Bakanı Ağbal, "2016 yılında herhangi bir şekilde bir gelir fazlamız olursa yatırım harcamalarında kullanacağız" dedi.

Gelir fazlası yatırım harcamalarında kullanılacak
Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı'nın tümü üzerindeki görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
 
Bütçelerde yapılmak istenen, varılmak istenen hedefe varma noktasında 14 yılın hem ekonomik politikalar, hem de kamu maliyesi politikaları anlamında önemli kazanımların elde edildiği bir dönem olduğunu anlatan Ağbal, "2016-2018 Orta Vadeli Programı (OVP) ve 2016 yılı bütçesine bu açıdan bakıldığında bize göre gerçekçidir, bize göre dayandığı varsayımları itibarıyla tutarlıdır. Bize göre bu bütçe gerek gelir, gerekse harcama tarafı itibarıyla makroekonomik varsayımlarla tutarlıdır ve millete vadettiği hizmeti gerçekleştirecek özelliklere sahip bir bütçedir" dedi.
 
Bir ekonomi politikası veya bütçenin ancak siyasi istikrar varsa gerçekleştirilebileceğini ifade eden Ağbal, 2016 yılı bütçesinin arkasında yatan en önemli, en kuvvetli varsayımın siyasi istikrar olduğunu söyledi.
 
Özellikle yeni anayasa çalışmaları ve reform gündeminin bütçenin gerçekçiliğini ortaya koyan ikinci faktör olduğunu dile getiren Ağbal, "Tek başınıza iktidar olabilirsiniz ama eğer bir planınız, programınız, bir reform gündeminiz yoksa, o takdirde o bütçeyle, OVP'yle öngördüğünüz hedeflere ulaşmanız mümkün değil" dedi.
 
"SAYIŞTAY KONUSUNA GİRERSENİZ KAYBEDERSİNİZ"
 
Ağbal, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Sayıştay Kanunu ile ilgili yaptıkları yasal düzenlemelerin, Türkiye için önemli birer reform olduğunu anlatarak, bunun daha da geliştirilmesi gerektiğini söyledi.
 
Muhalefetin, Sayıştay raporlarına ilişkin eleştirilerini de yanıtlayan Ağbal, şunları kaydetti:
 
"2011 yılında yaptığımız Sayıştay Kanunu düzenlemesi, önceki hükümetler döneminde yapılmayan bir düzenleme. Bu düzenlemeyi de iktidarıyla muhalefetiyle birlikte yaptık. O yılları da biliyorum. Sayıştay konusuna girerseniz kaybedersiniz çünkü bugün bize gösterdiğiniz Sayıştay raporlarının hiçbirisi 2002'den önce yoktu, yok hükmündeydi. Yani öyle bir rapor düzenlenmiyordu, öyle bir raporu, herhangi bir şekilde parlamentoya getirecek bir yasal çerçeve yoktu. Raporların içeriği konusunu tartışabiliriz, benim de eleştirilerim var ama bir hakkı teslim edelim; Sayıştay Kanunu ile yapılan bu düzenlemelerle kamu maliyesinde hesap verilebilirlik, şeffaflık, saydamlık güçlendirilmiştir."
 
Muhalefetin yasanın hazırlanması konusunda önemli katkıları bulunduğunu dile getiren Ağbal, daha sonra Sayıştay Kanunu çerçevesinde hazırlanan raporların kalitesinin daha da artırılması, içeriğinin zenginleştirilmesi konusunda en az muhalefet kadar istekli olduğunu belirtti.
 
Bakan Ağbal, Sayıştay raporlarının daha da geliştirilmesi ve kalitesinin artırılması hususunun, hep beraber sahip çıkılacak bir konu olduğunu vurguladı.
 
"LEŞTİRİLERİ GERÇEKÇİ BULMUYORUM"
 
Vergi kanunlarının reformların arasında yer aldığını ifade eden Ağbal, Orta Vadeli Program (OVP) ve Orta Vadeli Mali Plan'ın arkasında yatan varsayımlar bağlamında, gelir vergisi ile vergi usul kanunlarını önemli bir reform alanı olarak belirlediklerini söyledi.
 
Ağbal, milletvekillerinin OVP ve bütçenin dayandığı temel varsayımlara ilişkin eleştirilerine, "Yapılan eleştirileri siyasi ve ekonomik istikrarı sağladığımız bir ortamda ve ekonomik görünümün Türkiye açısından olumluya gittiği bir dönemde çok gerçekçi bulmuyorum" diye konuştu. 
 
ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA
 
Milletvekillerinin ödenek üstü harcamalar konusundaki soruları ve eleştirilerini yanıtlayan Ağbal, ödenek üstü harcamaların yapılmaması gerektiğini söyledi. 
 
Geçmiş dönemlerde de kesin hesap kanunlarında tamamlayıcı ödenek maddesi bulunduğunun altını çizen Ağbal, "2016 yılında da 2015 ve önceki yıllarda da hep şunu söyledik. 'Yatırım harcamaları ile ilgili başlangıç ödeneklerinin azaldığını söylüyorsunuz.' Eğer yıl içerisinde ilave geliriniz olursa biz bunu yatırım harcamalarında kullanacağız. Bu bağlamda bizim 2016 yılında da herhangi bir şekilde bir gelir fazlamız olursa yatırım harcamalarında kullanacağız" ifadelerini kullandı.
 
 
 
Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2016, 21:59
banner53
YORUM EKLE

banner39