banner15

İGEDER Eğitim Akademisi Seminerkeri

İGEDER, geleceğin öğretmeni olacak eğitim fakültesi öğrencilerine gelişimlerine katkı sağlamak için hizmetler sunuyor.

İGEDER Eğitim Akademisi Seminerkeri

Zehra Gülle / Dünya Bülteni

İGEDER-İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği Eğitim Akademisi 2010- 2011 güz dönemi seminerleri başlıyor. İgeder Eğitim Akademisinden Muhammed Halil KAYA ile İGEDER ve kış dönemi seminerleri hakkında görüştük.

İGEDER hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?
İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği (İGEDER),  öğretmenlerin profesyonel, kişisel ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak amacıyla yine bir grup öğretmen tarafından kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.
İGEDER, Dünya’da eğitim sisteminin ana dinamiklerini anlamaya, Türk toplumunun eğitim geçmişini, köklerini bulmaya çalışan ve bunun üzerinde sağlıklı bir eğitimin inşası için gayret sarf eden bir kurumdur. Sadece Türkiye’nin değil, bütün milletlerin yaşadığı bunalımların temelinde bir eğitim anlayışı oluşturamama meselesi yatmaktadır. İGEDER Türkiye’nin bu sorunu aşmasını zorlaştıran eğitim meselelerini öğretmen bakış açısından hareketle ortadan kaldırmaya odaklanan bir sivil toplum kuruluşudur.

Ayrıca eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde temel işlev gören öğretmene yasalar çerçevesinde maddî imkânlar sunmak, danışmanlık yapmak, uluslararası standartlarda proje üretmek ve geliştirmek suretiyle ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimine destek olmak için kurulmuştur.

İGEDER Eğitim akademisi kış dönemi seminerlerine kimler katılabiliyor?
İGEDER, geleceğin öğretmeni olacak eğitim fakültesi öğrencilerine gelişimlerine katkı sağlamak için hizmetler sunuyor.

“İGEDER Eğitim Akademisi” ismi ile İGEDER çatısı altında kurulan bu birim,
Eğitim Fakültesi’nde okuyan öğretmen adaylarına dört yıllık bir program dahilinde uygulanacak seminerler çerçevesinde Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmenin yetişmesi alanındaki uygulamalar ve gelişmeler değerlendirilecektir. Fakülte programına katkı yapacak, farklı bir bakış açısı geliştirecek olan programımız mesleğin içinde bulunan ve farklı uygulamaları ile takdir toplamış öğretmenlerimiz tarafından uygulanacaktır.

Eğitimler hangi tarihlerde ve nerede yapılacak? Katılım şartlarınız var mı?

İGEDER Eğitim Akademisi 6. Dönem seminerleri 9 Ekim 2010 tarihinde Derneğin Libadiye’ deki Merkezinde başlayacaktır. Güz Dönemi seminerleri 12 hafta sürecek olup,  seminerlere ön başvurular ve mülakat neticesinde sadece kabul edilenler katılabilir.

Seminer programının içeriği hakkında bilgi verir misiniz?

Seminer programı Eğitim Klasikleri Seminerleri, Eğitim Araştırmaları Seminerleri, Değerler Eğitimi Seminerleri olmak üzere üç başlıkta yapılacak.

1- Eğitim Klasikleri Seminerleri
Bu seminerin amacı, Eğitim Klasikleri eserleri çerçevesinde ele alınan konular; çağdaş eğitim akımları, pedagoji tarihi, eğitim düşüncesi tarihi, eğitim felsefesi vb başlıklardan oluşmaktadır. Bu tür bir eğitim, genç öğretmen adaylarının entelektüel ve mesle¬ki eğitimleri için gereklidir. Bir öğretmenin teknisyen-öğretmenlikten düşünür-öğretmenliğe yükselmesi için bu tür eğitim klasiklerini oku¬maya ihtiyacı vardır.

Program çerçevesinde Ziya Gökalp’den İ. H. Baltacıoğlu’na, Nurettin Topçu’dan İbrahim Ethem Paşa’ya Klasiklerimiz; Y. A. Comenius’dan J. J. Rousseau’ya, J. Dewey’den E. Durkheim’e Batı Eğitim Klasikleri incelemeleri yapılacaktır.

2- Eğitim Araştırmaları Seminerleri
Bu seminerin amacı, Eğitime dair farklı konuları alanında uzman kişiler ile tartışmak ve eğitime dair bakış açımızın zenginleşmesini ve derinleşmesini sağlamaktır.

Eğitim ve Türkçemiz, Kaliteli Eğitim, Kaliteli Öğretmen, Eğitim Dert Yüklenmek; Öğretmen Dertli İnsan, Eğitimde İletişim, Öğretmenliğin Önemi, Eğitim, Edebiyat ve Öğretmen, Eğitim’de empati ve başarı, Eğitim’de yeni yaklaşımlar, Eğitimde yeniden yapılanma, Kuran’da Eğitim, Eğitim Felsefeleri ve Türk Eğitim Sistemi, Çağları değiştiren Muallimler/Neler yapabiliriz?, Eğitim’de öğretmene yatırım, Eğitimde Çoklu Zeka, Bir eğitimci olarak Hz. Peygamber, Sevgi Merkezli Eğitim, İslam Medeniyetinin Ayırt Edici Unsurları, Ailede çocuk ve eğitim, Tarihte Eğitime Gönül Verenler, Medyanın Eğitim Üzerindeki Etkileri, Okuma üzerine değerlendirmeler.

3- Değerler Eğitimi Seminerleri
Bu seminer, Öğretmenin sınıf içerisinde Milli ve Dini değerleri öğrencilere nasıl aktarmalı? sorusuna verilecek cevaplar etrafında konuların işleneceği derslerden oluşacak ve Öğretmen adayının bu alanda kendini geliştirmesini sağlayacaktır.

Seminerlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak ve ön kayıt yaptırmak isteyenler için,
www.eğitimakademisi.org.tr,igederakademi@gmail.com

 

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2010, 20:35
YORUM EKLE

banner39

banner50

banner47

banner48