banner39

İş Bankası'na bir dava daha...

İş Bankası'nın kök şirketi Osmanlı İtibarı- ı Milli Bankası'nın bir iştirakçisinin 46 torunu daha İş Bankası'na dava açtı

Genel 15.12.2012, 14:19 15.12.2012, 14:30
İş Bankası'na bir dava daha...

Hacı Hıdırzade Hasan Hüseyin Efendi'nin 46 torunu, "Osmanlı İtibar-ı Milli Bankası'nın iştirakçisi yapılan dedelerine ait hisse senetlerinin sayısı ve değerinin tespit edilerek, geçmişe dönük kar payı için Türkiye İş Bankası'nı mahkemeye verdi.

Ömer, Müfit, İbrahim, Mehmet Sami, Hasan, Nurten, Solmaz, Serhat, Siyami, Mevlüde, Mümtaz, Refika, Cahide, Semra, Selami, Fatma ve Yasin Hıdıroğlu ile Hıdır, Güzide, Erol ve Sıtkı Birol Hıdır'ın da aralarında bulunduğu Hacı Hıdırzade Hasan Hüseyin'in (Hıdıroğlu) 46 torunu, avukatları Mahmut Doğan aracılığıyla İstanbul 50. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde, dedelerinden kalan hisse senetlerini almak için Türkiye İş Bankası aleyhine dava açtı.

Hacı Hıdırzade Hasan Hüseyin Efendi'nin 46 torununun açtığı davanın dilekçesinde, davacıların, 1912-1914 yılları arasında Afyon'da Bolvadin Belediye Başkanlığı da yapan, ticaretle uğraşan ve ilçenin ileri gelenlerinden biri olan Hacı Hıdırzade Hasan Hüseyin Efendi'nin mirasçıları oldukları aktarıldı.

OSMANLI İTİBAR-I MİLLİ BANKASI TÜRKİYE İŞ BANKASI OLMUŞTU

Hüseyin Efendi ile Bolvadin tüccarlarından Hacı Mehmet Ata, Cılkzade Hacı Süleyman Ağa, Hacı Abdurrahman Ağa ve Tekelioğlu Hasan Ağa'nın da Osmanlı Devleti döneminde, 1917'de kurulan Osmanlı İtibar-ı Milli Bankası'ndan hisse senedi satın aldıklarının bilindiği belirtilen dilekçede, Osmanlı İtibar-ı Milli Bankası'nın, 1927'de dönemin 1116 sayılı kanununa dayanılarak, Türkiye İş Bankası AŞ'ye devredilmesi nedeniyle davanın da bu bankaya yöneltildiği bildirildi.

Dilekçede, davacıların 17 Mayıs 2012'de, davalı İş Bankası'na gönderdiği ihtarnamede, "Hacı Hıdırzade Hasan Hüseyin Efendi namına Osmanlı İtibar-ı Milli Bankası'na ait hisse senedinin pay defterine kayıtlı olup olmadığı, kayıtlı ise kök hissesinin kaç adet olduğu ve ne kadar ödeme yapıldığı, bedelli-bedelsiz sermaye artırımları sonucunda bugün kaç adet ve değerinin kaç lirası olduğu ve geçmişe dönük ne kadar kar payı getirdiğinin hesap edilerek, davacılara ödenmesi"nin istendiği kaydedildi.

Davalı bankanın ihtarnameye 2 Temmuz 2012'de cevap verdiği ve "pay defterleri kayıtlarında inceleme yapılabilmesi için talebe konu kişinin Hacı Hıdırzade Hasan Hüseyin Efendi olduğunu gösterir belgelerin ibrazına ihtiyaç duyulduğu"nu bildirdiği aktarılan dilekçede, bu durumda dava açılmasının zorunlu hale geldiği vurgulandı.

EN YÜKSEK FAİZİ İSTİYORLAR

Müteveffa Hacı Hıdırzade Hasan Hüseyin Efendi'nin, Osmanlı İtibar-ı Milli Bankası'nın hissedarı olup olmadığının Osmanlıca bilen bilirkişi ile tespit edilmesi talep edilen dilekçede, hissedarı ise Hüseyin Efendi'nin kaç adet kök hissesinin bulunduğu, kök hisse bedelinin bedelli-bedelsiz sermaye artırımı sonucunda bugün kaç adet yaptığı, hisse senetlerinin değerinin kaç Türk Lirası olduğu, hisse senetlerinin geçmişe dönük ne kadar kar payı getirdiğinin tespit edilmesi ve 100 lira kar payının yasal faiz oranından düşük olmamak üzere en yüksek faiz ile davalı bankadan tahsiline karar verilmesi istendi.

Dilekçeye delil olarak, İstanbul 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin, davacıların Hüseyin Efendi'nin torunları olduklarına dair kararı, Osmanlı İtibar-ı Milli Bankası'na ait hicri takvim 1340 yılı tarihli makbuz fotokopisi, ihtarname, ihtarnameye cevap, Osmanlı İtibar-ı Milli Bankası ve Türkiye İş Bankası kayıt defterleri, bilirkişi incelemesi ve benzer nitelikli dava dosyaları da eklendi.

Mahkeme, davalı Türkiye İş Bankası'nın dava dilekçesine cevap vermesini bekliyor.

140 MİRASÇI İÇİN AÇILAN DAVA

Avukat Mahmut Doğan, bu dava dışında 140 mirasçı için de İstanbul Asliye Ticaret Mahkemeleri'nde 6 dava açtı.

Kurtuluş Savaşı'na katılan Miralay (Albay) Ali Rıza Keskiner'in 5 torunu, İstanbul 43. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde, Bedriye Hanım'ın 2 torunu İstanbul 29. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde, Kara Mehmet Ağa'nın 23 torunu İstanbul 39. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde, Binbaşı Zorumzade Ziya Pakri'nin 5 torunu İstanbul 31. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde ve Osmanlı dönemi mal müdürlerinden Halilzade Mustafa Hikmet'in 9 torunu da İstanbul 48. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde benzer davalar açtı.

Osmanlı döneminde yaşayan müteveffa Şerif Ağa'nın 50 torunu tarafından İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne açılan miras davasında ise mahkemenin, talep edilen hisse değerinin 500 lira olmasına karar verdiği ve kısmen kabul kararı verilen bu dava dosyasının temyiz edildiği Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin de kararı onadığı öğrenildi.

Avukat Doğan, Şerif Ağa'nın torunlarının açtığı bu davayı kararın kesinleşmesinin ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşıdı. AİHM, dava dosyasını 2 Ekim'de incelemeye aldı.

"31 ARALIK 2012" UYARISI

Avukat Mahmut Doğan, Türkiye'de, müvekkilleri gibi miras yoluyla eski şirketlerden kalma hisseleri devralan binlerce vatandaş bulunduğunu belirterek, 25 Şubat 2011'de yürürlüğe giren 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 157. maddesiyle hisse sahibi vatandaşlar aleyhine bir düzenleme yapıldığına ve Sermaye Piyasası Kanunu'na da geçici 6. madde eklendiğine dikkati çekti.

Avukat Mahmut Doğan, "Söz konusu kanunlarda yapılan değişiklere göre, elinde hisse senedi bulunan hissedarlar-ortaklar, 31 Aralık 2012'ye kadar bu hisseleri, kaydileştirmek için bankaların da arasında bulunduğu ilgili şirketlere teslim etmeliler. Teslim etmedikleri takdirde, bu tarihten sonra söz konusu hisseler kanunen ilgili şirkete intikal edecek. İlgili şirket de bunu 3. kişilere satabilecek. Hissedarların tüm hakları kanunen kendiliğinden sona erecek" dedi.

Doğan, 6111 sayılı kanun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda yapılan düzenlemenin, Anayasa'nın 35. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ek protokol 1/1. maddesinde düzenlenen "mülkiyet hakkı"na açıkça aykırı olduğunu savunarak, "Bu durumda bulunan binlerce insan mağdur olacak. Ellerinde hisse senedi olan veya olmayan insanların, kayıt için ilgili şirketlere bu tarihten önce başvurmaları gerekir" uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

banner53
Yorumlar (1)
Hatice Develioğlu 8 yıl önce
Gerçeğin üzerini hiç bir şey örtemez ...
9
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?