banner15

Kurbanlık ithal etmenin şartları

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Trakya Bölgesi'ne yapılacak kurbanlık koyun ithalatında uygulanacak teknik ve sağlık şartnamesini belirledi.

Kurbanlık ithal etmenin şartları

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, şap hastalığının bulaşmasını önlemek amacıyla Trakya Bölgesi'ne yapılacak kurbanlık koyun ithalatında uygulanacak teknik ve sağlık şartnamesini belirledi. 

Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü (KKGM) tarafından yapılan duyuruya göre, kurbanlık koyunlar, ABD (Teksas, Alabama ve Washington eyaletleri hariç), Uruguay, Arjantin (Corrientes ve Misiones bölgeleri hariç), Yeni Zelanda, Avustralya, İzlanda, Norveç, Estonya, Litvanya, Letonya, Macaristan, Yunanistan (Kilkis, Pella, Thessaloniki, Serres Bölgeleri hariç) ve Bulgaristan'dan (Lovec Bölgesi hariç) ithal edilecek.

İthal edilecek kurbanlık koyunlar, kültür ırkı ve bunların melezleri, en az 6 aylık ve canlı ağırlığı 35 kilogramın üzerinde olacak. Hayvanlar kendi ırk özelliklerini taşıyacak ve herhangi bir fiziki kusur (ayak, göz, kulak, kuyruk vb.) bulunmayacak. Sağlık muayenesi ve kontrolden geçirilmeyen hiçbir hayvan ithalat için kabul edilmeyecek.

Hayvanlara, herhangi bir stilben veya tirostatik madde ile tedavi veya zooteknik uygulama dışında başka amaçlara yönelik östrojenik, androjenik, gestajenik veya agonist maddelerin uygulaması yapılmamış olacak. Hayvan üzerinde tanımlamayı sağlayan (kulak küpesi, özel işaret, dövme veya microchip) bulunacak.

İthalat ile ilgili kontrol belgesi almak üzere başvurular, KKGM'ye yapılacak. Kontrol belgesi başvurusu sırasında mevzuatta yer alan belgeler yanında, kurbanlık koyunları şahıs işletmesine nakledilecek ise tarım il/ilçe müdürlüğünden işletme uygunluk tespit tutanağı, hayvan pazarı veya kurban toplama merkezine nakledilecek ise ilgili belediye başkanlığından izin belgesi, nakledilecek işletme kendine ait değil ise noter onaylı kira sözleşmesi istenecek.

Kurbanlık olarak ithal edilecek koyunlar, Trakya Bölgesi'nde yer alan gümrük giriş kapılarında fiili ithalatı gerçekleştikten sonra doğrudan Trakya Bölgesi'nde bulunan ithalatçı işletmeye, kurban pazarına veya kurban toplama merkezine sevk edilecek.

İthal edilecek kurbanlık koyunlar ihracatçı ülke topraklarında doğup büyümüş hayvanlardan olacak. KKGM tarafından kurbanlık canlı hayvanların ithali için talep edilen Veteriner Sağlık Sertifikası, ihracatçı ülke resmi veteriner servisi tarafından onaylanıp, ihracatçı ülke resmi veteriner hekimi tarafından imzalanacak.

Veteriner Sağlık Sertifikasında belirtilmemiş ise sağlık sertifikasına ek olarak ithal edilecek kurbanlık koyunların ihracatında 30 gün öncesi hormon ve antibiyotiklerin kullanılmadığına dair resmi belge ibraz edilecek.

Seçimi yapılan hayvan miktarı kadar yükleme yapılacak, seçim raporu KKGM tarafından görevlendirilen elemanlar tarafından, belirlenen sağlık şartlarını karşılayan hayvanlar için 3 nüsha olarak tanzim edilecek ve raporun aslı sevkıyata eşlik edecek.

Kurbanlık için getirilen koyunlar, Kurban Bayramı öncesinde hiçbir suretle Trakya Bölgesi dışına çıkarılmayacak ve fiili ithalat 15 Kasım'a kadar gerçekleştirilecek.

İthalat başvurusu sırasında ayrıca ithalatçı firmadan bir taahhütname alınacak. Taahhütnamede firma, ''kurbanlık için ithal edilecek hayvanları, gümrük kapılarında fiili ithalat işlemleri bitirildikten sonra Trakya Bölgesi'ndeki dezenfeksiyon yapılmış işletmeye/toplama merkezi/kurban pazarına sevk edeceğini 19 Kasım 2010'dan önce Anadolu yakasına sevk etmeyeceğini, bu tarihten sonra ihtiyaç halinde il/ilçe müdürlüğünün bilgi ve onayı dahilinde ilgili yönetmelik ve mevzuatlara göre sevk edeceğini, ithal edeceği hayvanları kendi sorumluluğunda bulunduracağını, tazminata konu bir hastalığın çıkması halinde hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanları tazminatsız olarak itlaf ettireceğini, meydana gelebilecek her türlü ölüm durumlarında tüm sorumluluğun firmaya ait olacağını, bakanlıkça istenilen her türlü test ve analizleri masrafları kendi karşılanmak üzere yaptıracağını, bakanlıkça belirlenen her türlü teknik ve sağlık şartlara uyacağını'' taahhüt ediyor.

AB destekli projeyle Trakya Bölgesi ''şaptan ari bölge'' ilan edilirken, buraya Kurban Bayramı'nda Anadolu'dan hastalıklı hayvan sevkini önlemek için, kurbanlık koyun ithalatı için kararname çıkarılmış ve gümrük vergileri 1 Nisan 2011'e kadar yüzde 135'ten yüzde 20'ye indirilmişti. Kararnamedeki 1 Ocak 2011'e kadar olan süreye karşın, bakanlık, fiili ithalat süresini 15 Kasım 2010 olarak sınırlandırdı.

CANLI SIĞIR İTHALATINA 3 FİRMA TEKLİF VERDİ

Et ve Balık Kurumunun (EBK) 10 bin tonluk kasaplık canlı sığır ithalatı ihalesinde 3 firma teklif verdi. 45 firmaya davetiye gönderilen ve 4 firmanın şartname aldığı ihalede teklif veren firmalar Hacılar, Khaled Hijazi and Ghosheh Ltd. Co., Altınstern oldu.

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2010, 15:53
YORUM EKLE

banner39

banner50

banner47

banner48