banner15

Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü kuruluyor

Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı, Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü'ne dönüştürülüyor.

Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü kuruluyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Enerji Verimliliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Tasarıya göre,  Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı,Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü'ne dönüştürülecek. Genel Müdürlük, ulusal nükleer enerji politikasının belirlenmesine  yönelik çalışmalarda  bulunacak, diğer  kuruluşların  bu  kapsamda  kendi  görev alanlarıyla  ilgili yürüttükleri çalışmaları izleyecek, değerlendirme ve işbirliği yapacak.

Ulusal nükleer enerji politikasına  uygun olarak insan kaynakları planlaması yapmak ve insan kaynaklarını geliştirmeye yönelik her türlü çalışmaları yapmak veya yaptırmak, nükleer tesislerle ilgili azami yerli katkıyı ve teknoloji transferini sağlamak ve yerli nükleer tesislerle ilgili teknik kapasiteyi geliştirmek üzere gerekli çalışmaları yapmak veya yaptırmak da Genel Müdürlüğün görevleri arasında olacak.

Tasarıda, Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü'nün diğer görevleri ise şöyle sıralandı:

- Ülkemizin bilimsel, teknik ve ekonomik kalkınmasında nükleer enerjiden yararlanılmasını  mümkün kılacak her türlü araştırma, geliştirme, inceleme ve çalışmayı teşvik etmek,

- Nükleer  enerji  ve  nükleer  tesislere  ilişkin  insan  kaynakları,  eğitim,  sanayi  ve teknoloji   gibi  alanlarda   gerekli   altyapının   hazırlanması   için  kurumlar  arası eşgüdümü sağlamak ve bu alanlarda gerekli çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

- Nükleer  enerji  ve nükleer  tesislere  ilişkin  olarak  halkın  bilgilendirilmesi  ile ilgili çalışmalar yapmak veya yaptırmak,

- Görev  alanına  giren  faaliyetlerle  ilgili  yerli  ve  yabancı  araştırma  kurumları ve araştırmacılarla her türlü bilimsel ve teknik işbirliği yapmak, ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalara katılmak,

- Görev alanına giren faaliyetlerle  ilgili gerekli mevzuat hazırlıklarını  yapmak ve bu alandaki çalışmaları koordine etmek,

- Görev alanına giren konularda  ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum,  seminer, çalıştay gibi bilimsel toplantılar yapmak veya yaptırmak,

- Nükleer tesis projelerinin  yürütülmesinde  bakanlıklar,  kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum ve özel sektör kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak,

- Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

Genel Müdürlüğe 64 kadro ihdas edilecek. 

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2014, 16:02
YORUM EKLE

banner39

banner50

banner47

banner48