Resmi tarihte 'kişilere vurgu' bitiyor

Ortaöğretim Uluslararası İlişkiler Dersi Öğretim Programı'nda yapılan değişiklikle, hükümet ve kişi isimleri yerine "devlet" kavramı kullanılmaya başlandı

Resmi tarihte 'kişilere vurgu' bitiyor

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Talim ve Terbiye Kurulu, liselerde seçmeli olarak okutulan Uluslararası İlişkiler Dersi Öğretim Programı'nda 2013-2014 Öğretim Yılından itibaren uygulanacak şekilde bazı değişikliklere gitti. Değişiklikle, Türkiye'nin dış politikasıyla ilgili olarak kişilere yapılan vurgular kaldırıldı. Bunun yerine "devlet" kavramı kullanıldı. İsmet İnönü ve Adnan Menderes'in isimleri kaldırılarak yerlerine "Türkiye veya Devlet" isimleri kondu.

YAPILAN DEĞİŞİKLERDEN BAZILARI

1)  Eski Hali - İsmet İnönü'nün izlediği tarafsızlık politikasının Türk dış politikasına yansımaları vurgulanır.

Yeni Hali -  I. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan düzenin korunması için yapılan çalışmalar açıklanır. Almanya ve İtalya'nın izlediği yayılmacı politikalara karşı Türkiye'nin ittifak arayışları açıklanır. Yalta ve Potsdam konferanslarında alınan kararlar Türk dış politikası açısından değerlendirilir. Mihver ve Müttefik devletlerin Türkiye'yi II. Dünya Savaşı'na dâhil etmek istemelerinin nedenleri nelerdir? Türkiye'nin II. Dünya Savaşı boyunca tarafsız kalmak istemesinin ekonomik ve politik sebepleri nelerdir?

2)  Eski Hali - Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle belirmeye başlayan iki kutuplu sistemde, Adnan Menderes Hükümetinin Batı Bloğunda yer alma politikası izlediği, Batı'nın belli başlı bütün kurumlarına üye olduğu, Truman Doktrini, Marshall Yardımları, Kore Savaşı ve NATO'ya üyeliğin bu dönemin en temel gelişmelerini oluşturduğu açıklanır.

Yeni Hali-  Türkiye'nin; Marshall Planı dâhilinde ABD yardımı aldığı belirtilir. Türkiye'nin; Avrupa Konseyi'ne kabul edilmesi, Kore Savaşı'na katılması, NATO'ya üye olması, Balkan ve Bağdat paktlarının kurulmasındaki öncülüğü Batı bloğu ile birlikte hareket etmesi çerçevesinde ele alınır. Kıbrıs Sorunu'nun ortaya çıkışı ve gelişimi Türk dış politikası çerçe-vesinde açıklanır. Türkiye'nin Orta Doğu'da izlediği politika ve bu politikanın bölge ül-keleriyle olan ilişkilere etkisi açıklanır. CENTO kuruluş amaçlarına ulaşmış mıdır? Gerekçeleriyle açıklayınız. Türkiye'nin II. Dünya Savaşı öncesi ve sonrası izlediği dış politikaları temel özellikleri açısından karşılaştırınız.

3)  Eski Hali- Türkiye'nin NATO'ya üye olmasının Türk dış politikasına etkisi araştırılır ve tartışılır.

Yeni Hali-  1945-1960 Döneminde Türkiye'nin izlediği Ortadoğu politikalarının Türkiye-Sovyetler Birliği ilişkilerini hangi yönde etkilediği araştırılır ve sınıfta tartışılır.

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2012, 16:23
banner53
YORUM EKLE

banner39