banner39

Tasfiyelik eşya internetten satılacak

Eşyanın elektronik ortamda ihaleyle satışına ilişkin esaslar belirlendi.

Genel 26.04.2014, 00:56 26.04.2014, 00:56
Tasfiyelik eşya internetten satılacak

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale Seri no: 1), Resmi Gazete'nini dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Tasfiye İşletme Müdürlüklerince belirlenecek eşya e-ihale yoluyla satışa sunulacak.

İşletme müdürlüğü e-ihale yoluyla satışa çıktığı halde satılamayan eşyanın Tasfiye Yönetmeliği hükümlerine göre ihale yoluyla satışına veya diğer yollarla tasfiyesine karar verebilecek. Bekletilmeyecek eşya e-ihale yoluyla satışa sunulamayacak. E-ihale yoluyla satışına karar verilen eşyaya ilişkin bilgiler, karar tarihinden itibaren 15 gün içinde işletme müdürlüğü tarafından sisteme girilerek e-ihale başlatılacak.

E-İHALEYE HAZIRLIK

Eşyaya ilişkin bilgiler ile gerektiğinde eşya için alınması gereken bilirkişi raporu, uygunluk belgesi, eşyanın tanımlanmasını sağlayan ve ayniyatını gösteren fotoğraf, video kaydı gibi görseller sistemde yayınlanacak.

Taşıtlar, satışa sunulmadan önce taşıtı dışarıdan en az dört cepheden gösteren fotoğraflar ile taşıtın içini gösteren en az bir fotoğrafı çekilecek ve yetki belgesini haiz sigorta eksperi, işletme müdürlüğünde görevli teknik personel, teknik üniversiteler veya makine mühendisleri odası tarafından incelenerek taşıtın bilgilerini, durumunu, özelliklerini, niteliklerini gösteren ayrıntılı rapor düzenlenecek. Düzenlenen raporlar ile taşıtın son durumunu gösteren fotoğrafların birer örneği sistemde yayımlanacak.

TEMİNAT MİKTARI

E-ihale yoluyla yapılacak satışlar sistem üzerinden, Bakanlık ve Genel Müdürlüğün kurumsal internet sayfalarından duyurulacak. E-ihale yoluyla yapılacak satışa teklif verebilmek için kullanıcılar teminat yatıracak. Teminat tutarı, isteklinin verdiği teklifin en az yüzde 10'u olacak. İhaleye esas bedelin 1 milyon liradan fazla olması halinde ise 100 bin lira olacak.

İsteklinin verdiği teklif için gerekli teminat tutarı sistemde bloke edilecek. Bloke edilen tutar, işletme müdürlüğünce sistemde serbest bırakılmadıkça başka bir e-ihalede kullanılamayacak.

18 YAŞINI DOLDURAN HERKES...

-E-ihale yoluyla yapılacak satışlara katılacak olanlar, ilgili işletme veya gümrük müdürlüğünden alacakları izin belgesini göstererek eşyayı bulunduğu yerde görebilecek.

-E-ihaleye katılabilmek için sistemde yer alan üyelik formunun doldurularak sisteme üye olunması gerekecek. 18 yaşını doldurmuş, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve kanuni ikametgâhı bulunan herkes üye olup ihalelere katılabilecek.

SATIŞLAR KAPALI TEKLİF USULÜYLE YAPILACAK

-E-ihaleye teklif vereceklerin bilgileri ve teklifleri elektronik ortamda alınacak. E-ihale yoluyla yapılan satışlar kapalı teklif yöntemiyle yapılacak.

-İşletme müdürlüğünce, e-ihale yoluyla satışı uygun bulunan eşyanın bilgileriyle ilgili belgeler sisteme kaydedilecek. İşletme müdürünün sistem üzerinden onaylaması durumunda e-ihale, onayı takip eden gün saat 12.00'de başlayacak ve ihale için belirlenen sürenin son günü saat 12.00'de bitecek.

-Eşyanın e-ihale süresi 7 günden az olamayacak. İhale için belirlenen bitiş saatine en fazla bir saat kala yeni bir teklif verilmesi veya mevcut bir teklifin arttırılması halinde ihale saati, ihale bitiş saatinden itibaren otuz dakika uzatılabilecek. Uzatılmış bir ihalede, ihale bitiş saatine en fazla bir saat kala yeni bir teklif verilmesi veya mevcut bir teklifin artırılması halinde ihale en fazla iki kez olmak üzere 15'er dakika daha uzatılacak.

-Eşya en yüksek bedeli verene satılacak. Verilen en yüksek teklifin, ihaleye esas bedelin en az yüzde 75'ini bulması halinde satış yapılarak satışın gerçekleştiği alıcıya e-posta veya SMS yoluyla bildirilecek.

-Bedelin yüzde 75'in altında olması halinde teklifler değerlendirilerek teklif edilen bedel üzerinden en yüksek teklifi verene satılabilecek veya yeniden satışa sunulabilecek. Teklif edilen bedel üzerinden satılanlar için alıcıya e-posta veya SMS yoluyla bilgi verilecek.

-E-ihale yoluyla satışa sunulan eşya en az üç ay süresince ve dört defadan az olmamak üzere satışa sunulacak.

-Eşya, ihale bedelinin ödenmesini izleyen 10 gün içinde alıcı tarafından bulunduğu yerden teslim alınacak.

-Bu süreler içerisinde teslim alınmayan eşya Tasfiye Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yeniden satışa sunulacak.

-İhale bedeli, damga vergisi ve diğer mali yükler ödenmeden ve alıcı tarafından imzalanmış satış şartnamesi işletme müdürlüğünce teslim alınmadan eşya alıcıya teslim edilmeyecek. 

Kaynak: TRT Haber

 

 

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine onay vermeli mi?