Trafik cezalarının ödenmesine yeni düzenleme

Trafik cezalarının tahsil ve takibi yönetmeliği değiştirildi. Trafik cezası bir ay içinde ödenecek

Trafik cezalarının ödenmesine yeni düzenleme

Trafik cezalarının tahsil ve takibi yönetmeliği değiştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe göre trafik idari para cezaları yetkili memurlarca derhal tahsil edilebilecek.Ödeme derhal yapılmadığı takdirde, para cezalarının, tutanağın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekecek.

Bir ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay yüzde 5 faiz uygulanacak. Aylık faiz hesaplamasında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınacak. Bu suretle bulunacak tutar cezanın iki katını geçemeyecek. Süresinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezaları 6183 sayılı kanuna göre takip ve tahsil edilecek.

Trafik idari para cezası karar tutanağına karşı, kararın tebliği tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde sulh ceza mahkemesine itiraz için başvurulabilecek. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idari para cezası kesinleşecek.

Trafik idari para cezası karar tutanaklarındaki bilgilerin Maliye Bakanlığı'na elektronik sistemle aktarılmasına 1 Temmuz 2011'e kadar başlanacak. Trafik idari para cezası karar tutanaklarındaki bilgilerin Maliye Bakanlığı'na elektronik sistemle aktarılmasına başlanıncaya kadar, bu tutanaklar birer nüsha fazla düzenlenecek ve trafik idari para cezasının kesinleşmesini müteakiben trafik idari para cezası karar tutanağı sevk listesine kaydedilerek, yedi iş günü içinde Maliye Bakanlığı'nın tutanağın düzenlendiği yerde belirlemiş olduğu birime veya kuruma takip ve tahsili için gönderilecek.

Trafik cezaları vergi dairelerine veya Maliye Bakanlığı'nca tahsile yetkili kılınan bankalar ile PTT idaresine ödenebilecek.

Trafik idari para cezalarını tahsil eden banka veya PTT idaresi, Maliye Bakanlığı'nca tespit edilen süre içinde, Maliye Bakanlığı'nın ilgili birimine elektronik ortamda bilgi vermek zorunda olacak.

Kaynak:AA

Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2011, 09:01
banner53
YORUM EKLE

banner39