banner15

Yeni Yargıtay ve Danıştay geliyor

Yargıtay ve Danıştay'ın daire ve üye sayılarını artıran düzenlemenin ardından yeni bir reform paketi daha hayata geçirildi.Danıştay’daki memurlar taşrada görevlendirilebilecek. Üniversite hocasına “döner sermaye” şoku.İmralı görüşmeye açılabilir

Yeni Yargıtay ve Danıştay geliyor

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Yargı hizmetlerinin etkin, süratli ve verimli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla hazırlanan kanun hükmünde kararname, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanarak dün yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle, hâkim ve savcı açığı süratle kapatılacak. Bu amaçla, avukatlıktan hâkim ve savcılığa geçmek için kanunda öngörülen otuzbeş yaş sınırı kırkbeş olarak değiştirildi. Hakim ve savcılar izinlerini 36 günden 41 güne çıkarılan adli tatilde kullanacak. AİHM içtihatları hızla uygulayıcılara ulaştırılacak ve sonuçları takip edilecek. HSYK yurtdışına hâkim ve savcı gönderebilecek. Danıştay'daki idarî yapılanma Yargıtay'a paralel olacak. Noter açma kolaylaştırıldı. Cezaevindeki hükümlü ve tutuklular, artık birinci derece yakınlarının yanı sıra kayınpeder, kayınvalide, kayınbirader veya baldızın ölümü halinde de cenazeye katılabilecek.

Zaman'ın haberine göre, Adalet Bakanlığı'nın Teşkilat Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapan kanun hükmünde kararname, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, tarafından onaylanarak dünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. KHK ile getirilen yenilikler şöyle:

AİHM davalarını takip için yeni birim: Hrant Dink'in ölmeden önce 'Türklüğü tahkir suçu'ndan aldığı ceza için AİHM'ye yaptığı başvuruya karşı Türkiye'nin yaptığı savunma eleştiri konusu olmuştu. Kanunla, Türkiye'ye karşı AİHM'de açılan davalarda yapılacak savunmaların ve alınacak tedbirlerin uzman hakimler tarafından yapılması amacıyla yeni bir birim kuruldu. Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı, dışişleri bakanıyla işbirliği halinde çalışacak.

Yüksek yargıya genç üyeler: Kanun değişikliğiyle, Yargıtay ve Danıştay başkanı, başsavcısı seçilebilmek için gerekli 8 yıllık üyelik yapma şartı 4 yıla; başkan vekili ve daire başkanı seçilebilmek için gerekli 6 yıllık süre ise 3 yıla indirildi. 1. başkanlık ve daire başkanlığına seçilebilmek için gerekli sürenin indirilmesi, yüksek yargıda genç üyelerin önünü açacak.

Danıştay'da başkanlık kurulu oluşturuldu: Danıştay'ın idarî ve adlî nitelikteki görevleri tek organ olan başkanlar kurulu tarafından yerine getiriliyor. Daire ve üye sayısı artan Danıştay'ın karar organlarının daha işler hale getirilmesi ve karar alma sürecinin verimliliğin artırılması amacıyla Yargıtay'dakine benzer şekilde başkanlık kurulu oluşturuldu. Değişikliğe göre, başkanlık kurulu, Danıştay başkanı, üçü daire başkanı, üçü Danıştay üyesi olmak üzere 6 asıl, dört yedek üyeden oluşacak. Başkanlık kurulu, Danıştay üyelerinin görev yerlerini belirleyecek. Tetkik hâkimlerinin çalışacakları daireleri, kurulları ve görecekleri işleri tespit edecek. Eski yapıda başkanlık kurulu, Danıştay başkanının başkanlığında başsavcı, başkan vekilleri ve daire başkanlarından oluşuyordu.

Avukatlıktan hakim ve savcılığa geçiş yaş sınırı 45'e yükseltildi: Yürürlüğe giren düzenlemeyle, hakim ve savcı açığının kapatılması da hedefleniyor. Bu amaçla, avukatlıktan hâkim ve savcılığa geçmek için kanunda öngörülen otuz beş yaş sınırı kırk beş yaş olarak değiştirildi. 45 yaşını doldurmayan avukatlar, sınavla hakimlik mesleğine alınabilecek.

Adli tatil 41 gün: Değişikliğe göre adli tatil süresi 36 günden 41 güne çıkarıldı. Yeni düzenlemeye göre, nöbetçi mahkemeler ve savcılıklar dışında adli tatil 20 Temmuz'da başlayıp 31 Ağustos'ta sona erecek. Adli yıl bütün yargı kurumlarında 1 Eylül'de başlayacak. Kanunda, hakim ve savcıların izinlerini bu dönemde kullanmalarının esas olduğu hükmü getirildi. Kanun hükmünde kararnamede, hâkim ve savcıların meslek içi eğitim almalarının bir hak ve ödev olduğunun özellikle vurgulanması dikkat çekti. Meslek içi eğitim HSYK tarafından yaptırılacak. Hakim ve savcıların mesleki eğitimle AİHM içtihatlarını dikkate almaları bekleniyor.

Staj süreleri 1 yıla indirildi: Bölge adliye mahkemelerinin de hayata geçirileceği göz önüne alınarak, mahkemelere atanacak olan hâkim ve savcı ihtiyacının karşılanması amacıyla hâkim ve savcı adaylarının 2 yıl olan staj süresi geçici olarak 5 yıl süreyle 1 yıla indirildi. HSYK Kanunu'nda yapılan değişiklikle, kurul müfettişliği ve adalet müfettişliğine yönelik talebi artırmak amacıyla meslekte fiilen 8 yıl çalışma şartı 5 yıl olarak değiştirildi.

Noter açmak kolaylaşıyor: Kamu hizmeti yürüten noterlik bürolarının, avukatlar ve mali müşavirlerde olduğu gibi, işyeri açma ve çalışma ruhsatı koşulları kolaylaştırıldı. Noterler işyeri açmak için belediyeden ruhsat almayacak.

Cezaevi ziyaretlerine kaynana ve kayınpeder açılımı: Geçtiğimiz mart ayında cezaevindeki hükümlü ve tutukluların ana, baba, kardeş, eş ve çocuklarının cenazelerine katılabilmesine olanak tanıyan kanun düzenlemesi genişletildi. Hükümlü ve tutuklular, birinci derece yakınlarının yanı sıra kayınpeder, kayınvalide, kayınbirader veya baldızın ölümü hâlinde de dış güvenlik görevlisinin refakatinde cenazeye katılabilecek. Tehlikeli hükümlüler bu imkandan yararlanamayacak.

Heyet ziyaretlerine de vize çıktı: Adalet Bakanlığı, talepte bulunan kişilere, resmi veya özel ayrımı yapılmaksızın kurum, kurul ve kuruluşların, heyet halinde veya bireysel olarak ceza infaz kurumlarını ziyaret edebilmeleri, tutuklu ve hükümlülerle görüşebilmeleri izni verebilecek.

 

Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2011, 08:12
YORUM EKLE

banner39

banner36

banner37

banner35