AB Bakanlığı'ndan 'polise mukavemet' araştırması

Avrupa Birliği Bakanlığı, polise mukavemete Avrupa Birliği'nde ne kadar ceza verildiğine ilişkin çalışma hazırladı

AB Bakanlığı'ndan 'polise mukavemet' araştırması

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

AB Bakanlığı, polise mukavemet ve saldırılarla ilgili AB ülkelerindeki mevzuatı inceleyerek, polise karşı direnişin bu ülkelerde nasıl cezalandırıldığına ilişkin çalışma hazırladı.

AB Bakanlığından yapılan açıklamada, Gezi Parkı olaylarında polisin müdahalesi ve polise karşı saldırılarla ilgili tartışmaların hükümeti harekete geçirdiği belirtilerek, son Bakanlar Kurulu toplantısında hükümet üyelerine AB Bakanlığı tarafından hazırlanan ve polise mukavemet ve saldırılarla ilgili AB ülkelerindeki mevzuatın incelendiği bir çalışmanın dağıtıldığı kaydedildi. AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın da çalışmayla ilgili sunum yaptığı ifade edildi.

Türkiye'de görevini yerine getiren polise mukavemette bulunmanın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 265. maddesine göre 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırıldığına işaret edilen açıklamada, AB ülkelerinde ise bir kamu görevlisini görevini yapmaya veya yapmamaya zorlamak için şiddette bulunmak veya tehdit etmek ile bir kamu görevinin yerine getirilmesi sırasında, kamu görevlisine veya ona yardım edenlere şiddet veya tehdit ile mukavemet etme suçunun genellikle ayrı maddelerde düzenlendiği kaydedildi.

Bunun yanında, bazı AB ülkelerinde mukavemet ile ilgili maddelerde kamu görevlilerinin yanı sıra kolluk kuvvetlerine veya polise özel olarak yer verildiği belirtildi.

Türk Ceza Kanunu'nda olduğu gibi AB ülkelerinde de mukavemet suçunun birden fazla kişi tarafından veya örgüt halinde veya silahla işlenmesinin, suçun ağırlaştırıcı sebebi olduğuna değinilen açıklamada, AB ülkelerinde kamu görevlisine ve polise mukavemet suçuna teşvik suçunun genellikle ayrıca düzenlenmiş olduğuna da dikkat çekildi.

FRANSA VE BELÇİKA'DAKİ CEZALAR

Açıklamada, AB Bakanlığının Bakanlar Kurulu'na sunduğu raporda incelenen ülkelerin mukavemet konusundaki mevzuatlarında öne çıkan hususlara yer verildi.

Buna göre, Fransız Ceza Kanunu'nun kamu görevlilerine direnme suçunu düzenleyen ilgili maddelerinde, görevlerini yerine getirmek amacıyla kanunları, kamu otoritelerinin talimatlarını veya yargı mercilerinin kararlarını uygulayan ve kamu gücünü elinde bulunduranlara veya kamu görevini yerine getirmekle yükümlü olanlara şiddet içeren bir direnmede bulunmanın suç olduğu belirtiliyor. Suçun cezası ise 1 yıl hapis cezası ve 15 bin avro para cezası olarak belirleniyor.

Fransa'da, suçun toplu olarak işlenmesi halinde 2 yıl hapis ve 30 bin avro para cezası öngörülürken, suçun silahla işlenmesi halinde 5 yıl hapis ve 75 bin avro para cezası; suçun silahla ve toplu halde işlenmesi halinde ise 10 yıl hapis ve 150 bin avro para cezası öngörülüyor.

Direnmeye teşvik etme ayrı bir suç olarak düzenlenirken, kamuya açık yerlerde bağırmak veya konuşma yapmak, yazı asmak veya dağıtmak ya da yazı, söz veya resimlerin diğer yollarla iletilmesini sağlamak suretiyle direnmeye teşvik edenler hakkında 2 ay hapis ve 7500 avro para cezası veriliyor.

Belçika Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerinde, kanunları veya kamu otoritelerinin veya yargı mercilerinin karar ve talimatlarını uygulamak amacıyla hareket eden bakanlık memurları, orman korucuları, vergi veya gümrük görevlileri gibi kamu gücü kullanan kişilere ya da idari veya adli kolluk görevlilerine şiddet veya tehdit içeren her türlü saldırı ve direnme suç olarak tanımlanıyor.

Suçun birden fazla kişi tarafından ve önceden anlaşarak işlenmesi halinde, silahlı kişiler hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası, silahsız kişiler hakkında ise 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına hükmediliyor.
Direnme suçu niteliğindeki fiillere öncülük eden ve teşvik eden kişiler aleyhine, 5 yıldan 10 yıla kadar, kamu görevlisi olma, seçimlerde aday olma, soyluluk unvanı taşıma, yargı faaliyeti kapsamında jüri, uzman veya tanık gibi bir görev alma, kendi çocukları ve avukatlık mesleği dahil olmak üzere bir kimseye vekil veya vasi olma, silah taşıma ve silahlı kuvvetlere katılma haklarından mahrum etme yönünde karar verilebiliyor.

İNGİLTERE, ALMANYA VE İSPANYA'DAKİ UYGULAMALAR

İngiliz Polis Kanunu'nda ise görevini yerine getiren bir polis memuruna saldırmak ya da bu saldırıya yardımcı olmanın suç olduğu belirtiliyor. Bu suç için yargılama usulüne göre 6 aya kadar hapis cezası, yalnızca para cezası veya her iki ceza birden verilebiliyor.

Alman Ceza Kanunu'nda, kanunların, yargı kararlarının, talimatların uygulanmasından sorumlu kolluk görevlilerine veya silahlı kuvvetler personeline şiddet veya tehditle direnme gösteren veya saldıran kişiler için 2 yıla kadar hapis cezası veya para cezası öngörülüyor.
Suçu işleyenlerin veya işlenmesine yardım edenlerin silah kullanması halinde ve suçu işleten kişinin şiddet kullanarak kolluk görevlisinin ölümüne ya da ağır yaralanmasına sebep olması halinde 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

İspanya Ceza Kanunu'nda, bu suçları işleyenler için, devlet otoritesine karşı gelme halinde 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve para cezası, diğer hallerde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Suçun, Bakanlar Kurulu, Senato, Yasama Meclisi, Yargı Genel Konseyi ya da Anayasa Mahkemesi gibi bazı organların üyelerine karşı işlenmesi halinde de 4 yıldan 6 yıla kadar hapis ve para cezası verilmesi söz konusu.

İSVEÇ'TEKİ DURUM

İsveç Ceza Kanunu'na göre bir kalabalığın, kamu otoritesine direnmesi veya herhangi bir tedbir alınmasına mecbur bırakması veya bir tedbire engel olarak grup şiddeti uygulamaya niyetli olduğunu göstermesi suretiyle kamu düzenini bozması ve kamu otoritesinin talimatına rağmen dağılmaması suç teşkil ediyor.

Kalabalığın azmettiricileri ve liderleri isyan nedeniyle 4 yıla kadar hapis cezasıyla, kalabalığa katılan diğer kişiler ise para cezası veya 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülürken, kalabalığın yetkili kamu otoritesinin talimatına uyarak dağılması durumunda, azmettiriciler ve liderler için para cezası veya 2 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Kanuna göre, bir kalabalık bir kişi veya mülk üzerinde grup şiddeti uygularsa, o sırada kamu otoritesinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, kalabalığın azmettiricileri ve liderleri şiddet içeren isyan nedeniyle 10 yıla kadar hapis cezasıyla, kalabalığa katılan diğer kişilerin ise para cezası veya 4 yıla kadar hapisle cezalandırılacağı belirtiliyor.

HOLLANDA, MACARİSTAN VE LETONYA

Hollanda Ceza Kanunu'nda kamu görevlisine ya da yardımcı olan kamu görevlisine şiddet veya şiddet kullanma tehdidiyle direnen veya saldıran kişiler için 1 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.
Saldırıda bedensel zarar oluşması halinde ise 4 yıla kadar hapis cezası ya da 4. kategoriden para cezası, eylem sonucu ciddi bedensel zarar oluşması halinde 7 yıla kadar hapis cezası ya da 5. kategoriden para cezası, ölüme sebebiyet verme halinde 12 yıla kadar hapis cezası ya da 5. kategoriden para cezası uygulanacağı kaydediliyor.

Macaristan Ceza Kanunu'na göre, güvenlik mensuplarının bir kamusal etkinlikte düzeni sağlamak üzere yaptıkları faaliyetlere karşı şiddet içerecek veya caydırıcı biçimde direnenler, eğer fiilleri daha ağır bir cezayı öngörmüyorsa, para cezası veya iki yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor veya sosyal hizmetlerde çalıştırılabiliyor. Suçun bir grup tarafından veya silahla işlenmesi halinde 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Letonya'da ise mukavemet suçuna 3 yıla kadar hapis cezası veya aylık asgari ücretin 60 katı tutarında para cezası veriliyor. Suçun, bir grup tarafından işlenmesi halinde 5 yıla kadar hapis cezası veya aylık asgari ücretin 100 katı tutarında para cezası uygulanıyor.

Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2013, 13:29
banner53
YORUM EKLE

banner39