banner39

Askerlik hizmetini yapanlara trafik eğitimi

Türkiye, trafik terörünü yenme azmiyle yeni bir plan hazırladı

Güncel 31.07.2012, 11:02 31.07.2012, 11:02
Askerlik hizmetini yapanlara trafik eğitimi

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Türkiye, trafik terörünü yenmek için yeni bir plan hazırladı. Trafik Güvenliği Eylem Planı'na göre, askerlik hizmetinde bulunanlar ile diğer askeri personele trafik güvenliği konusunda eğitim verilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ise trafik kazaları sonucu meydana gelen maddi ve manevi kayıpları azaltmak amacıyla toplumsal farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacak.

Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde yürütülecek çalışmalarda ve yapılacak uygulamalarda şu esaslara göre hareket edilecek:

Eylem Planında belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için trafik hizmetleri alanında çalışan personel ile kullanılacak taşıt, araç, gereç ve diğer donanımlarda gerekli iyileştirme yapılacak. Trafik güvenliği ile ilgili hizmetlerde çalışan personelin durumu; tüm kurum ve kuruluşlarca, kurumsal ve eylem planında öngörülen hedefler açısından değerlendirilecek, personelin daha verimli ve etkili çalışmasına yönelik teşvik edici önlemler alınacak.

Karayolu trafik güvenliğini sağlamakla görevli trafik ekiplerinin yeterli düzeyde eğitilmesi ve yetiştirilmesine özen gösterilecek. Halk eğitimi kapsamında sürücü ve yaya eğitimleri, ilgili kurumlar ve trafik ekiplerince verilmeye devam edilecek. Askerlik hizmetinde bulunanlar ile diğer askeri personele, trafik güvenliği konusunda eğitim verilmesi için gerekli tedbirler, ilgili kurumlar tarafından alınacak.

Güvenlik nedeniyle yetkili kurumlarca alınan tedbirler dışında, trafik kurallarına uyma konusunda herkes eşit olacak, kamu vicdanını rahatsız edecek farklı uygulamalardan kaçınılacak ve emniyet kemeri kullanımındaki muafiyetler kaldırılacak.

Trafikte güvenlik nedeniyle zorunlu olmadıkça korna kullanımının önlenmesi için toplumsal bilinçlendirme çalışmaları yapılacak, trafikte gürültü kirliliğinin önlenmesi için gerekli tedbirler alınacak.

DİYANET, MADDİ VE MANEVİ KAYIPLARI AZALTMAK İÇİN ÇALIŞACAK

Koruma hizmetleri, mevzuattaki kişi ve görevlilerle sınırlı olarak belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilecek, koruma hizmetlerinden yararlanacak kişiler arasında sayılmayan kamu görevlilerinin koruma personeli bulundurmasına, bunlara araç tahsis edilmesine, trafikte geçiş üstünlüğü sağlamak maksadıyla araçlarına ışıklı ve sesli donanımlar taktırılmasına izin verilmeyecektir. Yürürlükteki mevzuatta açıkça belirtilen araçların dışında, hiçbir araca ışıklı, sesli ve renkli uyarı veren cihaz takılmayacak, aksine uygulamalara derhal son verilecek.

Sürücü ve yayaların doğru trafik davranışlarına özendirilmesi ve toplumsal farkındalık oluşturulmasına yönelik içeriğe yayın organlarında yeterli ölçüde yer verilmesi, film ve dizilerde toplumun trafik kurallarına uyumunun teşvik edilmesi ve bu kapsamda hazırlanan programların günün uygun saatlerinde yayınlanması trafik güvenliğine büyük katkı sağlayacak. Bu çerçevede; RTÜK, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, TRT, ulusal ve yerel bütün basın ve yayın kuruluşlarınca, ilgili kurumlar ile işbirliği içerisinde, trafik güvenliğine katkı sağlayıcı içerik ile bu içeriğin kitlelere etkili bir şekilde ulaştırılması hususunda gerekli hassasiyet gösterilecek.

ALTYAPI ÇALIŞMALARINDA YOL GÜVENLİĞİ STANDARTLARINA UYULACAK

Trafik güvenliğine ilişkin risk ve tehlikeleri en aza indirebilmek amacıyla özellikle altyapı çalışmalarında yol güvenliği standartlarına uygun, inşaat, imalat ve geometrik düzenlemelere ve her türlü denetimde etkinliğe dikkat edilecek. Şehir içi ve şehirlerarası yollarda yapılacak alt ve üst yapı çalışmalarında, planlama, tasarım ve yapım aşamalarında yol güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlara titizlikle uyulacak.

Trafik yönetiminde; akıllı ulaşım sistemlerinden (trafik sensörleri, kameralar, değişken mesaj sistemleri, şerit kontrol işaretleri, elektronik denetleme sistemleri, trafik yoğunluğuna duyarlı trafik yönetimi ve uydu takip sistemleri, trafik ışıklarını düzenleyici akıllı sensörler vb.) azami ölçüde yararlanılacak. Akıllı ulaşım sistemlerini destekleyen teknolojilerin ülkede üretimi, üniversiteler ve sanayi kuruluşları ile işbirliği içerisinde teşvik edilecek, trafiğin yönetim ve yönlendirilmesi uluslararası standartlara uygun teknikler ve yöntemlerle gerçekleştirilecek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşlar ve yerel yönetimlerce, taşımacılıkta karayollarının ağırlığı azaltılarak, yük ve yolcu taşımacılığında deniz, hava ve demir yollarının kullanımının artırılması için gerekli çalışmalar yapılacak.

KARAYOLLARINDA HELİPORTLAR, PARK CEPLERİ YAPILACAK

Trafik kazaları sonrasında kazazedelerin hızlı bir şekilde tıbbi müdahale ve nakillerinin sağlanabilmesi amacıyla karayolları ile entegre olarak ambulans helikopterler için iniş ve kalkış alanları; ilçelerde heliportlar, otoyollarda kara ambulansları için uygun park cepleri ve karşı yöne geçişler için güvenliği sağlanmış geçiş noktaları oluşturulacak.

Trafik güvenliğine yönelik akıllı teknolojilerin geliştirilmesi çalışmalarının; kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve eğitim kurumları tarafından, uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılarak yürütülmesi büyük önem taşımakta. Bu çerçevede, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından taşıt güvenliği konusunda, güvenli üretim yapılması için gerekli her türlü önlem alınacak.

banner53
Yorumlar (0)
23
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?