banner15

AYM: Balbay'ın hakları ihlal edildi

Anayasa Mahkemesi, CHP'li Balbay ve Haberal'ın uzun tutuklulukla ilgili yaptığı bireysel başvuruda, haklarının ihlal edildiğine karar verdi. Balbay'a 5 bin lira manevi tazminat ödenecek.

AYM: Balbay'ın hakları ihlal edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, CHP milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal'ın tutukluluklarının makul süreyi aştığı ve seçilme haklarının ihlali iddiasıyla yaptıkları başvuruyu haklı buldu. Yüksek Mahkeme, Balbay'a 5 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi Balbay ve Haberal'ın yaptığı bireysel başvuruları bugün sonuçlandırdı.

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümünün verdiği kararda, Balbay'ın tutuklanmayı haklı gösterecek somut olay, olgu ve bilgi mevcut olmadığı halde tutuklandığı iddiası yönünden yaptığı başvurunun "açıkça dayanaktan yoksun olması", adil yargılanma hakkı ile ifade hürriyetinin ihlal edildiği iddiaları yönünden yaptığı başvurunun ise "başvuru yollarının tüketilmemiş olması" nedeniyle kabul edilemez olduğu belirtildi.

Yüksek Mahkeme, Balbay'ın seçilme hakkının ihlal edildiği ile tutukluluğun makul süreyi aştığı iddiaları yönünden yaptığı başvurusunu kabul edilebilir buldu.

Balbay'ın tutukluluğun makul süreyi aştığı iddiasıyla ilgili, Anayasa'nın seçme ve seçilme hakkını düzenleyen 67. maddesinin 1. fıkrasıyla bağlantılı olarak, Anayasa'nın 19. maddesinin 7. fıkrasındaki, "Her ne sebeple olursa olsun, hürriyeti kısıtlanan kişinin, kısa sürede durumu hakkında karar verilmesini ve bu kısıtlamanın kanuna aykırılığı halinde hemen serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla yetkili bir yargı merciine başvurma hakkı"nın ihlal edildiğine karar verildi.

Seçilme hakkının ihlal edildiği iddiasıyla ilgili de Anayasa'nın 19. maddesinin 7. fıkrasıyla bağlantılı olarak, 67. maddesindeki seçme ve seçilme hakkının ihlal edildiğine hükmedildi.

Balbay'a, 5 bin lira manevi tazminat ile Balbay tarafından yapılan 172 lira 50 kuruş harç ve 2 bin 640 lira vekalet ücretinden oluşan toplam 2 bin 812 lira 50 kuruş yargılama giderinin ödenmesine karar verildi.

HABERAL KARARI

Yüksek Mahkeme, Haberal'ın tutuklanmayı haklı gösterecek kuvvetli suç şüphesi ve nedeni bulunmadığı halde tutuklanma iddiası yönünden başvurusunu "açıkça dayanaktan yoksun olması" nedeniyle kabul edilemez buldu.

Tutukluluğun makul süreyi aştığı ve tutukluluğa itirazların etkili bir şekilde incelenmediği iddiaları yönünden yapılan başvuruyu ise kabul edilebilir bulan Anayasa Mahkemesi, tutukluluğun makul süreyi aştığı iddiasıyla ilgili, Balbay kararında olduğu gibi, Anayasa'nın 67. maddesinin 1. fıkrasıyla bağlantılı olarak 19. maddesinin 7. fıkrasının ihlal edildiğine hükmetti.

Yüksek Mahkeme, Haberal'ın, seçilme hakkının ihlal edildiği iddiasıyla ilgili de Anayasa'nın 19. maddesinin 7. fıkrasıyla bağlantılı olarak 67. maddesinin 1. fıkrasının ihlal edildiğine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümünün kararında, Haberal'ın, tutukluluğa itirazının etkin bir biçimde incelenmediği iddiasıyla ilgili olarak, itirazın duruşmalı olarak incelenmediği ve kararın gerekçesiz olduğu iddiaları yönünden Anayasa'nın 19. maddesinin uzun yargılamadan doğan zararların devletçe ödenmesine ilişkin 8. fıkranın ihlal edilmediği belirtildi.

Cumhuriyet Savcısının yazılı mütalaasının bildirilmediği iddiası yönünden ise Anayasa'nın 19. maddesinin 8. fıkrasının ihlal edildiğine karar verilerek, Haberal tarafından yapılan 172 lira 50 kuruş harç ve 2 bin 640 lira vekalet ücretinden oluşan toplam 2 bin 812 lira 50 kuruş yargılama giderinin, Haberal'a ödenmesine hükmedildi.

Ödemelerin, kararın tebliğini takiben başvurucuların maliye hazinesine başvuru tarihinden itibaren dört ay içinde yapılmasına, ödemede gecikme olması halinde, bu sürenin sona erdiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için yasal faiz uygulanmasına, kararların birer suretinin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verildi.

BALBAY'LA İLGİLİ TAHLİYE KARARI BEKLENEBİLİR

"Anayasa Mahkemesi'nin, CHP'li Milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal'ın uzun tutuklulukla ilgili yaptığı bireysel başvuruda, haklarının ihlal edildiğine ve Balbay'a 5 bin lira manevi tazminat ödenmesine ilişkin kararını" değerlendiren TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, Anayasa Mahkemesi'nin kararları yargı organlarında bağlayıcı olduğu için, Mahkeme'nin kararının uygulanmasını sağlayan, ona uygun bir karar verme zorunluluğu doğabileceğini belirterek, "Yani yerel mahkemeden Balbay'la ilgili tahliye kararı beklenebilir" dedi.

İyimaya, Balbay'a 5 bin lira manevi tazminat ödenmesi kararına ilişkin olarak da "Miktar olarak olması gerekenin çok altında" dedi.

 

 

Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2013, 13:36
YORUM EKLE

banner39

banner36

banner37

banner35