banner39

BTK, elektronik haberleşmede tüketici haklarını belirledi

Elektronik haberleşme sektöründe abonelik sözleşmeleri en az 12 puntoyla hazırlanacak, yükümlülük getiren hususlar açık, sade ve anlaşılabilir biçimde siyah koyu harflerle belirtilecek.

Güncel 28.10.2017, 22:30 28.10.2017, 22:56
BTK, elektronik haberleşmede tüketici haklarını belirledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Elektroni̇k haberleşme sektöründe abonelik sözleşmeleri en az 12 puntoyla hazırlanacak, yükümlülük getiren hususlar açık, sade ve anlaşılabilir biçimde siyah koyu harflerle belirtilecek ve tip abonelik sözleşmeleri kolay erişilebilir şekilde işletmecilerin internet sitelerinde yayınlanacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK), "Elektroni̇k Haberleşme Sektörüne İli̇şki̇n Tüketi̇ci̇ Hakları Yönetmeli̇ği̇", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, işletmeciler, abonelik sözleşmelerinde isim, unvan, adres, hizmet numarası gibi aboneliği tanımlayıcı bilgilerin yanı sıra, tarafların yükümlülükleri, sözleşmenin süresi, feshi ve yenilenmesine ilişkin şartlar, sunulacak hizmetlerin tanımı, hizmet kalitesi seviyeleri ve ilk bağlantının gerçekleştirileceği süre, bakım/onarım hizmetlerine ilişkin bilgi, tarifelerin içeriği ve değişiklikleri hakkında güncel bilgilerin hangi yollardan öğrenilebileceği, uzlaşmazlık çıkması halinde yargı yolu da dahil olmak üzere uygulanacak çözüm prosedürü gibi detayları tüketicilerin kolayca ulaşabilmesini sağlamakla yükümlü olacak.

Abonelik sözleşmeleri en az 12 puntoyla hazırlanacak, yükümlülük getiren hususlar açık, sade ve anlaşılabilir biçimde siyah koyu harflerle belirtilecek ve tip abonelik sözleşmelerinin kolay erişilebilir şekilde işletmecilerin internet sitelerinde yayınlanacak. Abonelik sözleşmesinin yapılmasının ardından hizmete ilişkin ücretlendirme, hizmetin aboneye fiilen sunulmasıyla başlayacak. İşletmeci sunmadığı veya abonenin talep etmediği, onay vermediği hizmet için aboneye ücret yansıtamayacak. 

İşletmeciler sundukları hizmetlere ilişkin, abone ve kullanıcıları ile siyasi propaganda içerikli haberleşme yapamayacak, pazarlama veya cinsel içerik iletimi gibi maksatlarla yapılacak haberleşmelerde ise abone ve kullanıcıların izinlerini alacak.

ABONELİK SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR

İşletmecinin aboneyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak abonelik sözleşmesi, taahhütname veya kampanyalara koyduğu ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde, dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde abone aleyhine dengesizliğe neden olan hükümler yazılmamış sayılacak. Abonelik sözleşmesinde yer alan kaydın açık ve anlaşılır biçimde kaleme alınmamış olması veya birden çok anlama gelmesi halinde de abonenin mağduriyetine neden olduğu kabul edilecek ve bu durumda abone lehine yorumlanacak.

Taahhütnamede; taahhüdün geçerlilik süresi, konusu, hizmet ve cihaz nitelikleri, tarifenin taahhütsüz ve indirimli aylık fiyatı, cihazın bedeli ve aylık cihaz ücreti, cayma bedeline konu olabilecek diğer tüm tutarlar ile taahhüdün süresinden önce sonlandırılması durumunda abonenin ödeyeceği bedelin hesaplanma yöntemi yer alacak. 

Abonelere gönderilecek faturalarda; uygulanan tarifenin ve kampanyanın adı, içeriği, paket içi ve paket dışı ücretler, cihaz bedelleri, dönem içerisindeki değişikliklerin yanında, ödenmemiş fatura ve borç bilgisi, son ödeme tarihinde ödemenin yapılmaması halinde uygulanacak gecikme faizi oranı, bir önceki dönemde geç ödenen faturaya uygulanmış gecikme faizi oranı ve tutarı, varsa geçmiş döneme ilişkin abone alacak tutarı, sabit ve diğer aylık ücretler, vergi türleri ve diğer yasal kesintiler yer alacak.

FESHİN SONUÇLARI 

Aboneler, abonelik sözleşmelerini her zaman ücretsiz olarak sona erdirebilecek. Fesih işleminden sonra işletmeci, geri kalan alacakları için borcu olan abonelere, abonenin fesih talep tarihinden sonra en geç 4 ay içinde son olarak fatura gönderecek. Fesih durumunda aboneden daha önce alınan depozito, avans gibi ücretler veya abone alacakları varsa, mahsuplaşmayı müteakip kalan tutar 15 gün içinde işletmeci tarafından iade edilecek.

İşletmecilerin, yönetmelikle belirlenen yükümlülükleri yerine getirmemeleri halinde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği hükümleri uygulanacak. 

Öte yandan söz konusu yönetmelikle, (28/7/2010 tarihli ve 27655 sayılı) "Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılırken, Telekomünikasyon Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği ile Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğine dayanılarak yapılan usul ve esaslar, alınan kurul kararları ile diğer idari işlemlerin bu yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri, konuya ilişkin yeni bir işlem yapılana kadar geçerliliğini muhafaza edecek.

 

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine onay vermeli mi?