banner15

Dört eski bakanla ilgili komisyon kuruldu

Meclis'te dört eski bakanla ilgili kurulması beklenen komisyonun üyeleri bugün belirlendi. Komisyonun 15 üyesi belli oldu, komisyon kuruldu.

Dört eski bakanla ilgili komisyon kuruldu

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Dört eski bakanla ilgili Meclis Soruşturma Komisyonu'nun üyeleri oldu. TBMM Genel Kurulu'nda, Ekonomi eski Bakanı Zafer Çağlayan, AB eski Bakanı Egemen Bağış, İçişleri eski Bakanı Muammer Güler ile Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar hakkında kurulan Soruşturma Komisyonu için 4 partinin bildirdiği toplam 45 isim arasından kurayla seçim yapıldı.

AK Parti'den 9, CHP'den 4, MHP ve HDP'den 1'er milletvekilinin yer alacağı komisyon üyeleri böylece belli oldu.

Komisyon üyeleri ve partileri şöyle:

AK Parti:

Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, Konya Milletvekili Mustafa Akış, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Bursa Milletvekili Mustafa Kemal Şerbetçioğlu, Denizli Milletvekili Bilal Uçar, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu, Bursa Milletvekili İsmet Su ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç.

CHP:

İzmir Milletvekilleri Rıza Türmen ve Erdal Aksünger, İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan, Balıkesir Milletvekili Namık Havutça. 

MHP:

Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu

HDP:

Batman Milletvekili Bengi Yıldız.

TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, komisyon üyelerini yarın saat 16.00'da toplantıya çağırarak, Başkanlık Divanı üyelerini seçmesini istedi.

KOMİSYON ÇALIŞMALARI

TBMM İçtüzüğü'ne göre, soruşturma komisyonu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanacak ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verecek. 

Komisyonun çalışmaları gizli olacak. Komisyona kendi üyeleri dışındaki milletvekilleri katılamayacak.

Soruşturma komisyonu, raporunu Anayasanın 100. maddesine göre kuruluşundan itibaren 2 ay içinde verecek. Soruşturmanın bitirilememesi halinde, komisyona 2 aylık yeni ve kesin bir süre verilecek. Komisyonun bu konudaki istem yazısı Genel Kurul'un bilgisine sunulacak. Bu süre içinde raporun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na teslimi zorunlu olacak.

MECLİS SORUŞTURMA KOMİSYONUNUN YETKİLERİ

Komisyon kamusal ve özel kuruluşlardan konu ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilecek; gerekli gördüklerine el koyabilecek; Bakanlar Kurulu'nun bütün vasıtalarından faydalanabilecek; Bakanlar Kurulu üyelerini, diğer ilgilileri, tanık ve bilirkişileri dinleyebilecek.

Komisyon, naip veya istinabe yolu ile adli mercilerden yardım isteyebilecek. Ayrıca Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun tanıklarla, bilirkişilerle, zapt ve arama ile ilgili olarak adli mercilere verdiği hürriyetleri kısıtlayıcı yetkilerin genel hükümler çerçevesinde kullanılmasını, gerekçesini bildirmek suretiyle görevli adli merciden yazıyla isteyebilecek. 

Komisyon, hakkında soruşturma açılması istenen bakanın savunmasını alacak. Bununla ilgili olarak talep edeceği belgeleri temin ettirecek.

Komisyon, gerektiğinde alt komisyonlar kurarak Ankara dışında çalışma kararı alabilecek.

SORUŞTURMANIN SONUÇLANDIRILMASI

Soruşturma komisyonu raporu, Başkanlığa verildiği tarihten itibaren 10 gün içinde bastırılarak hakkında soruşturma açılması istenen bakanlara derhal gönderilecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine dağıtılacak. Rapor, üyelere dağıtımından itibaren 10 gün içinde görüşülecek.

Bu görüşmede, komisyona, şahısları adına 6 milletvekiline ve o sırada görevde bulunsun veya bulunmasın hakkında soruşturma açılması istenen bakanlara söz verilecek. Son söz, hakkında soruşturma açılması istenen bakanlara ait olacak ve süresi sınırlandırılamayacak.

GİZLİ OYLA KARAR BAĞLANACAK

Görüşmeler tamamlandıktan sonra komisyon raporu Genel Kurulca gizli oyla karara bağlanacak. 

Komisyonun Yüce Divana sevk yönündeki raporları ile Genel Kurulun Yüce Divana sevk kararlarında hangi ceza hükmüne dayanıldığı belirtilecek.

Komisyonun Yüce Divana sevk etmeme yönündeki raporlarının reddi, ancak, Yüce Divana sevke dair verilen ve sevk kararının hangi ceza hükmüne dayanacağını gösteren bir önergenin kabulüyle mümkün olacak. 

Yüce Divana sevk kararı ancak üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce Yüce Divana sevk kararı alınırsa dosya, en geç 7 gün içinde Başkanlıkça dizi pusulasına bağlanarak Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na gönderilecek.

 

 

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2014, 22:07
YORUM EKLE

banner39

banner50

banner47

banner48