banner39

Fikirtepe'nin kentsel dönüşümü onaylandı

Kadıköy'de kentsel dönüşüm kapsamında Fikirtepe planları onaylandı

Güncel 05.08.2013, 14:11 05.08.2013, 14:13
Fikirtepe'nin kentsel dönüşümü onaylandı

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Kadıköy'ün kentsel dönüşüm kapsamına alınan Fikirtepe bölgesi için hazırlanan planlar onaylandı.

İstanbul ili, Kadıköy ilçe sınırları içerisinde yer alan planlama alanı; kuzeyde D-100 (E-5) Karayolu, güneyde Marmara Üniversitesi Kampüsü, doğuda Merdivenköy Mahallesi, batıda Kurbağalıdere ile sınırlanıyor.

Bölgenin kuzeyinde bulunan D-100 (E-5) Devlet Karayolu, alanın içinden geçen O-1 Bağlantı Yolu ve bölgeyi Kadıköy merkeze bağlayan Fahrettin Kerim Gökay Caddesi önemli ulaşım ağları.

Fikirtepe'de kentsel alan kullanımının dağılımı incelendiğinde sırası ile konut alanlarının, yol alanlarının, konut ile ticaret alanlarının bölgede yoğunluk arz ettiği görülüyor.

Planlama alanında yapılan arazi tespiti çalışmalarında 6341 adet bina bulunduğu ve bu binaların yüzde 3,28'inin iyi durumda olduğu belirlendi.

Kadıköy ilçesi Fikirtepe ve Dumlupınar mahalleleri ile Eğitim ve Merdivenköy mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 134 hektar alan 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun kapsamında riskli alan ilan edilmişti.

Riskli alan ilanından sonra yapılan çalışmalara dair şunlar kaydedildi:

"Alanın bugüne kadar geçirdiği fiziksel planlama süreci incelenerek, mevcut çalışmalar değerlendirilmiştir. Bölgede yaşayan vatandaşlar ve yerel temsilciler ile görüşülerek talepler ve beklentiler tespit edilmiştir. Müteahhit firmalar ile toplantı yapılarak önerilen projeler değerlendirilmiştir. Proje alanına ilişkin arazi çalışmaları ve saha incelemeleri detaylı olarak yerinde yapılmıştır. Fikirtepe, Dumlupınar ve Merdivenköy Mahalalleleri'ne ilişkin olarak helikopterli arazi görüntüleme çalışması yapılmıştır.

Proje alanının kentsel silüete olan etkisini tespit etmek amacı ile Marmara Denizi'nden fotoğraflama çalışması yapılarak arazi ve yapılaşmanın silüet modellemesi oluşturulmuştur.
Tüm çalışmalar doğrultusunda '1/1000 Ölçekli Fikirtepe ve Çevresi Uygulama İmar Planı, Plan Notları ve Plan Raporu' hazırlanarak Bakanlığımız onayına sunulmuştur.

Planlama alanının 6306 Sayılı Kanun kapsamında ele alınması ile planlama alanı '1.Derece Deprem Bölgesi'nde ve 'Yerleşime Önlemli Uygun Alanlar' sınırı içerisinde bulunmasından dolayı afet riskinin bertaraf edilerek, öncelikli olarak can ve mal güvenliği sağlanacaktır.

Teknik ve mühendislik hizmetleri açısından donanımlı, enerji ve su korunumlu, yeşil yapılar inşa edilecektir. Bakanlığın re'sen uygulama yapması ile planlama sorunları sosyal ve fiziksel problemler daha hızlı çözülmüştür.

Uzlaşma sürecinde üçte iki çoğunlukla karar alınabilecektir. Tüm iş ve işlemlerde, belediye ve noterlerce alınacak olan harçlardan muafiyet sağlanmıştır. Kentsel dönüşüm kapsamında vergi muafiyeti sunulmuştur. (yüzde 1 KDV) Malikler karşılıksız kira yardımı alabilecek, kredi ve faiz desteğinden yararlanabilecek olması ile sağlanan avantajlarla planlama çalışmaları ve planın uygulamaya geçme süreci hız kazanmıştır."

Kentsel proje çalışmasına da değinilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"İstanbul, Kadıköy İlçesi, Fikirtepe Mahallesindeki, Riskli Alana ilişkin alanda Bakanlığımızca planlama çalışmaları başlatılmış bu çerçevede bölgede yaşayan vatandaşlarla görüşülmüş ve yatırımcılarla bir dizi toplantılar gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, planlama çalışmaları sonuçlandırılmış olup yapılan planlamayla bölgedeki yol aksları genişletilmiş, sosyal donatı alanları arttırılmış ve emsal değerleri İstanbul Geneli çerçevesinde dikkat alınarak daha yaşanabilir seviyelere çekilmiştir. Ayrıca, Fikirtepe'ye değer katacak planların, Bakanlığımızca sonuçlandırılacak Kentsel Tasarım Projeleri ile gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.

Hedef 1: Şehircilik ilkeleri doğrultusunda kentsel ve sosyal donatı alanları standartlarının sağlanması;

Uygulama:

Donatı alanları ve yeşil alanlar, kentsel tasarım rehberine uyumlu olarak bütüncül bir yaklaşım ile ele alınarak donatı ve yeşil alan sürekliliği sağlanması

Parsellerin yüzde 25'inin donatı alanı ve park alanı olarak terk edilmesi

Kentsel açık yeşil alan planlaması yapılarak park ve rekreasyon alanları oluşturulması

Proje alanını kent bütününe bağlayan ana ulaşım bağlantıları üzerinde yeşil akslar oluşturulması,

Hedef 2: Alandaki yapılaşma koşulları ve nüfus yoğunluğu dikkate alınarak ulaşım planlamasının yapılması;

Uygulama:

Kent içi taşıt yollarında belirli kademelerde genişleme yapılması ve çevrede bulunan toplu taşıma aksları ile ulaşım bağlantılarının sağlanması

Metro bağlantı aksları ve yer altı otoparkları ile desteklenen yaya aksları oluşturularak donatılar arasında erişilebilirlik sağlanması

Proje alanının kuzeyinde bulunan toplu taşıma sistemi düğüm noktaları(metro ve metrobüs durakları) ile güneyinde yer alan Kadıköy Kent Merkezi'ne bağlantısını sağlayan taşıt ve yaya aksları planlanması

Hedef 3: Kent silüetinin korunması;

Uygulama: Planlama alanında bina yükseklikleri, silüet kotu göz önünde bulundurularak belirlenip İstanbul kent silüeti korunması için kentsel tasarım rehberindeki silüet modellemesine göre uygulama yapılması

Hedef 4: Bütüncül bir planlama anlayışı ile kent estetiğinin sağlanması;

Uygulama:

Kentsel Tasarım Onay Komisyonu tarafından hazırlanan kentsel tasarım rehberi doğrultusunda, avan projeler, çevre ve peyzaj düzenlemeleri, dış cephe uygulamaları ile modern ve geleneksel tasarım ilkelerinin bir arada sentezlenerek, çalışma alanı bütününe yönelik tasarım kriterleri belirlenmesi ve çevresi ile uyumlu kentsel alan oluşması

Sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde çevreye duyarlı, enerji ve su tasarruflu, yeşil binaların oluşturulması konusunda yatırımcıların teşvik edilmesi sağlanacaktır."

banner53
Yorumlar (0)
26
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?