İstanbul Valiliğinden yüzme alanları ve plajlarla ilgili yeni kararlar

İstanbul Valiliği, vatandaşların sağlıklı ve güvenli koşullarda yüzme ihtiyaçlarının temini amacıyla alınan önlemleri açıkladı.

Güncel 12.06.2020, 22:12
İstanbul Valiliğinden yüzme alanları ve plajlarla ilgili yeni kararlar

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yaz mevsiminin gelişiyle birlikte dikkatsizlik, tedbirsizlik, kurallara uyulmaması ve yasak olan yerlerde denize girilmesi nedeniyle suda boğulma olaylarında artış gözlendi. 

İstanbul'da 2017'de 64, 2018'de 91, geçen yıl da 69 vatandaş, girilmesi yasak olan yerlerde suya girmeleri nedeniyle hayatını kaybetti. Toplumun sağlık ve esenliği, kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, vatandaşların tatil, spor ya da dinlenmek amacıyla sağlıklı ve güvenli koşullarda yüzme ihtiyaçlarının temini amacıyla bazı önlemlerin alınması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediyeleri, kaymakamlıklar, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, çevre ve şehircilik, gençlik ve spor, kültür ve turizm, tarım ve orman müdürlükleri ve ilgili kuruluşlara, valilikten gönderilen genelgede yaz mevsiminde alınması gereken önlemler sıralandı.

Genelgede yer alan maddeler şöyle;

- Kaymakamlıklarca oluşturulan "Yüzme Alanları Komisyonları" yaz boyunca denetimlerini aralıksız sürdürecek. Komisyonlarca sahil ve kıyı şeritlerinde sağlık, güvenlik ve sosyal donatılar açısından yeterli görülen, can güvenliği riski taşımayan yerler, yüzme alanı ve plaj olarak belirlenecek.

Tespit edilen yüzme alanlarında kıyıdan itibaren 200 metreye kadar yüzme sınırlarını belirlemek için kullanılacak yüzer donanımlar, ilgililerce tespit edilecek ve her yıl 1 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında eksiksiz hazırlanacak ve muhafazası sağlanacak. Belirlenen yüzme alanlarına deniz araçları giremeyecek, lüzumlu hallerde yüzme alanı sınırlarını değiştirmeye liman başkanlıkları yetkili olacak.

Kıyı kanununa aykırı yapı inşa edilemeyecek

- Plaj ve yüzme alanlarında halkın rahatça yararlanabileceği güvenlik, sağlık ve sosyal nitelikli donatıların tesisi, ilgili belediye veya ruhsatlı tesis işleticisince sağlanacak. İmar, çevre ve kıyı kanununa aykırı yapı ve tesis inşa edilemeyecek.

- Özel mülkiyet olmayan yüzme alanı ve plajlarda, plaj, yeme-içme yeri, otopark gibi işletilebilmesi yetkili idarenin tahsis veya kiralama koşuluna bağlı olacak. Plajlarda usulsüz açılan tesisler hakkında, ilgili mevzuat uyarınca işlem yapılacak.

- İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce mesire yerleri, piknik alanları ve plajlarda faaliyette bulunan toplu tüketim ve satış yerlerinin kontrolleri uygun sıklıkta ve gıda maddesinin taşıdığı riskle orantılı gerçekleştirilecek.

- Yüzme sezonu süresince kaymakamlıklar ve kolluk kuvvetlerince önleyici kolluk tedbirleri alınacak, bu kapsamda tespit edilen olumsuzluklarla ilgili yasal işlem uygulanacak. Plaj ve yüzme alanlarında kimlik kontrolleri yapılacak, trafik akışını ve güvenliğini sağlayıcı tedbirler alınacak.

- Plajlarda, uyarı panoları üzerinde belirtilen saatler arasında, motorlu ve motorsuz yapılan su sporları aktivitelerinden arındırılmış, her 200 metrelik yüzmeye uygun sahil şeridi için belgeli en az iki gümüş cankurtaran ve her cankurtaran kulesi için bir gümüş cankurtaran bulundurulması zorunlu olacak.

Çocukların yanlarında yüzme bilen ebeveynleri olacak

- Yüzme alanı, plaj, havuz, su parkı gibi işletmeler, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Talimatı'nda belirtilen ekipman ve ilkyardım malzemelerini eksiksiz bulunduracak. Sahil ve kıyı işletmelerinde, plaj dikkat ve uyarı bayrakları mevzuata uygun şekil ve standartlarda olacak.

- Yüzme alanı ve plajlarda bulunan plaj işletmesi, yeme-içme yeri, otopark gibi yerler kaymakamlıklarda oluşturulan komisyonlarca yüzme sezonu süresince ayda iki kez denetlenecek, İçişleri Bakanlığının genelgesi ile istenilen Kovid-19 önlemlerine ilişkin denetimler ayrıca yapılacak.

- Özellikle Karadeniz kıyısında "çeken akıntı riski" bulunan yerlerde İBB ve ilçe belediyelerince "çeken akıntı" ve "yüzme tehlikelidir" ibareli uyarı levhaları konulacak.

- Ayırt etme gücü olmayanlar ve çocukların yanlarında yüzme bilen ebeveynleri veya refakatçileri ile denize girmeleri, plaj ve yüzme alanı işleticilerinin bu konuda gereken önlemleri almaları zorunlu olacak.

- Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler Yönetmeliği'nin parkur belirlemeyi düzenleyen hükümleri gereğince, sportif faaliyetlerin yapılacağı alanlar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonuyla belirlenecek.

Sportif turizm kurulları oluşturulacak

- Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler Yönetmeliği'nin belirlediği görevleri yapmak, turizm amaçlı sportif faaliyette bulunmak isteyenlerin taleplerini incelemek, yeterlilik belgesi düzenlemek, yönetmeliğin uygulanması için gerekli çalışmaları yapmak, denetimi sağlamak için il sportif turizm kurulu, ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde kaymakamların başkanlığında sportif turizm kurulları oluşturulacak.

- İzinsiz olarak turizm amaçlı su altı ve su üstü sportif faaliyette bulunulması, işletme belgesi veya izin belgesinde belirlenen tür ve ilan edilen parkur dışında sportif faaliyet yapılması, faaliyetin yeterlilik belgesi kapsamında olmayan malzeme, araç ve personel ile gerçekleştirilmesi yasak olacak. Aksi halde bulundukları yerin en büyük mülki amiri tarafından derhal faaliyetten men edilerek idari para cezası uygulanacak.

- Su altı sporları, kürek, kano, yelken, yüzme, triatlon, modern pentatlon, su topu federasyonları il spor dalı tertip kurullarının yıllık faaliyet programları gereği düzenlenmesi planlanan resmi spor faaliyetleri ile müsaadeye bağlanmış, yerel yönetimler ve diğer gerçek-özel hukuk tüzel kişilikleri tarafından gerçekleştirilecek faaliyetler ilgili federasyonların düzenleyici talimatları doğrultusunda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gözetim ve denetiminde yapılacak.

- Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği gereği, yeterlilik belgelerini federasyonlardan, çalışma izin belgelerini Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden alan tesisler, gerçekleştirecekleri ulusal ve uluslararası yarışma izinlerini ilgili spor dalı federasyonundan, il seviyesinde yapılacak yarışmalarda ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden alacak. Söz konusu faaliyetlerin gözetim ve denetimi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yerine getirilecek.

Belirlenen liste haricindeki plajlar yasak olacak

- Resmi ve özel yüzme havuzlarında gerçekleştirilen eğitim ve antrenman çalışmaları ile halk saatleri uygulamalarında ilgili federasyonların düzenleyici talimatları doğrultusunda boğulmalara karşı engelli bireyleri de kapsayacak önlemlerin alınması Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün denetim ve gözetiminde ilgili kurum-kuruluş ve işleticiler tarafından sağlanacak.

- Vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, kamu esenliğinin sağlanması amacıyla ilçe kaymakamlıkları bünyesinde oluşturulan komisyonlar ile İl Yüzme Suyu Komisyonunca belirlenen koordinatları belirli, sınırları yüzer donanımlar ve emniyet şamandıraları ile çevrili plaj ve yüzme alanları denize girmeye elverişli olacak. Liste haricindeki yerler yasak olacak.

- İBB ve ilçe belediye başkanlıklarınca belirtilen plaj ve yüzme alanları dışında yüzme ve denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğuna ilişkin pano, afiş ve uyarı levhaları uygun yerlere konulacak.

- İçişleri Bakanlığının rehberinde belirtilen plaj, yüzme alanı, lokanta, restoran, kafe gibi yerler, her işletme türü için belirlenen salgının yayılması ve bulaşmasını önleyici Kovid-19 önlemlerini almak ve kısıtlamalara uymak zorunlu olacak.

Hükümlerine aykırı davrananlara idari yaptırım uygulanacak

- Pandemi ile mücadele dinamik bir süreç olduğundan Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan "https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html" adresinden erişilen, "COVİD-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde her bir faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallar ile ilgili bakanlık ve kurumlarca ilerde alınacak ek önlem ve kısıtlamalara uyulması zorunlu olacak.

- Kovid-19 önlemlerine uymayan gerçek ve tüzel kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile aykırılığın durumuna göre kanunda belirtilen diğer yaptırımlar uygulanacak, konusu suç teşkil eden fiil ve eylemlerde bulunanlar hakkında adli makamlara bildirim yapılacak. Genelge hükümlerine aykırı davrananlar hakkında idari yaptırım, kabahatin türüne göre ilgili kanun, özel hüküm bulunmayan hallerde Kabahatler Kanunu uygulanacak.

İdari yaptırım karar yetkisini ilçe kaymakamlarına devreden genelge, İstanbul Valisi tarafından yürütülecek, yayımı tarihinde yürürlüğe girecek ve İstanbul ili sınırları dahilinde uygulanacak.

Genelgenin ekinde "İstanbul Yüzme Alanları Koordinat Listesi"nde, denize girilebilecek 84 yer aldı.

Kaynak: AA

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine onay vermeli mi?