banner39

Kapatılan üniversitelerin öğrencilerinin tercih tarihi açıklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin ardından kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kapatılan vakıf üniversiteleri öğrencilerinin tercihleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23-26 Ağustos tarihlerinde alınacak.

Güncel 18.08.2016, 20:10 18.08.2016, 20:27
Kapatılan üniversitelerin öğrencilerinin tercih tarihi açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

YÖK'ün yazılı açıklamasına göre, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin belirlenen diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmesi ve ilgili işlemlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının önlisans ve lisans programlarından mezun olanlar ile halen kayıtlı öğrencilere ilişkin belge ve kayıtlar, koordinatör üniversiteye aktarılacak.

Bu üniversitelerdeki, tüm önlisans ve lisans öğrencilerinin, özel yetenek sınavıyla kayıt yaptıranlar dahil, kapatılan üniversitelere kayıt yaptırdıkları yıldaki ÖSYS/DGS puanlarıyla kayıt yaptırdıkları yılda diğer yükseköğretim kurumlarının aynı adı taşıyan programlarının taban puanları esas alınarak, tercihleri doğrultusunda yapılacak. Öğrenciler, ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilecek.

Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki kayıtlı önlisans ve lisans öğrencilerinin ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilme işlemleri aşamasında öğrencilikle ilgili işlemlerinin kesintiye uğramaması için Yükseköğretim Kurulu tarafından YÖKSİS Veri Tabanı'nda koordinatör üniversitelerine, yerleştirme işlemlerinin tamamlamasını müteakiben de yerleştikleri yükseköğretim kurumuna aktarılacak.

Öğrencilerin tercih işlemlerinde kayıtlı oldukları programla aynı isimdeki (bazı programlar için eşdeğer isimler) programları tercih edebilecek. Öğretim dili yabancı dil olan programlardaki öğrencilerin aynı isimdeki (bazı programlar için eşdeğer isimler) öğretim dili Türkçe programları da, öğretim dili Türkçe olan programlardaki öğrencilerin aynı isimli öğretim dili yabancı dil olan programları da tercih edebilecek.

Kayıtlı oldukları öğretim dili Türkçe programdan öğretim dili yabancı dil olan programa yerleştirilen öğrencilerin yerleştirildikleri yükseköğretim kurumunun programa devam edebilmek için aradığı yabancı dil yeterlik şartını sağlamaları gerekecek. Yabancı dil yeterlik şartını sağlayamayan adaylar, hazırlık sınıfı okuyarak başarılı olmaları halinde programa devam edebilecek.

Uluslararası ortak lisans (çift) diploma programlarına kayıtlı öğrenciler, kayıtlı oldukları programla aynı adı taşıyan fakat uluslararası ortak (çift) diploma programı olmayan programları tercih edebilecek.

Tercihlere yerleştirmede öğrencinin kayıt olduğu yıla ait ilgili puanının dikkate alınmasına; tercih edilen programın ilgili yıla ait taban puanının öğrencinin puanından düşük veya puanına eşit olması durumunda yerleştirme yapılacak. Öğrencinin tercih ettiği programlardan birine yerleşememesi durumunda, ilgili yılda adayın puanından düşük veya adayın puanına eşit puanla öğrenci alan program olması durumunda taban puanı öğrencinin puanına en yakın olan programa yerleştirme işlemi yapılacak.

Puanı ilgili yıldaki programların taban puanlarından düşük olması durumunda ise öğrenci, ilgili yıldaki en düşük taban puanlı programa yerleştirilecek. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapan öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt olduğu yıldaki varsa ilgili ÖSYS puanı, yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt olduğu yılda ÖSYS puanı olmayan öğrencilerin ise programın puan türünde puanı 180 olarak kabul edilecek.

Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre öğrenci alan programlarda kayıtlı öğrenciler, kayıt oldukları yıl ve ÖSYS puanları dikkate alınarak, yukarıdaki esaslar çerçevesinde, kayıtlı oldukları program adı ile aynı adı taşıyan programlara ÖSYM tarafından yerleştirilecek.

Öğrenciler, kapatılan vakıf yükseköğretim kurumuna ödediği ücreti, 667 sayılı KHK uyarınca eğitime devam edecekleri yükseköğretim kurumuna ödeyecek.
Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler şartları sağlamaları halinde "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik"in kurumlar arası yatay geçişe ilişkin ilgili maddesi ile yatay geçiş yapabilecek.

Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin yatay geçiş işlemleri için gerekli olan öğrenci belgesini e-Devlet üzerinden alabilecek ancak, bu öğrencilerin kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından yerleştirilip yerleştirilmediğine dair gerekli kontroller, başvuru yapılan yükseköğretim kurumu tarafından YÖKSİS üzerinden yapılacak.

Öğrenciler kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından daha önce aldıkları belgeler ile yatay geçiş için başvuru yapabilecek.

Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin yaz öğretimine ilişkin işlemleri koordinatör üniversite tarafından düzenlenecek, koordinatör üniversite tarafından yaz öğretimi yapılamaması durumunda yerine bütünleme sınavı yapılabilecek.

Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin belge düzenlenmesi, staj gibi işlemleri yerleştirildikleri yükseköğretim kurumu tarafından yürütülecek.

Tekemmül eden diploma ve diploma yerine geçen belgelerin düzenlenmesi koordinatör yükseköğretim kurumu tarafından gerçekleştirilecek, bu süreçte diploma veya diploma yerine geçen belgelerin imzalı olarak hazır olması halinde öğrencilere bu diplomalar verilecek.

Diploma veya diploma yerine geçen belgelerin hazır olmaması durumunda diploma, öğrencinin yerleştirildiği yükseköğretim kurumu tarafından düzenlenecek ancak diplomanın üzerinde 667 sayılı KHK uyarınca söz konusu yükseköğretim kurumuna yerleştirildiği ibaresi yer alacak.

Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrenciler, ÖSYM tarafından kayıt olduğu yıldaki puanları dikkate alınarak, merkezi olarak yerleştirildikten sonra istemeleri halinde yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci olarak ders alabilecek ve bu dersler yerleştirildiği yükseköğretim kurumunda saydırılacak.

İsteyen vakıf yükseköğretim kurumlarının sadece kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının öğrencilerinden 31 Ağustos'a kadar kontenjan sınırlaması olmadan, kurumlar arası yatay geçiş başvurusu alabilmelerine ve kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerden tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın 100 üzerinden 50 veya 4 üzerinden 2 not ortalamasına sahip öğrencilerin yatay geçişleri kabul edilecek.

Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin yatay geçiş için istenen bilgi ve belgeleri temin edememeleri durumunda, öğrencinin beyanı dikkate alınarak başvuruları değerlendirilecek ve değerlendirme sonucunda kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları yapılacak. Beyanı dikkate alınarak kayıt hakkı kazanan öğrenciler, bilgi ve belgelerinin daha sonra koordinatör üniversitesinden temin ederek kayıt hakkı kazandığı yükseköğretim kurumuna ibraz edecek. Beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığı anlaşılanların kayıtları iptal edilerek bu öğrencilerin yükseköğretime kayıt oldukları yıldaki puanları dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından yerleştirilecek.

2016-2017 güz dönemi için yatay geçiş yapan öğrenciler de ÖSYM tarafından yapılan yerleştirmeye başvuru yapabilecek. Bu durumdaki adaylar yatay geçiş yaptıkları ya da ÖSYM tarafından yerleştirildikleri programın birini tercih ederek kayıt yaptırabilecek.

Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında mezun duruma gelenler, ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme işlemine alınmayacak.

Bu öğrencilerin diplomaları koordinatör üniversitesi tarafından düzenlenecek, mezun duruma gelmiş adaylar tercih yaparak yerleştirilse bile bu durumları tespit edilenler, yerleştirilmesi iptal edilerek, diploma düzenlenme ve diğer işlemleri koordinatör üniversitesince yürütülecek.

ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işlemlerine tercih yapmayan adaylar, haklarından vazgeçmiş kabul edilecek ve tekrar yerleştirme yapılmayacak.

ÖSYM tarafından öğrencilerin tercihleri, 23 Ağustos-26 Ağustos Cuma günü saat 23.59'a kadar alınacak.

Öğrencilerin karşılıklı olarak tercih edebilecekleri programlara ve kapatılan vakıf yükseköğretim kurumları ile koordinatör üniversitelerin bilgisine YÖK'ün internet sitesinden ulaşılabilecek.

Yorumlar (0)
20
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?