banner39

Köşk seçimleri takvimi netleşti

Cumhurbaşkanı seçimi başlangıç tarihi 29 Haziran, adaylık başvurularının son günü ise 3 Temmuz Perşembe saat 17.00 olarak belirlendi

Güncel 10.06.2014, 13:21 10.06.2014, 13:21
Köşk seçimleri takvimi netleşti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Köşk seçimleriyle ilgili takvimi netleştirerek kamuoyuna duyurdu.

Buna göre; cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de 11 Temmuz'da yayımlanacak ve propaganda dönemi başlayacak. Seçim propaganda dönemi 9 Ağustos Cumartesi saat 18.00'de sona erecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararında, cumhurbaşkanı seçimi için; seçimin başlangıç tarihinden oy verme gününe kadar olan süreçte seçimle ilgili yapılması gereken iş ve işlemlerin seçim takvimine bağlanması amacıyla kurul kararı ile oluşturulan komisyonun, yaptığı çalışmaları tamamlayarak konu hakkında düzenlediği karar taslağını sunduğu hatırlatıldı.

YSK'nın yerleşmiş uygulamalarına göre, seçim işlemlerinin ve seçim sürecinin işlemeye başladığı tarihin, aynı zamanda seçimin başlangıç tarihi kabul edildiği, cumhurbaşkanı seçiminin başlangıç tarihinin 29 Haziran Pazar olarak belirlendiği kaydedildi.

Seçim sürecinin başlaması ile oy verme gününe kadar ilgililerce yapılması gereken kanuni işlemlerin bir takvime bağlanmasının zorunlu olduğu vurgulanan kararda, "Zira kanunlar oy verme ile sonuçlanacak seçim süreci içinde seçim kurullarına, siyasi partilere, vatandaşlara ve tüm ilgililere sürelerle bağlı olarak görevler vermiş, yetki ve haklar tanımış, ayrıca Yüksek Seçim Kuruluna, seçim kanunlarının kimi seçim iş ve işlemlerine ilişkin olarak tespit ettiği süreleri gerektiğinde kısaltarak uygulayabilme olanağı tanımıştır" ifadesi kullanıldı.

Seçimin başlangıç tarihinin 29 Haziran olarak kabul edilmesine karar verildiği, ilk oylaması 10 Ağustos Pazar, ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 24 Ağustos Pazar (yurt dışında yaşayan vatandaşların bulundukları ülkede oy kullanma tarihleri, ilk oylama 31 Temmuz-3 Ağustos, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ise ikinci oylama 17-20 Ağustos) yapılacak cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili iş ve işlemlerin seçim takviminde gösterilen tarihler esas alınarak yürütülmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

SEÇSİS'TEN TAKİP EDİLECEK

Cumhurbaşkanı seçiminin başlangıç tarihinden sonra idari yapıda meydana gelen sınır değişikliklerinin bu seçimde dikkate alınmayacağına ve seçim takviminde belirtilen genel nitelikteki işlemler ile tarihlerinin sırası geldikçe Başkanlık duyurusu halinde TRT aracılığı ile yayınlanmasına karar verildi.

Seçimin başlangıç tarihi olan 29 Haziran'da, cumhurbaşkanı seçimine ait parametreler SEÇSİS'ten tanımlanacak, muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanacak, tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olanların kimlik bilgilerini içeren listeler cumhuriyet başsavcılıklarından istenerek SEÇSİS’e girilmeye başlanacak ve listeler düzenlenecek, Cumhurbaşkanı adaylığı için TBMM Başkanlığına veya YSK'ya yapılacak başvurular başlayacak.

Seçimlere katılma yeterliliği olan siyasi partilerin YSK'ca tespit ve ilanı, 30 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

2 Temmuz Çarşamba saat 08.00'den itibaren muhtarlık bölgesi askı listeleri ile tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listeleri, güncelleştirilmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak ve itirazlar alınmaya başlanacak. Yurt Dışı Seçmen Kütüğü internet ortamında www.ysk.gov.tr adresinde ilan edilecek ve itirazların alınması başlayacak.

 YSK'nın internet adresinden bina bazında seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanacak. Muhtarlık bölgesi askı listeleri ile yurt dışı seçmen kütüğünün Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce DVD olarak hazırlanıp, siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına gönderilmek üzere tutanak karşılığı siyasi partilerin genel merkez yetkililerine elden teslimi gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuruların son günü 3 Temmuz Perşembe saat 17.00 olarak belirlendi.

TBMM Başkanlığına yapılan cumhurbaşkanı adaylığı başvurularına ait bilgi ve belgelerin YSK Başkanlığına gönderilmesinin son günü 4 Temmuz saat 17.00 olarak saptandı.

5 Temmuz Cumartesi, cumhurbaşkanı adaylık başvurularının YSK'ca incelenmesine başlanacak ve tespit edilen eksikliklerin tamamlanmasına ilişkin yazılı bildirimde bulunulacak. Oy kullanılacak gümrük kapıları ve yurt dışı temsilcilikleri tespit edilecek.

Cumhurbaşkanı adaylarının bilgi ve belge eksikliklerini tamamlamasının son gün 7 Temmuz Pazartesi saat 17.00 olacak.

GEÇİCİ LİSTELER 8 TEMMUZ'DA

8 Temmuz Salı cumhurbaşkanı geçici aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak ve itirazlar başlayacak.

Muhtarlık bölgesi askı listeleri ile tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin, askıdan indirilmesi ve itirazların sonu 9 Temmuz Çarşamba saat 17.00 olarak belirlendi. Bu gün, Türkiye saati ile 17.00, internet ortamında ilan edilen Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün ilanının sonlandırılarak bu durumun tutanak altına alınmasının ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne yapılacak itirazların son tarihi olacak.

Yüksek Seçim Kurulunun www.ysk.gov.tr internet adresinden bina bazında seçmen kayıtlarının sorgulanmasının sonu ve cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazların son günü de olan 9 Temmuz Çarşamba, Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazların YSK'ca incelenmesine başlanacak.

Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılan itirazların YSK'ca karara bağlanmasının son günü 10 Temmuz olarak belirlendi.

KESİN ADAY LİSTESİ 11 TEMMUZ'DA

11 Temmuz muhtarlık bölgesi askı listelerine ve yurt dışı seçmen kütüğü ile tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerine yapılacak itirazların karara bağlanmasının son günü olacak. Gümrük kapılarında görev yapacak ilçe seçim kurullarının, yurt dışı geçici ilçe seçim kurullarının, yurt dışı sandık kurullarının, saklama ve ulaştırma kurulları (komisyonları) ile sayım ve döküm kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanacak. Gümrük sandık kurullarının oluşum çalışmalarına başlanacak, Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak ve propaganda dönemi başlayacak.

Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanınca verilen kararlara ilişkin işlemlerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce tamamlanması ile  ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca verilen kararlara ilişkin işlemlerin nüfus müdürlüklerince tamamlanmasının son günü 12 Temmuz saat 17.00 olacak.

Sandık bölgesi askı listeleri, siyasi parti ve adaylara talep halinde DVD olarak gönderilecek

Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'da kura çekiminin yapılması ve ilanı 14 Temmuz Pazartesi yapılacak. Muhtarlık bölgesi askı listelerinde, listelerin döküm süresi dahil askı süresi içinde gerçekleşen tüm değişiklikleri içeren sandık bölgesi askı listeleri, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce DVD olarak hazırlanıp, talepleri halinde adaylara ya da yetkili kıldığı kişiye ve ayrıca siyasi partilerin genel merkez yetkililerine, siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına gönderilmek üzere tutanak karşılığı elden teslim edilecek. Yurt dışı seçmen kütüğünde askı süresi içinde meydana gelen seçmen bilgi değişikliklerini içeren kütüğün, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce DVD olarak hazırlanıp, talepleri halinde adaylara ya da yetkili kıldığı kişiye ve ayrıca siyasi partilerin genel merkez yetkililerine elden tesliminde gerçekleştirilecek. Bu listelere itirazlar o gün saat 08.00'de başlayacak.

Sandık bölgesi askı listeleri ile yurt dışı seçmen kütüğüne yapılacak itirazların son günü 15 Temmuz Salı olacak. O gün, YSK'ca tüm seçim çevreleri ile yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımına, basımı tamamlandıkça bir plan dahilinde dağıtımına ve ayrıca yurt içi sandık kurullarında görev alacak kişilerin belirlenmesine yönelik çalışmalara başlanacak.

Sandık bölgesi askı listeleri ile yurt dışı seçmen kütüğüne yapılacak itirazların ilçe seçim kurullarınca karara bağlanmasının son günü ve bu kararlara karşı il seçim kurullarına yapılacak itirazların başlangıcı 16 Temmuz olacak. O gün ayrıca gümrük kapılarında kullanılacak araç ve gereçlerin gönderilmesine başlanacak.

İlçe seçim kurullarınca 16 Temmuz Çarşamba verilen kararlara karşı, il seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü 17 Temmuz Perşembe saat 17.00 olarak belirlendi. İl seçim kurullarınca bu itirazlar saat 23.59'a kadar kesin olarak karara bağlanacak.

Siyasi partilerin genel merkez yetkilileri ile Seçmen Kütüğü Genel Müdürünün 298 sayılı Kanun'un 122 ve 123. maddeleriyle, 124. maddesinde yazılı şikayet ve itirazlar üzerine verilen kesin kararların, Yüksek Seçim Kurulunca incelenip karara bağlanmasını istemelerinin son günü 18 Temmuz Cuma olacak. Bu madde uyarınca yapılacak itirazların YSK'ca karara bağlanmasının son günü de bugün saat 23.59 olarak saptandı. İl seçim kurulunun kesin kararı ile itiraz edilmeksizin kesinleşen ilçe seçim kurulu kararlarının nüfus müdürlüklerince ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce işlenmesinin bitirilmesi de bugün yapılacak.

SEÇMEN KÜTÜKLERİ 20 TEMMUZ'DA NETLEŞECEK

Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi ve yurt içi sandık atama işlemlerinin yapılması 20 Temmuz Pazar gerçekleştirilecek.

Yurt dışı seçmenler, YSK'nın www.ysk.gov.tr internet adresinden oy verecekleri gün ve saat aralığını belirlemeye 21 Temmuz Pazartesi Türkiye saati ile 08.00 başlayacak. Gümrük kapılarında görev yapacak ilçe seçim kurullarının, yurt dışı sandık kurullarının, saklama ve ulaştırma kurulları ile sayım ve döküm kurullarının oluşturulması çalışmalarının tamamlanması ve ilgililere tebliği gerçekleştirilecek. Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listeleri, cumhuriyet başsavcılığından istenilen ikinci liste ile karşılaştırılarak değişikliklerin SEÇSİS’e işlenmesi işlemleri bitirilecek ve askıya çıkarılacak. Bugün ayrıca Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda propaganda için başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak temsilcisinin ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu temsilcilerinin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü olacak.

22 Temmuz Salı yurt içi sandık kurullarında görev alacak kişilerin SEÇSİS’e girilmesi ile seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak.

24 Temmuz Perşembe yurt içi sandık kurulu oluşum çalışmaları ile gümrük sandık kurullarının oluşum çalışmaları tamamlanacak ve oluşumda görev alanlara bu husus bildirilecek. Görevlendirilen bu kişilere yönelik eğitim çalışmalarına başlanacak. Radyo ve televizyonda yayın için başvuran cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için YSK'ca kura çekilecek.

Yurt dışı seçmenlerin oy verecekleri gün ve saat aralığını belirlemesinin son günü 25 Temmuz Cuma Türkiye saati ile 17.00 olacak. Yurt dışı seçmenlerin oy kullanacakları temsilcilikte ve hangi günlerde oy kullanacaklarına ilişkin sandık atamalarına başlanacak. Sandık seçmen listelerine sandık alanı görevlileri şerhi işlenerek çoğaltılmaya başlanırken, gümrük sandık kurullarında görevlendirilenlerle ilgili eğitim çalışmaları tamamlanacak.

GÜMRÜKTE OY VERME İŞLEMİ 26 TEMMUZ'DA

Gümrük kapılarında oy verme işlemine 26 Temmuz 2014 Cumartesi günü başlanacak. Yapılan yurt dışı sandık atamaları, YSK'nın www.ysk.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

28 Temmuz 2014 Pazartesi sandık seçmen listelerinin çoğaltılması bitirilecek. İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanacak.

Yurt dışı temsilciliklerde sandık kurulu başkan ve üyelerinin eğitimine 29 Temmuz Salı başlanacak ve 30 Temmuz Çarşamba tamamlanacak.

Seçim propagandası ve yasaklarının başlangıcı 31 Temmuz Perşembe olarak belirlenirken, bugün yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemine başlanacak.

Adaylar, 3 Ağustos'tan itibaren radyo ve TV'de propaganda konuşması yapacak

Radyo ve televizyon propaganda konuşmalarının başlaması 3 Ağustos Pazar olarak saptanırken, bugün yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi sona erecek.

4 Ağustos Pazartesi yurt içinde görevlendirilenlerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanacak. İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanması bitirilecek. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtılmasının tamamlanması ve dağıtılamayanların ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına teslimi gerçekleştirilecek.

6 Ağustos Çarşamba ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlarına teslimi ve göreve hazır hale getirilmeleri sağlanacak.

Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin kesinleştirilmesi ve çoğaltılması 8 Ağustos Cuma günü yapılacak.

Kesinleştirilen tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen listelerinin çoğaltma işleminin tamamlanması 9 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Seçim propaganda dönemi bugün saat 18.00'de sona erecek.

10 Ağustos Pazar yurt içinde oy verilecek ve seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek.

İKİNCİ OYLAMA TAKVİMİ

İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde 24 Ağustos Pazar yapılacak ikinci oylamaya ilişkin takvime de Resmi Gazete'de yer verildi.

Buna göre, cumhurbaşkanı seçimi geçic sonuçlarının ilan edileceği 11 Ağustos Pazartesi, propaganda dönemi başlayacak. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazlar bugün saat 17.00'ye kadar yapılacak. Üçüncü maddede yapılan itirazlar, ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanacak.

12 Ağustos Salı, ilçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna itiraz saat 17.00'ye kadar yapılacak. İlçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazlar, il seçim kurullarınca en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanacak.

13 Ağustos Çarşamba il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı Yüksek Seçim Kuruluna itiraz saat 17.00'ye kadar gerçekleştirilecek. İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişiklikleri SEÇSİS’e işlenmeye başlanacak. Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunca, varsa saklama ve ulaştırma kurulu, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişiklikleri yapılacak.

İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazın Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü 14 Ağutos Perşembe olacak.

YSK'ca kesin seçim sonuçları, Resmi Gazete, radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere 15 Ağustos Cuma gönderilecek. İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin durumunda değişiklik olması halinde, SEÇSİS’e işlenmesinin bitirilmesi ve yeni görev alanlara Örnek: 142 düzenlenmesi gerçekleştirilecek. İkinci maddedeki işlemlerin bitirilmesinden sonra, sandık seçmen listelerine sandık alanı görevlileri şerhi işlenerek çoğaltılmaya başlanacak.

17 Ağustos Pazar ilçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanacak. Gümrük kapılarında ve dış temsilciliklerde oy verme işlemine başlanacak. Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda propaganda için başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak aday veya temsilcisinin ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu temsilcisinin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü de bugün olacak.

18 Ağustos Pazartesi, radyo ve televizyonda yayın için başvuran cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için YSK'ca kura çekilecek.

20 Ağustos Çarşamba radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, çoğaltılması sonlandırılan sandık seçmen listeleri dahil seçim araç ve gereçlerini içeren torbaların hazırlanması bitirilecek. Dış temsilciliklerde oy verme işlemi bugün sona erecek.

21 Ağustos Perşembe ilçe seçim kurulları başkanlıklarınca malzeme torbaları sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek ve göreve hazır duruma getirilecek.

22 Ağustos Cuma tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listeleri, cumhuriyet başsavcılığından istenilen üçüncü liste ile karşılaştırılarak değişikliklerin SEÇSİS’e işlenmesi işlemleri bitirilecek ve çoğaltılmasına başlanacak.

23 Ağustos Cumartesi kesinleştirilen tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen listelerinin çoğaltma işlemi tamamlanacak. Bugün saat 18.00'de seçim propaganda dönemi sona erecek.

24 Ağustos Pazar oy verilecek ve seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek.

25 Ağustos Pazartesi cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına saat 17.00'ye kadar itiraz yapılabilecek. İkinci maddede yapılan itirazlar, ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanacak.

26 Ağustos Salı saat 17.00'ye kadar ilçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılabilecek. İlçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itiraz, il seçim kurullarınca en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanacak.

İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazın son günü 27 Ağustos Çarşamba olacak.

İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazın, Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü ise 28 Ağustos 2014 Perşembe olacak. YSK'ca kesin seçim sonuçları Resmi Gazete, radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.

 

banner53
Yorumlar (0)
30
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?