OHAL başvurularında son durum

OHAL Komisyonu, doğrudan kanun hükmünde kararname hükümler ile verilen kararlara yapılan 36 bin başvurunun şu anki durumları ile ilgili detayları açıkladı

OHAL başvurularında son durum

OHAL Komisyonu yaptığı yazılı açıklama ile, başvuruların 33 bin 700’ü hakkında ret kararı verdiğini 2 bin 300’ünün kabul edildiğini 2 bin dolayında kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen kamu görevlisinin de Komisyon kararı ile görevine iade edildiğini açıkladı

OHAL Komisyonuna şimdiye kadar kaç kişi başvurdu

OHAL döneminde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle tesis edilen ihraç, kurum kapatma, rütbe alma gibi işlemlere ilişkin itirazları inceleyen OHAL İnceleme Komisyonu, 36 bin başvuru dosyasını sonuçlandırdı.

OHAL Komisyon başvurularından kaçı olumlu cevap aldı

Komisyon başvuruların 33 bin 700'ü hakkında ret kararı verirken, 2 bin 300'ü hakkında kabul kararı verdi. 2 bin dolayında kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen kamu görevlisi Komisyon kararı ile görevine iade edildi.

Komisyondaki personel sayısı

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen kamu görevinden çıkarma, öğrencilik bursunun kesilmesi, emekli güvenlik personelin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlamak için Komisyon bünyesinde 80'i raportör (hâkim, uzman, müfettiş) olmak üzere toplam 250 personel görevlendirildi.

Komisyon kararları UYAP'tan takip edilebilir

Komisyon tarafından elektronik ortamda başvuru alma, arşivleme ve inceleme işlemleri için özel bir bilgi işlem altyapısı oluşturularak, başvurulara ilişkin 20'den fazla kurum ve kuruluştan temin edilen bilgiler bu sisteme kaydedildi.. Ayrıca, yargı mercileri tarafından verilen kararlar da UYAP sistemi üzerinden takip edilebiliyor.

Kamuda görevden çıkarılanların sayısı açıklandı

Kurumlardan intikal eden personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla birlikte toplam 435.000 evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlandı. Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan KHK'lar ile 125.678'i kamu görevinden çıkarma olmak üzere toplam 131.922 tedbir işlemi gerçekleştirildiği açıklandı

İşe iade hakkı kazananlar

05 Ekim 2018 tarihi itibariyle Komisyona yapılan başvuru sayısı 125.000'dir. Komisyon tarafından verilen karar sayısı (36.000) dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru sayısı 89.000'dir. 22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından, 05/10/2018 tarihi itibariyle verilen karar sayısı (2.300 kabul, 33.700 ret olmak üzere) toplam 36.000 olarak açıklandı

OHAL Komisyon başvuruları nasıl yapılıyor

Hala başvuru yapılabilir

Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim ediliyor. Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacak.

Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilecek.

Başvuranlar, Komisyon internet adresindeki "OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi" uygulaması üzerinden Komisyona yapılan başvuruların safahatı ve kararın sonucu ("KABUL" veya "RET") hakkında bilgi edinebilliyor. 

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2018, 12:25
YORUM EKLE

banner39