banner39

Özel güvenlik hizmetlerine KHK ile düzenleme

680 sayılı KHK ile özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı dışına çıkaramayacak.

Güncel 07.01.2017, 01:49 07.01.2017, 01:49
Özel güvenlik hizmetlerine KHK ile düzenleme

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı dışına çıkaramayacak.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK), Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'da bazı değişikliklere gidildi.

Buna göre, özel güvenlik kurum yöneticilerinin lisans mezunu ve özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmaları gerekecek. Yöneticiler sadece bir faaliyet izin belgesinde yönetici unvanı alabilecek.

Özel güvenlik birimleri ya da özel güvenlik şirketlerinin şubelerinde veya 15 ve daha fazla özel güvenlik görevlisi istihdam edilen yerlerde en az bir güvenlik sorumlusu belirlenecek. Güvenlik sorumluları ilgili şartlara ilave olarak en az ön lisans mezunu olacak.

Mülki idare amirleri, kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde özel güvenlik izni verilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler aldırmaya yetkili olacak.

Özel güvenlik görevlilerinin belirlenen yetkileri sadece görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanılacak, görevliler silahlarını da görev alanı dışına çıkaramayacak.

GÖREV ALANI KOMİSYON KARARIYLA GENİŞLETİLECEK

İşlenmiş bir suçun sanığı veya suç işleyeceğinden kuvvetle şüphe edilen kişinin takibi, dışarıdan yapılan saldırılara karşı tedbir alınması, para ve değerli eşya nakli ve cenaze töreni gibi güzergah ifade eden durumlarda güzergah boyu görev alanı sayılacak.

Görev alanı, zorunlu hallerde komisyon kararıyla genişletilebilecek.

Kişi korumasında çalışan özel güvenlik görevlilerinin görev alanı ise koruduğu kişinin yanındayken ülke geneli, koruduğu kişi olmaksızın kişi koruma izni verilen ilin sınırları olacak.

Bu alanda çalışacak kişinin, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmaması şartı aranacak.

Bu kişinin, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkum olmaması koşulları da aranacak.

İşe alınma için güvenlik soruşturması olumlu olması gereken kişinin, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam eden bir soruşturma veya kovuşturma bulunmaması gerekecek.

HAKKINDA ARŞİV ARAŞTIRMASI YAPILABİLECEK

Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler ile özel güvenlik şirketleri, alarm izleme merkezleri ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlarda kurucu veya yönetici olarak çalışacaklar hakkında valilik tarafından güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla valilikçe çalışma izni verilecek.

Söz konusu güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ise bir ay içinde tamamlanacak. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması her kimlik verilmesi veya ihtiyaç duyulması halinde yenilenecek.

Yönetici veya özel güvenlik görevlisi olabilme şartlarını taşımadığı veya bu şartlardan herhangi birini sonradan kaybettiği tespit edilenlerin kimliği ise iptal edilecek.

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı veya irtibatı olduğu tespit edilen kişiler, özel güvenlik alanında faaliyet yürüten şirket veya birimlerde çalışamayacak.

3 BİN LİRA PARA CEZASI

Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görevlisine 3 bin lira idari para cezası verilecek. Bu kişilerin özel güvenlik kimlik kartı valilikçe iptal edilecek, bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamayacak.

Diğer kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak özel güvenlik hizmetini belirtilen süre içinde ilgili valiliğe bildirmeyen özel güvenlik şirketlerine ise her bildirim için yine 3 bin lira idari para cezası verilecek.

Mülki idare amirlerince istenen ilave tedbirleri almayan kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine ise 6 bin lira idari para cezası kesilecek.

Mülki idare amirinin veya birlikte görev yapılan yetkili genel kolluk amirinin verdiği emirleri yerine getirmeyen kişi, kurum, kuruluş veya şirket yetkilileri bir yıl süreyle özel güvenlik alanında görev alamayacak.

Geçerli mazereti olmadan denetim esnasında güvenlik sorumlusunu veya yöneticiyi bulundurmayan, denetim kapsamındaki bilgi, belge ve kayıtları vermeyen kişi, kurum, kuruluş ve şirketlere 5 bin lira, denetimlerde tespit edilip giderilmesi istenen eksiklikleri gidermeyen kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine ise 6 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştıran, üniforma giydirmeyen veya izin verilen dışında teçhizat giydirerek çalıştıran kişi, kurum ve kuruluşlara her tespit için 3 bin lira idari para cezası verilecek. Yine ilgili maddelerdeki belirtilen bildirimleri süresinde yerine getirmeyenlere 3 bin lira idari para cezası kesilecek.

Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla direnen veya cebir kullanan ya da tehdit eden özel güvenlik yöneticisi ve görevlisi ile ateşli silahını bu kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan, görevi dışında üniforması ile toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katıldığı tespit edilen özel güvenlik görevlilerinin özel güvenlik kimlik kartı valilikçe iptal edilecek.

Grev yasağına uymayan özel güvenlik görevlileri 6 ay özel güvenlik alanında görev alamayacak.

Amacı dışında faaliyet gösterdiği veya suç kaynağına dönüştüğü ya da terör örgütlerine aidiyeti, irtibatı ya da iltisakı bulunduğu belirlenen şirketlerin faaliyet izni iptal edilecek. Bu şekilde faaliyet izni iptal edilen şirketlerin kurucu, temsilci ve yöneticileri özel güvenlik alanında faaliyette bulunamayacak.

Yorumlar (0)
30
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?