Personel çalıştırılmasına ilişkin hizmet alımı yapılmayacak

MİT müsteşarlığı hariç olmak üzere kamu idareleri, üniversiteler ve belediyeler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapamayacak

Personel çalıştırılmasına ilişkin hizmet alımı yapılmayacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

MİT müsteşarlığı hariç olmak üzere kamu idareleri, üniversiteler ve belediyeler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapamayacak.

OHAL kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı.

KHK ile Kamu İhale Kanununun personel çalıştırılmasına ilişkin hizmet alımı maddelerinde düzenlemeye gidildi.

Buna göre, MİT Müsteşarlığı hariç genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, yükseköğretim kurulu, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri, özel bütçeli diğer idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kamu idarelerinin merkez ve taşra teşkilatları, il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapamayacak.

Ayrıca, sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketler, merkezi yönetim, sosyal güvenlik kurumu, fon, kefalet sandığı, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü de şirket bütçelerinden veya döner sermaye bütçelerinden, diğer idareler ise kendi bütçelerinden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı veya niteliği itibarıyla bu sonucu doğuracak şekilde alım yapamayacak ve buna imkan sağlayan diğer mevzuat hükümleri uygulanmayacak.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı, ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, yaklaşık maliyetinin en az yüzde 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz eden işlere ilişkin hizmet almalarını kapsıyor.

Mahalli idare veya şirketlerinin bütçelerinden yapılan, yıl boyunca devam eden, niteliği gereği süreklilik arz eden ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı park, bahçe bakım ve onarımı ile çöp toplama, temizlik işlerine ilişkin alımlar, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilecek.

Hizmet alım sözleşmesi kapsamında niteliği birbirinden farklı hizmet türlerinin bulunması halinde personel çalıştırılmasına dayalı olup olmama yönünden yapılacak değerlendirme her hizmet türü için ayrı ayrı yapılacak.

Danışmanlık, hastane bilgi yönetim sistemi ve çağrı merkezi hizmetlerine ilişkin alımlar personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilmeyecek.

Danışmanlık için olanlar hariç personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler için ihaleye çıkılmadan önce kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının Hazine Müsteşarlığından, özelleştirme programında bulunanlardan sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait işletmeci kuruluşların ise Özelleştirme İdaresi Başkanlığından uygun görüş alması zorunlu olacak.

Uygun görüş, bu kapsamda çalıştırılacak personel sayısı ile idareler, hizmet türleri, işin yapıldığı yer gibi ücret düzeyini etkileyen unsurlar dikkate alınarak ihale dokümanında belirlenecek ücret ve benzeri mali ödemelere ilişkin tavanların tespitini de kapsayacak.

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2017, 13:11
banner53
YORUM EKLE

banner39