banner15

TBMM'de dokunulmazlık mesaisi başlıyor

TBMM'de bu hafta dokunulmazluık teklifi görüşmeleri nedeniyle yoğun bir mesai harcanacak

TBMM'de dokunulmazlık mesaisi başlıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Meclis bu hafta, hakkında dosyası olan milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin anayasa değişiklikliği teklifi için yoğun mesai yapacak.

Teklifin TBMM Genel Kurulundaki birinci tur görüşmeleri 17 Mayıs Salı günü, ikinci tur görüşmeleri ise 20 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek. Genel Kurul, salı günü saat 15.00'de, cuma günü ise saat 10.00'da toplanacak.

HDP'nin Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş hakkında verdiği gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağına dair görüşmeler ise salı günü yapılacak.

AK Parti TBMM Grup Başkanlığı, partili milletvekillerine yaptığı duyuruda, milletvekillerinin programlarını mazeretsiz Genel Kurulda olacak şekilde yapmalarını istedi.

TBMM İçtüzüğüne göre, anayasa değişiklik tekliflerinin görüşmeleri, diğer kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesindeki usule tabi; ancak, bu teklifler Genel Kurulda iki defa görüşülüyor.

İkinci görüşmeye, birinci görüşmenin bitiminden 48 saat geçmeden başlanamıyor. Birinci turda görüşmelerin ardından maddelere geçilmesi ile birinci ve ikinci madde için gizli oylama yapılacak.

İkinci görüşmede yalnızca maddeler üzerinde verilmiş değişiklik önergeleri görüşülüyor, birinci görüşmede üzerinde değişiklik teklifi bulunmayan bir madde hakkında ikinci görüşmede önerge verilemiyor. İkinci görüşmede ise maddeler ve tümü olmak üzere yine üç gizli oylama yapılacak.

Anayasa değişiklik tekliflerinin birinci ve ikinci görüşmelerinde, maddelerin kabulü ile ikinci görüşmenin sonunda tümünün kabulü; üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun (330) gizli oyu ile mümkün oluyor. Birinci görüşmede gerekli çoğunlukla kabul oyu alamayan bir madde, ikinci görüşmede de gerekli çoğunlukta kabul oyu alamamışsa reddedilmiş olacak.

Teklif hakkında verilen değişiklik önergesinin kabulü halinde, kabul için gerekli beşte üç çoğunluğun (330) tespiti için bu önergenin oylanması gizli oylama suretiyle tekrarlanacak.

ANAYASA HÜKÜMLERİ

Anayasaya göre, anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler, Genel Kurulda iki defa görüşülüyor. Değiştirme teklifinin kabulü, Meclisin üye tam sayısının beşte üç (330) çoğunluğunun gizli oyuyla mümkün oluyor.

Cumhurbaşkanı, Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları, bir daha görüşülmek üzere Meclise geri gönderebiliyor. Meclis; geri gönderilen kanunu, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu (367) ile aynen kabul ederse Cumhurbaşkanı bu kanunu halkoyuna sunabiliyor.

Meclisçe üye tam sayısının beşte üçü (330) ile veya üçte ikisinden (367) az oyla kabul edilen anayasa değişikliği hakkındaki kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade edilmediği takdirde, halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanıyor.

Doğrudan veya Cumhurbaşkanı'nın iadesi üzerine, Meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu (367) ile kabul edilen anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya gerekli görülen maddeleri, Cumhurbaşkanı tarafından halkoyuna sunulabiliyor. Halk oylamasına sunulmayan anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya ilgili maddeler, Resmi Gazete'de yayımlanıyor.

Halkoyuna sunulan anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların yürürlüğe girmesi için halk oylamasında kullanılan geçerli oyların yarısından çoğunun kabul oyu olması gerekiyor.

KOMİSYONLAR

TBMM'deki ihtisas ve araştırma komisyonları da gündemlerindeki konuları görüşecek.

Çocuk İstismarını Önleme Araştırma Komisyonu, 18 Mayıs Çarşamba günü, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Sözüer'in de aralarında bulunduğu akademisyenleri dinlemeye devam edecek.

TBMM Dilekçe Komisyonu, gündemindeki konuları görüşmek için 18 Mayıs günü toplanacak.

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2016, 10:27
YORUM EKLE

banner39

banner50

banner47

banner48