banner39

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi YÖK'e devredildi

703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Adalet Akademisi ile Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü kapatıldı. TODAİE'nin teşkilatı ve bütçesi ise YÖK'e devredildi

Güncel 09.07.2018, 18:02 09.07.2018, 18:12
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi YÖK'e devredildi

Dünya Bülteni Haber Merkezi

703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Türkiye Adalet Akademisi ile Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) kapatıldı.

 Anayasa'da Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında KHK, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Değişiklikle Türkiye Adalet Akademisi Kanunu yürürlükten kaldırıldı. Böylece  hakim ve savcı adaylarının meslek öncesi eğitim aldığı Türkiye Adalet Akademisi kapatıldı.

KHK'de yer alan geçici maddelere göre, kadrosu Akademide bulunan hakim ve savcılar, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından, diğer personel ise Adalet Bakanlığınca, görevlerinin sona erdiği tarihten itibaren 15 gün içinde durumlarına uygun kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve atanacak.

Geçici olarak görevlendirilen hakim ve savcılarla diğer personel, kadrolarının bulunduğu yerlerde göreve başlayacak.

Hakim ve Savcı Eğitim Merkezi organları oluşturuluncaya kadar Akademi tarafından yapılması gereken görev ve hizmetler, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülecek.

KHK ile Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) de kapatıldı.

TODAİE teşkilatı, ilgili yılı bütçe ödenekleri, bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanma yetkisi, her türlü araç ve gereci, her türlü taşınır ve taşınmazlarıyla birlikte mal varlığı, her türlü alacak ve hakları ile borç ve yükümlülükleri, belge ve evrakı Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) devredilecek.

YÖK de bunları belirleyeceği bir yükseköğretim kurumuna üç ay içinde devredecek.

YÖK, TODAİE personelinden akademik kadroda bulunanlar hakkında, durumlarına uygun akademik unvanlı kadrolara atanmak üzere tespit edeceği yükseköğretim kuramlarına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay içinde atama teklifi yapacak ve bu teklifi izleyen bir ay içinde atama işlemleri tamamlanacak.

Devlet Personel Başkanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü personelinden idari kadrolarda bulunanlar hakkında, kazanılmış hak aylık ve derecelerine uygun bir kadroya atanmak üzere, tespit edeceği kurum ve kuruluşlara bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren 2 ay içinde atama teklifi yapacak ve bu teklifi izleyen bir ay içinde atama işlemleri tamamlanacak.

Kapatılan TODAİE'de bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla öğrenim gören öğrenciler, YÖK tarafından 2 ay içinde öğrenim gördükleri alanla ilgili bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilecekler. Bu şekilde yerleştirilen öğrenciler, mezun oluncaya kadar TODAİE'ye ödemeleri gereken ücretleri ilgili üniversiteye ödemeye devam edecekler.

Yabancı uyruklu öğretim elemanına yüzde 2 kriteri

Ayrıca, KHK ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 34'üncü maddesine yeni bir fıkra eklendi. Bu madde ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'nun 16'ncı maddesine göre yükseköğretim kurumlarında sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı, dolu öğretim elemanı kadrosu sayısının yüzde 2'sini geçemeyecek.

Bu kapsamdaki yabancı uyruklu öğretim elemanının yükseköğretim kurumlarındaki dağılımı, isim, ücret ve sözleşme örneğinin vizesi, sözleşme süresinin uzatılması ve sona erdirilmesi YÖK tarafından yapılacak.

banner53
Yorumlar (0)
18
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?