Veli Küçük'ün ihlal kararının gerekçesi yayımlandı

AYM'nin Veli Küçük hakkında verdiği kararın gerekçesi Resmi Gazete'de yaynmlandı

Veli Küçük'ün ihlal kararının gerekçesi yayımlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesinin, Ergenekon davası sanıklarından Veli Küçük hakkında uzun tutukluluk nedeniyle verdiği ihlal kararının gerekçesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ergenekon soruşturması kapsamında 26 Ocak 2008'de tutuklanan ve 5 Ağustos 2013'te hapis ve adli para cezasına çarptırılan Küçük, uzun tutukluluk nedeniyle haklarının ihlal edildiğini savunarak Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, ağır ceza suçları için azami tutukluluk süresinin uzatma süreleri dahil 5 yıl olabileceği, bu süreyi iki katına çıkaran hükmün Anayasa Mahkemesince iptal edilmesine karşın gerekli yasal düzenlemenin yapılabilmesi için iptal hükmünün yürürlüğe girmesinin 1 yıl ertelendiği anlatıldı.

Küçük'ün mahkumiyet kararına kadar 5 yıl 6 ay 14 gündür tutuklu olduğu ve bu sürenin o tarihte yürürlükte olan 10 yılı geçmediği belirtilen kararda, tutukluluğun kanunda belirtilen azami süreyi aştığı yönündeki itirazın geçersiz olduğu ve kanunilik şartının ihlal edilmediği kaydedildi.

Uzun tutukluluğa ilişkin itirazın incelenmesinde ise Anayasa'nın 19. maddesinin bir ceza soruşturmasında tutuklanan kişilerin yargılamanın makul sürede bitirilmesini, soruşturma ve kovuşturma aşamasında serbest bırakılmasını isteme hakkını güvence altına aldığı belirtildi.

Tutukluluk süresinin makul olup olmadığının her davanın kendi özelliklerine göre değerlendirilmesi gerektiğinin altı çizilen kararda, Anayasa'nın 38. maddesindeki masumiyet karinesinin, yargılama süresince kişi hürriyetinin esas, tutukluluğun ise istisna olmasını gerektirdiği vurgulandı.

Tutuklama tedbirine kişilerin suçluluğu hakkında kuvvetli delil bulunmasının yanı sıra bu kişilerin kaçmalarını, delillerin yok edilmesini değiştirilmesini önlemek maksadıyla başvurulabileceği anlatılan kararda, başlangıçtaki bu tutukluluk nedenleri belli bir süreye kadar tutukluluğun devamı için yeterli görülebilirse de bu süre geçtikten sonra, uzatmaya ilişkin kararlarda tutuklama nedenlerinin hala devam ettiğinin gerekçeleriyle gösterilmesi gerektiği kaydedildi.

Bir kişinin gerekçeden tamamen yoksun bir yargı kararıyla tutuklanması ve tutukluluğun uzatılmasının kabul edilemez olduğu, bununla birlikte haklı gerekçeler gösterilerek bir sanığın veya zanlının tutukluluğunun devam ettirilmesinin keyfi olduğunun söylenemeyeceği ifade edilen kararda, tahliye talebinin ret gerekçesinde Küçük'ün kaçacağına ya da delilleri karartacağına dair inandırıcı somut delillerin ortaya konulamadığı belirtildi.

Küçük'ün tutukluluğunun devamına ilişkin kararlarda ileri sürülen gerekçelerin "ilgili" ve "yeterli" olduğunun söylenemeyeceği ifade edilen kararda, "Tutukluluk süresinin makul olmadığına" ilişkin itiraz yönünden, Anayasa'nın 19. maddesinin 7. fıkrasının ihlal edildiğine hükmedildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Küçük, kapatılan İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen Ergenekon soruşturması kapsamında 22 Ocak 2008'de gözaltına alınmış, özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince 26 Ocak 2008'de tutuklanmıştı.

Küçük, 5 Temmuz 2013'te, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda öngörülen 5 yıllık azami tutukluluk süresinin, hakkında isnat edilen suçlar bakımından iki katı uygulanmasına ilişkin kanun hükmünün Anayasa Mahkemesince iptal edildiğini gerekçe göstererek, tutukluluğuna itiraz etti. İtiraz, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince reddedildi.

Bu karara yapılan itiraz da İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince reddedildi ve Küçük, 5 Ağustos 2013'te isnat olunan suçlardan hapis ve adli para cezasına çarptırıldı.

Küçük, Anayasa Mahkemesinin ihlal kararı üzerine 11 Mart 2014'te tahliye edildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2014, 11:05
YORUM EKLE

banner39

banner36

banner37

banner35