banner15

Yargıtay harcamaları yüzde 27 arttı

Yargıtay'ın ilk altı aydaki haracaması geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 arttı

Yargıtay harcamaları yüzde 27 arttı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yargıtay harcamalarının geçen yıla göre bu yıl yüzde 27,68 oranında artış gösterdiği bildirildi.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk 6 aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci 6 aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştı. Yargıtay Başkanlığı, '2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nu açıkladı. Yargıtay'ın 2011 yılı toplam 76 milyon 418 bin TL başlangıç ödeneğinin yüzde 49,67'si olan 37 milyon 957 bin 98 TL, yılın ilk yarısında harcandı. Bu harcama 2010 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 29 milyon 729 bin 254 TL'ye göre yüzde 27,68 oranında artış gösterdi.

Yargıtay'ın personel giderlerinde yüzde 29,58 oranında; Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderlerinde yüzde 25,29 oranında; mal ve hizmet alımlarında yüzde 2,29 oranında artış oldu.

DAİRE SAYISININ ARTMASI SERMAYE GİDERLERİNİ ARTIRDI

Yargıtay Başkanlığı bütçesinin 2011 yılı Sermaye Giderleri başlangıç ödeneği 14 milyon TL'nin yüzde 10,39 olan 1 milyon 455 bin 50 TL, yılın ilk yarısında harcandı. Bu harcama tutarı 2010 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 539 bin 460 TL'ye göre yüzde 169,72 oranında artış gösterdi.

Raporda buna neden olarak ise Yargıtay Başkanlığında 6110 sayılı kanun ile 2 Hukuk Dairesi ve 4 Ceza Dairesinin kurulmuş olması, 250 olan Yargıtay Üyesi sayısının da 387'ye yükseltilmiş olması gösterildi. Bunun sonucu olarak da söz konusu üye ve personel için gereken büro mefruşatı alımı ile tahsis edilen yeni binaya jeneratör, güç kaynağı, santral kurulumu ve bina tadilatları gibi giderlerden dolayı artış meydana geldi.

Ayrıca raporda, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla 2011 yılında Yargıtay Başkanlığına tahsis edilen
ödeneklerin yıl sonu itibariyle tamamının harcanacağı gibi Başkanlık da meydana gelen büyüme
nedeniyle yedek ödenekten de 3 milyon 476 bin 500 TL'ye ihtiyaç olacağı tahmin edildiği belirtildi.
Cari harcama kalemleri arasında yer alan personel giderlerinin yılsonu itibariyle ödeneğinin yetmeyeceği tahmin edildiğinden ek ödeneğe ihtiyaç duyulacağı dile getirildi.

YARGITAY'IN TEMMUZ-ARALIK 2011 DÖNEMİNDE YÜRÜTECEĞİ FAALİYETLERİ

'2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'na göre Yargıtay'ın Temmuz-Aralık 2011 Döneminde yürüteceği faaliyetler ise şöyle sıralanıyor:

Bilişim Kapsamındaki Alımlar: DMO'dan bilgisayar ve donanım malzemeleri temin edilmesine devam edilecek.

Yargıtay Hizmet Binası Projesi: Hizmet Binası yapım projesine yılın ikinci yarısında da devam edilecek.

Mefruşat Alımı: Başkanlığımızda ihtiyaç duyulan masa, sandalye, koltuk, dolap, etajer v.b. büro mefruşatı alımı yapılacak.

Diğer Faaliyetler: Anayasa ile adli yıl açılışı Yargıtay Başkanlığına verildiğinden Başkanlığımızca 6 Eylül 2011 tarihinde adli yıl açılışı yapılacak. 6110 Sayılı Yasa ile büyüyen Yargıtay Başkanlığı'nın mevcut hizmet binaları yetersiz kaldığından yeni bir hizmet binası kiralanması düşünülmekte. Hizmet kalitesinin yükseltilmesi yönünden Başkanlığımız ihtiyaçları bütçe imkânları dâhilinde bütçe uygulama tebliğleri ve Başbakanlık genelgelerine uygun olarak karşılanmaya devam edecek.

Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2011, 11:37
YORUM EKLE

banner39

banner36

banner37

banner35