banner15

YARSAV başörtülü hakimden rahatsız oldu

Yargıtay'da bir hakimin başörtülü olarak görev yapmasından rahatsız olan YARSAV, uzun bir açıklama yaptı. Başörtüye karşı 'ortak direniş gösterelim' çağrısı yapılan "Siyasal İslam'a karşı koyma" başlıklı açıklamada, "Kadın yargıçların başları kapalı görev yapabileceklerini kabule imkan yoktur" ifadeleri kullanıldı

YARSAV başörtülü hakimden rahatsız oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

YARSAV ve Yargıçlar Sendikası, kadın hakimlerin başörtülü olarak görevlerini yapmasından rahatsız oldu. Başörtüsüne karşı 'ortak direniş' çağrısı yapılan açıklamada, "Başörtüsü kullanmanın evrensel hukukça olanağı yok" denildi. Başörtüsünün laikliğe aykırı olduğunu vurgulayan YARSAV, başörtüsü hazımsızlığını "Kadın yargıçların başları kapalı görev yapabileceklerini kabule imkan yoktur" ifadelerini kullanacak kadar ileriye götürdü.

YARSAV'ın açıklamasında özetle şöyle denildi: Şimdiye dek yargıçlar ve savcılarla ilgili bir düzenleme yapılmadığından bahisle kadın yargıçların başları kapalı görev yapabileceklerini kabule imkan yoktur.

AİHM ve Anayasa Mahkemesi başörtüsünü dini bir simge olarak kabul etmiş, başörtüsüne din ve inanç özgürlüğü bağlamında yaklaşmıştır. Toplum nezdinde de başörtüsünün dinsel simge olarak inanç gereği kullanıldığı kabul edilmektedir. Bu ilkeler çerçevesinde duruşma salonlarının yargıcın tarafsız olduğu inancına gölge düşürecek her türlü dini ve siyasi simgeden arındırılması, yargıcın da dini ve siyasi simgelerden uzak durması, kullanmaması gerekmektedir. Diğer yandan yargılama sırasında yargıcın ve yargılamanın yapıldığı salonun dini ve siyasi simgeden arınmışlığı adalete ulaşmada tarafsızlık ve saflığın sağlanması bakımından oldukça önemlidir. Aksi yorum, ileriki günlerde başka simgelerin de duruşma salonlarına girmesinin önünü açacaktır.

Sonuç olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti artık bir siyasal İslam devletine doğru ciddi şekilde evrilmiştir. Bu durum demokrasi, özgürlük, hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı ilkesi ile demokrasilerin olmazsa olmaz koşulu olan laikliğe açıkça saldırı teşkil eden bir siyasi iktidar hamlesidir. Otoriter siyasal İslam yönetimine doğru gidişe dur demenin son aşamasına gelinmiştir.

Yaşadığımız zaman köprüden önceki son çıkıştır. Bu gidişe dur demek bir yurttaşlık görevidir. Bizler, Yargıçlar Sendikası ve YARSAV olarak yurttaşlarımızı haysiyetlerine sahip çıkmaya, demokrasi ve özgürlüklerden yana tavır almaya çağırıyoruz. Öncelikle; tüm otoriterleşme faaliyetlerinin yargının sopa olarak kullanılması suretiyle yapılması nedeniyle yargının diğer sivil unsurları olan Yargıda Birlik Derneği ve Demokrat Yargı Derneğini bu gidişe dur demeye davet ediyoruz.

Yargının aktif gücü ve asli unsuru olan bağımsız savunmanın şerefli üyeleri avukat örgütlerini, başta Türkiye Barolar Birliği olmak üzere tüm baroları siyasal İslama gidişe karşı ayağa kalkmaya çağırıyoruz.

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2015, 15:24
YORUM EKLE

banner39

banner36

banner37

banner35