banner15

Hatırat

Bir Osmanlı seyyahından Çin izlenimleri
Bir Osmanlı seyyahından Çin izlenimleri

Osmanlı seyyahlarından Mustafa Bin Mustafa'nın Çin seyahati sırasında edindiği izlenimler..

Osmanlı devrinde son Sadrazamlar
Osmanlı devrinde son Sadrazamlar

Sadrazamlar arasında köle, çiftlik çorbacısı, Has odabaşı, aşçıbaşı, arabacı, mirahur, kahveci, Zurnazen, Ümmi, , aslen Rus, Hırvat, Çerkes, Gürcü, Arnavut, Boşnak, Bulgar, Rum olmak üzere birçok etnik kökene mensup Sadrazamlar bulunurdu.

Kitap dolu bir hayat: Ali Emiri Efendi
Kitap dolu bir hayat: Ali Emiri Efendi
İttihatçılar içindeki İslamcı: Said Halim Paşa
İttihatçılar içindeki İslamcı: Said Halim Paşa
Resim yapan halife
Resim yapan halife
Fransız seyyahtan farklı bir Osmanlı kadın imajı
Fransız seyyahtan farklı bir Osmanlı kadın imajı

Genellikle Osmanlı kadınını oryantalistçe yorumlayan batılı seyyahların aksine Fransız seyyah M.F.Jerüzalemi Müslüman kadını anlamaya çalışan bir imaj çiziyor.

'İslam hukuku'nu yazan İsveçli elçi
'İslam hukuku'nu yazan İsveçli elçi

Padişahın teveccühünü kazanan elçi İgnatius Mouradgea Dohsson, İslam hukukunu ihtiva eden Tableau gânârai de I'Empire Ottoman adlı eseriyle tanınıyor.

Fransız Sömürgeciliği ve Ahmed bin Bella
Fransız Sömürgeciliği ve Ahmed bin Bella

banner39

banner36

banner37

banner35