Hatırat

Osmanlı devrinde son Sadrazamlar
Osmanlı devrinde son Sadrazamlar

Sadrazamlar arasında köle, çiftlik çorbacısı, Has odabaşı, aşçıbaşı, arabacı, mirahur, kahveci, Zurnazen, Ümmi, , aslen Rus, Hırvat, Çerkes, Gürcü, Arnavut, Boşnak, Bulgar, Rum olmak üzere birçok etnik kökene mensup Sadrazamlar bulunurdu.

Kitap dolu bir hayat: Ali Emiri Efendi
Kitap dolu bir hayat: Ali Emiri Efendi

Ali Emiri’nin tarih anlayışında Taberi, İbnü’l Esir ve İbnü’l Halika’nın etkisinde kalmıştır. Adı geçen müelliflerin etkisinde kalması onun çoğunluğu İslam kronikleri olan eserlerindeki rivayetçi(nakilci) tarih yazıcılığı özelliğine sahip olmuştur.

İttihatçılar içindeki İslamcı: Said Halim Paşa
İttihatçılar içindeki İslamcı: Said Halim Paşa
Resim yapan halife
Resim yapan halife
Fransız seyyahtan farklı bir Osmanlı kadın imajı
Fransız seyyahtan farklı bir Osmanlı kadın imajı
'İslam hukuku'nu yazan İsveçli elçi
'İslam hukuku'nu yazan İsveçli elçi

Padişahın teveccühünü kazanan elçi İgnatius Mouradgea Dohsson, İslam hukukunu ihtiva eden Tableau gânârai de I'Empire Ottoman adlı eseriyle tanınıyor.

Fransız Sömürgeciliği ve Ahmed bin Bella
Fransız Sömürgeciliği ve Ahmed bin Bella

20. yüzyıla gelindiğinde Cezayir direniş hareketleri çeşitli isimlerde örgütlenmişti. Bu örgütlerden biri de FLN idi. Ahmet Bin Bella, Fransa’ya karşı verilen kurtuluş savaşında FLN’nin içindeki en önemli liderdi

Rehber-i Musafirin ve Adab-ı Muâşeret
Rehber-i Musafirin ve Adab-ı Muâşeret

banner39