banner39

Ahmet Cevdet Paşa'nın Aile Mektupları

Ahmet Cevdet Paşa'nın aile fertlerine gönderdiği mektuplar, kitap halinde Gökkubbe Yayınları'ndan çıktı.

Hatırat 25.05.2019, 09:15 25.05.2019, 09:25
Ahmet Cevdet Paşa'nın Aile Mektupları

Osmanlı devlet adamı, tarihçi ve hukukçu Ahmet Cevdet Paşa'nın ailesiyle yazışmalarının bulunduğu kitabı Doç. Dr. Ahmet Cihan kaleme almış.

Geleneksel aydın kesimin önderlerinden biri olan Ahmet Cevdet Paşa'nın aile bireyleri ile mektuplaşmalarında yer alan açık bilgiler, satır aralarında ifade edilenler bir Osmanlı bürokratının aile yapısını, üyeler arasındaki ilişkileri, gelir ve gider durumunu, bakanlık yaparak devletin üst kademesine yükselmiş bir insanın yaşantısını ortaya koymaktadır.

Ahmed Cevdet Paşa kimdir?

1822 – 1895 yılları arasında yaşamıştır. İlköğrenimini Lofça'da yaptı. 1839'da İstanbul'a gelerek Fatih'teki Papasoğlu Medresesi'ne girdi. Burada öğrenimini sürdürürken bir yandan da tarih, coğrafya, astronomi, matematik gibi alanlarda özel ders aldı ve Fransızca öğrendi.

Medreseyi 1844'te bitirdikten sonra Premedi (bugün Arnavutluk'ta) kazası kadılığına atandı. 1845'te İstanbul ruüsu alarak müderris oldu.

1846'da Sadrazam Mustafa Reşid Paşa'nın yanında görevlendirildi. Bu tarihten paşanın öldüğü 1858'e kadar hukukî konularda danışmanlık yaptı. 1849'da, olağanüstü görevle Bükreş'te bulunan Fuad Efendi'nin (Paşa) yanma gönderildi. 1850'de Meclis-i Maarif üyeliğiyle birlikte Darülmuallimin müdürlüğüne atandı. 1851'de yeni kurulan Encümen-i Daniş üyeliğine getirildi. Bu kurul tarafından Osmanlı Deveti'nin 1774'ten sonraki tarihini yazmakla görevlendirildi. 1855'te vakanüvisliğe atandı. 1856'da Galata kadısı oldu. 1857'de "Mekke" payesi aldı.Fransızca, Farsça öğrenmiş, bunun yanısıra matematik, felsefe, kozmografya ve tabii ilimler üzerinde de çalışmış dönemin ünlü bir hukukçusudur. Kadılık, Divan-ı Ahkam-ı Adliye Reisliği yapmıştır.

"Mecelle-i Ahkam-ı Adliye" isimli hukuk metnini oluşturanların başında gelmiştir. Divan-ı Ahkam-ı Adliye Reisliği nazırlığı (bakanlığa) çevrilince ilk adalet bakanı olmuştur. Beş kez adalet bakanlığı, üç kez eğitim, iki kez evkaf, bir kez dahiliye, ticaret ve ziraat bakanlıklarında bulunmuştur. "Cevdet Tarihi" en önemli eseridir.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine onay vermeli mi?