banner15

Gafletle gelen mağlubiyet

Avrupalıların maksadı, Müslüman Türk olmayan bir Balkan Yarımadası idi. Bir askerimiz de şu yorumu yapmıştır: “Allah’ı unuttuğumuzdan dolayı bu cezayı görüyoruz.”

Gafletle gelen mağlubiyet

Fransız Georges Remond, Balkan Harbi’ni takip eden onlarca Avrupalı gazeteciden biri. Türkçeye “Mağluplarla Beraber” ismiyle tercüme edilen kitabında, neredeyse gün gün savaşın seyrini, şahitlik ettiği vak'aları ve karşılaştığı askerlerden dikkatini çekenleri anlatıyor.

Çatalca Savaşları sırasında karşılaştığı ihtiyar bir Karadenizli gönüllü gibi... 19 Kasım 1912 sabahı denk geldiği gönüllüyle sohbetinde merakını celbeden, ihtiyarın memleketine dönme isteğidir. Remond, sebebini sorunca Karadenizli'den şu cevabı alıyor: “Buraya İslâm toprağını korumak için savaşmaya geldim. Fakat bugün niçin kan döküldüğünü kimse bilmiyor. Gençliğimde muharebeden önce kurban kesilir, imam dua ederdi. Şimdi ne kurban kesiliyor, ne de dua ediliyor. Komita ve hürriyet için savaşıyormuşuz. Ben bunları görmedim. Ne padişah var, ne de halife var. Allah’ı unuttuğumuzdan bu cezayı görüyoruz. Yoksa bizi, Bulgarlar mağlup etmedi.”

Meslektaş ve ırkdaşı Remond gibi savaşı izleyen Henry Nivet’nin Türkçeye “Balkan Haçlı Seferinde Avrupa Siyaseti ve Türklerin Felaketi” ismiyle tercüme edilen eserinde içler acısı birçok hadise anlatılır. Nivet, bilhassa Türklerin karşılaştığı mezalim üzerinde duruyor: “Hıristiyan ordularının ve özellikle Bulgar ordusunun harekâtı, uygarlığın tahribi gibi görünüyor. İstilacı, insan boğazlayan, kadınlarla kızların namuslarını kirleten kan dökücü çapulcuların önünde, Trakya’nın Türk köylüleri İstanbul’a doğru kaçtı. Çok tiksindirici ve laneti hak eden bu durum bugün itiraz edilemeyecek bir hakikattir.”

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2014, 16:24
YORUM EKLE

banner39

banner50

banner47

banner48