banner15

Hz.Hüseyin'in eşi Bibi Şahbanu türbesi - İran

Rivayetlere göre, üçüncü Şii imamı İmam Hüseyin ile evlenen son Sasani İmparatoru Yezdigirt III’ün kızı olan Bibi Şahbanu, Medine’ye savaş tutsağı olarak götürüldükten sonra ve naşı buraya gömülmüştür.

Ancak bir diğer rivayete göre de Bibi Şahbanu oğlu İmam Zeynelabidin’in doğumu sırasında yaşamını yitirmiş ve büyük olasılıkla da Medine’ye gömülmüştür. Çok eski yapı gerçekten de Sasani devrine aittir: burası İslam öncesi dönemde bir ateş tapınağı (Ateşkade) idi.

Hicri IVncü yüzyıldan (Miladi Xncu yüzyıl) itibaren mezarlık olarak kullanılmıştır. Bibi Şahbanu türbesi, hakkındaki rivayetler ve eskiliği nedeniyle Tahran ve çevresinde, İran halkı ve turistler tarafından çok tercih edilen türbelerden biridir. Merkezde yer alan mezarın üstünde 900 yıllık bir sanduka bulunur. Ayrıca Bibi Şahbanu taş kubbeye sahip nadir türbelerden biridir.

banner39

banner36

banner37

banner35