banner39

İbnülemin Mahmut Kemal İnal - Osmanlı’nın kültürel birikimini Cumhuriyet’e taşıyan âlim

GALERİ HABER 24.05.2020, 19:05
İbnülemin Mahmut Kemal İnal - Osmanlı’nın kültürel birikimini Cumhuriyet’e taşıyan âlim
2/19

17 Kasım 1871’de İstanbul’da Beyazıt’ta Mercan Ağa mahallesinde doğdu. Babası, Sadrazam Yûsuf Kâmil Paşa’nın yirmi yedi yıl mühürdarlığını yapmış, Rumeli Beylerbeyiliği pâyeli Mehmed Emin Paşa; annesi, dinî ve ahlâkî terbiyesinde çok şey borçlu olduğu Hamîde Nergis Hanım’dır. Babası, Hz. Hüseyin soyundan gelmekle “seyyid” unvanı ile tanındığı gibi İbnülemin de gerektikçe bu unvanı kullanmıştır. Babasının anne soyunca da Arapkir’de Yûsuf Kâmil Paşa ile akrabadırlar.