banner39

İşverenlere destek verilecek

Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği alan sigortalının işveren hissesi primlerinin toplamı tutarında, işverenlere destek verilecek.

İş Dünyası 11.08.2020, 10:31
İşverenlere destek verilecek

Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği alan sigortalının işveren hissesi primlerinin toplamı tutarında, işverenlere destek verilecek.

7252 sayılı Kanunla çalışma hayatında yeni düzenlemeler yapıldı. 28.7.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7252 Sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile çalışma hayatında yeni düzenlemeler gerçekleştirildi.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 26'ıncı maddeyle;

-  1.7.2020 tarihinden önce 4447 sayılı Kanunun geçici 23 üncü maddesi kapsamında kısa çalışma başvurusunda bulunan veya 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamında ücretsiz izne çıkarılan işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalının aynı işyerinde haftalık normal çalışma süresine dönmesi, 

 
- 31.12.2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın veya ücretsiz iznin bittiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ay süreyle sınırlı olmak,

Şartlarıyla, Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği alan sigortalının kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısı kadar, 5510 sayılı Kanunun 82'nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin toplamı tutarında, işverenlere destek verilecek.

5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri, 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri ve sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar ve yurtdışında çalışan sigortalılar bu teşvikten yararlanamayacak.

Bu teşvikten yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerinden yararlanamayacak.

İşsizlik fonundan karşılanan bu kapsamdaki teşvik tutarları, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacak.

2- Belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuata göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi hallerinde 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen fesih yasağı kapsamı dışında tutuldu.

Cumhurbaşkanınca fesih yasağı, her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30.6.2021 tarihine kadar uzatılabilecek.

3- Cumhurbaşkanınca, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresi bir bütün olarak veya sektörel olarak 31.12.2020 tarihine kadar uzatılabilecek.

Kaynak: Patronlar Dünyası

banner53
Yorumlar (0)
26
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?