banner39

Disiplinde 4/C'liler memurla aynı olacak

4/C'ye bağlı çalışan geçici işçilerin işten atılmalarını kolaylaştıran disiplin yönetmeliğinin ilgili maddesi iptal edildi. İptalle birlikte artık 4/C'liler de memurlar gibi muamele görecek

İşçi-Memur-Emekli 29.04.2014, 16:47 29.04.2014, 16:56
Disiplinde 4/C'liler memurla aynı olacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Danıştay, 4/C'lilerin uyarı cezasıyla işten atılmasına yol açabilecek yönetmeliği iptal etti. Kararla birlikte, 4/C'lilere de artık memurlar için uygulanan disiplin hükümleri uygulanacak.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 4/C'lilerin sözleşme hükümlerine uymadığı gerekçesiyle birim amirlerinin teklifiyle yönetime uyarma veya sözleşmenin tek taraflı olarak feshetme yetkisi veren maddenin yürütmesini durdurdu.

Bakanlar Kurulu'nun 4/C'lilerle ilgili kararının 13. Maddesinde çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde devlet memurları için suç sayılan fiil ve hareketlerle yaptırımlar, bu karar gereğince istihdam edilecek geçici personel için de geçerli olacak ve bu hüküm uyarınca geçici personel, devlet memurlarıyla aynı disiplin hükümlerine tabi olacak.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Bakanlar Kurulu kararında olmamasına karşın, hizmet sözleşmesinde yer alan yetkiyle uyarma cezasını gerektirecek bir fiil için bile sözleşme feshine gidilebilecek olmasını, disiplin hukukunun yerleşik ilkeleri ve hakkaniyet ilkesi gözetilmeksizin sınırsız bir sözleşme feshi yetkisi olarak tanımladı.

Söz konusu kararda, üst hukuk normlarında dayanağı bulunmaksızın idareye muğlak ve sınırsız şekilde göreve son verme yetkisi tanınmasının, hukuk devleti ve hukuk güvenliği ilkeleriyle bağdaşmadığı vurgulandı.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine onay vermeli mi?