banner15

Memurun mazeret izni kapsamı genişliyor

TBMM'de ilgili komisyon engelli ve süreğen hastalığı bulunan çocuklar için 10 günlük mazeret izni kullanacak devlet memurlarının kapsamını genişletti

Memurun mazeret izni kapsamı genişliyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

TBMM Plan ve Bütçe Alt Komisyonu, 10 günlük mazeret iznini kullanacak devlet memurlarının kapsamını genişletti.

TBMM Plan ve Bütçe Alt Komisyonu, AFAD Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Alt Komisyon, engelli ve süreğen hastalığı bulunan çocuklar için 10 günlük mazeret izni kullanacak devlet memurlarının kapsamını genişletti.

Plan ve Bütçe Alt Komisyonu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını içeren torba teklifte bazı değişiklikler yaptı.

Buna göre, teklifte 16 yaşın altında, en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hasta çocuğu bulunan devlet memurlarına 10 günlük mazeret izni verilmesini öngören maddede değişiklik yapıldı. Teklifteki 16 yaş sınırı, evli olmamak kaydıyla kaldırıldı ve bu haktan muvazzaf askerler ile uzman erbaşların da yararlanması sağlandı.

Finansal kiralama şirketleri ve OSB içinde yer alan katılımcılardan gelen talepler doğrultusunda, OSB sınırları içinde finansal kiralama yapılabilmesinin önü açıldı.

OSB içinde yer alan taşınmazlar, finansal kiralama sözleşmesine konu edilebilecek. Bu durumda, OSB yönetiminden uygunluk görüşü alınacak. Devlet tarafından arsa teşviki verilen arsalar için finansal kiralama sözleşmesi yapılamayacak. Satışı yapılan arsalar, hiçbir şekilde tahsis amacı dışında kullanılmayacak.

Deprem gözlemi yapan üniversiteler, yerel yönetimler ve tüm kamu kurum ve kuruluşları, deprem gözlem verilerini eş zamanlı olarak AFAD'a aktaracak. Meydana gelen depremin büyüklük, şiddet gibi temel verileri, kamuoyuna resmi olarak sadece AFAD tarafından yapılacak.

Alt komisyon, teklife Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılması Dair Kanunu'nun hak sahipliğinin ilamı ve sona erdirilmesi başlıklı maddesinde de değişiklik yapılmasını benimsedi. Buna göre, bu madde uyarınca yapılan ilamlar sonucunda talep edilmeyen alacaklar, Resmi Gazete'de yayımlanan son listenin ilan tarihinden 5 yıl sonra, Hazine'ye irad olarak kaydedilecek.

Yapılan değişikliğin gerekçesinde, KEY ile ilgili ilk 5 yıllık zaman aşımı süresinin 27 Temmuz 2013 tarihinde sona erdiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"KEY alacak tutarı birden fazla kurum tarafından parça parça tasfiye halinde T. Emlak Bankası'na bildirilen ve birden fazla listede alacak tutarı yayımlanan hak sahiplerinin her bir alacağının zaman aşımı süreleri farklı olabilmektedir; ayrıca bu kişilerin hatalı bilgilerine ilişkin olarak yapılan düzeltmelerin hangi tarihteki ilanla ilgili olduğunun tespit edilmesinin mümkün olmaması; bazı hak sahiplerinin alacaklarını tahsil etmek üzere Ziraat Bankası'na başvurmalarına rağmen, kurumları tarafından yapılan eksik ya da yanlışlıklar nedeniyle alacaklarını alamamaları, bu sorunların giderilmesinin zaman alması nedeniyle hak sahiplerinin alacaklarının kendi inisiyatifleri dışında kalan sebeplerden dolayı zaman aşımına uğraması sorunlarının çözülebilmesini ve hak sahiplerinin mağduriyetlerinin engellenmesini teminen zaman aşımı süresinin yeniden belirlenmesi öngörülmüştür."

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2014, 09:15
YORUM EKLE

banner39

banner50

banner47

banner48