Sözleşmeli öğretmene de harcırah hakkı

Danıştay, sözleşmeli statüde görev yaparken başka bir okula kadrolu olarak atanan öğretmene harcırah verilmemesi kararının kanun yararına bozulmasını kararlaştırdı.

Sözleşmeli öğretmene de harcırah hakkı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Danıştay, sözleşmeli statüde görev yaparken başka bir okula kadrolu olarak atanan öğretmene harcırah verilmemesi kararını, kanun yararına bozdu.

Anadolu Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası, Düzce'de Anadolu Kalkınma Vakfı Gökçeağaç İlköğretim Okulu'nda, 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli statüde İngilizce öğretmeni olarak görev yaparken, İstanbul'da Atatürk İlköğretim Okulu'na kadrolu öğretmen olarak atanan öğretmen adına, bu atama nedeniyle alamadığı yolluğun ödenmesi isteğiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile yolluğun yasal faiziyle ödenmesine karar verilmesi istemiyle dava açmıştı.

İstanbul 6. İdare Mahkemesi Hakimliğinin işlemin iptali ve yolluğun faiziyle ödenmesine ilişkin kararı, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Birinci Kurulu'nca "ilk atama suretiyle yapılan atamalarda yolluk verilmeyeceği" gerekçesiyle bozulmuş ve dava reddedilmişti.

Kararın hukuka aykırı olduğu belirtilerek kanun yararına bozulmasının istenilmesi üzerine Danıştay, kararı inceledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan  Danıştay 2. Dairesinin kararında, 4/B maddesi uyarınca kamu personeli olarak istihdam edilen ve kamu hizmetlerinin yürütülmesi ile görevli olan sözleşmeli personelin,Harcırah Kanunu kapsamında memur sayıldığı, belirli koşullarda naklen atamaya tabi olduğu ve naklen atanmaları halinde de sürekli görev yolluğu almaya hak kazanacakları sonucuna varıldığı belirtildi.

Görev yeri değişikliği nedeniyle kamu hizmetinin yürütülmesinden kaynaklanan külfetin kamuca karşılanması amacıyla sözleşmeli personele harcırah ödenmesi gerektiğinin ifade edildiği kararda, davacının sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmaya başlamasıyla kamu görevlisi statüsüne girdiği, naklen atanan kişi kapsamında olduğu ve bundan dolayı dava konusu işlemin iptalinin gerektiği kaydedildi.

Naklen atama işleminden dolayı Harcırah Kanunu uyarınca davacıya yolluk ödenmesi gerektiği, söz konusu atamadan doğan yolluğun ödenmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yönünde verilen mahkeme kararında hukuki isabetin bulunmadığı belirtildi.

Kararda, Danıştay Başsavcılığının kanun yararına temyiz isteminin kabulüne, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Birinci Kurulunca verilen kararın, kanun yararına bozulmasına karar verildiği bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2015, 15:59
banner53
YORUM EKLE

banner39