02.10.2009, 03:48

İsrail ve Yemen

Ağustos ayında patlak veren üzücü Yemen olayları İsrail'in gözünden kaçmıyor. Aynı olaylar İsrail karar organlarının ve araştırma merkezlerinin de yakın takibinde. Bu kurumlar merkezî hükümetle Husi grupları arasındaki olayların içyüzünü anlamaya çalışıyor. Hükümet güçleri, adamları Yemen'in Suudi Arabistan sınırına yakın kuzeybatısındaki Sa'da vilayetindeki dağlık bölgeleri elinde tutan Abdulmelik El Husi'nin başını çektiği isyanı bitirmeye çalışıyor. 

Yemen olaylarına ilişkin İsrail takibi Yemen'de gelecek dönemin senaryolarını, değerlendirmelerini, bütün ihtimallerini belirleme ve karar alma organına sunma amaçlı resmî İsrail çabası bağlamında yapılıyor.

Yemen iç olaylarına yönelik İsrail takibi bu ülkenin Siyonist devlet açısından konumunun jeo-politik boyutundan hareketle güvenlik organları tarafından sabahlara kadar takip edilmesi derecesine vardı. İsrail, Kızıldeniz'in sıcak sularındaki deniz yollarına ve koridorlarına hakim olunması açısından sürpriz gelişmelerden endişeli. Bunun yanı sıra İsrail, tıpkı Somali'de olduğu gibi Yemen'e Arap ve Afrika bölgesinde bulunan güçler arasındaki çekişme sahası olarak bakıyor. Dolayısıyla Yemen üzerindeki bölgesel çekişmenin Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve genel olarak Arap-İsrail çekişmesine uzanacağı dikkate alındığında kendisini de ilgilendirdiğini düşünüyor. İsrail değerlendirmelerine göre Yemen olayları Yemen'in siyasal İslamcı kanat ve grupların faaliyetleri için coğrafik konumunun artması arka planında ilave bir tehlike oluşturuyor. Ayrıca İsrail iddialarına göre El Kaide ile irtibatlı cihatçıların gücünü artırma yeri Yemen. Keza Yemen, İsrail'e göre El Kaide'ye yakın İslamcı köktenci grupların üssü, Filistin'deki direniş hareketlerine ve özellikle de Hamas'a destek için yoldaki bir durak.

Bu çerçevede İsrail'in medya açısından Yemen olaylarını kullanması ve uluslararası çevrelerde krizin yangınına medya körüğüyle gitmesi kendisini Husilerin Şiiliğe yakın Zeydiye mezhebinden olduğu gerçeğine dayanarak Yemen'deki İran uzantısından konuşmaya sevk etti. Üstelik İran ve Yemen dahi resmî olarak bunu yalanladı, bütün göstergeler ve veriler İsrail'in iddiasını çürüttü. Fakat İsrail'in Yemen iç krizi içine İran'ı alma mantığı, uluslararası toplumun yanı sıra Arap ve dünya kamuoyunu İran'a karşı seferber etmek. İsrail kaynakları önceden belirlenmiş amaçlar içinde Yemen olaylarını yorumlarken Sa'da kentindeki savaşı Yemen saflarını kontrol altına almaya çalışan gerçekçi Sünni İslam ile bölgesel nüfuzunu genişletmeye çalışan radikal Şii İslam'ın İran'ı arasındaki çekişmeyle başka bir alana çekiyor.

Diğer yandan İsrail resmî çevreleri 'Yemen Yahudileri' başlıklı ilave bir sorunu körüklemeye bilfiil başladı. Yemen'de kalan Yahudiler vatanlarında vatandaşlık ve kimlik hakları ihlali olmaksızın sevgi, adalet ve eşitlik içinde yaşıyorlar. Çoğunluğu dış etkenler sebebiyle Filistin'e zorunlu göçe boyun eğdi. Yahudilerin nüfusu 300 binin üzerindeydi ve sadece beş bini Yemen'de kaldı. Bu bağlamda İsrailli çevreler bazı Arap ülkelerini korkutmak için üzerinde iyi çalışılmış bilgiler sızdırmakla yetinmeyip İran'ın Yemen iç işlerine müdahale etmesinin tehlikelerinden bahsettiler. Savaşın sadece Yemen için değil, Suudi Arabistan, Arap Yarımadası ve bütün bölge için artan bir tehdit oluşturduğunu ifade ettiler.

Yemen'deki iç çekişmeler, iç savaştan sakındıracak bir yöntemle çözülmesini, içeride ve dışarıdaki bazı kesimlere fırsat verilmemesini düşünen Yemenliler ve Arap ülkeleri için acı verici. Ayrıca mutlu bir Yemen görmek istemeyen Siyonist devlete de fırsat verilmemeli. Buradan hareketle Arap uyanışının gerçekleşmesi, Arap Birliği'nin, Yemen'e yaralarını sarması ve Yemen'in toprak ve halk bütünlüğü temelinde krizinden çıkmasına destek olması için istenen rolünü oynaması önemli olacaktır. Umman gazetesi El Vatan 1 Ekim 2009
 
Kaynak: Zaman

 

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine onay vermeli mi?