Rusya'nın Azerbaycan'ı işgalinin 98.yılı

Bolşevik Rusya'nın Azerbaycan'ı 27 Nisan 1920 tarihinde işgalinin bugün yıldönümü.

Rusya'nın Azerbaycan'ı işgalinin 98.yılı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya’nın Azerbaycan’ı 27 Nisan 1920’de işgali ile Bakü’de Bolşevik rüzgârı esmeye başlaması ile Bolşevikler ve Ermeniler ittifak ederek Azeri Türklerine katliam ve zulüm hareketine girişmiştir.

Azeriler yeterince silah ve teçhizatları olmadığı için Ermeni ve Ruslara karşı koyamamıştır. Ancak zulme uğrayan Azeriler, Türkiye’den daha önce imzalanmış antlaşmalar çerçevesinde yardım istemiştir.

Toplu tutuklamalar ve katliamlar gerçekleştirmiştir. Bu dönemde Azerbaycan petrolleri yalnız Rusya’ya nakledilmiştir. Azerbaycan petrol zenginliğinden Azeri Türkleri yararlanamamıştır. Bu sayede Rusya ekonomik dar boğazdan kurtulmuştur. Azerbaycan servetleri talan edilmiştir. Azeri halkı sefil bir şekilde yaşamaya mahkûm edilmiştir.

Bu dönemde Bolşevik uygulama ve baskıları sonucu 29.000 Azerbaycan Türkü öldürülmüştür. Rusların Azerilere karşı vahşet uygulamasında o dönemde özellikle Rus yönetiminin yüksek kademelerine kadar gelen Ermeniler büyük rol oynamıştır.

Kültürel manada ise Ruslar, Azerileri özellikle İslami Kültürlerinden koparıp Sovyet kültür potası içerisinde eritmeyi hedeflemiştir. Ruslar, Azerbaycan üzerindeki bütün politikalarını bu amaç çerçevesinde şekillendirmiştir.

Bu politikalar neticesinde Azerbaycan’da İslami kültürel değerleri yaşamak, örf ve âdetleri devam ettirmek kanunen yasaklanmıştır. Bu yasağa uymayanlar ise ağır bir şekilde cezalandırılmıştır.

Böylece İslamiyet Azerbaycan’da adı bilinen sembolik bir din haline getirilmiştir. Azerbaycan’da İslamiyet’in gericiliğin simgesi olduğu, insanları ilerlemekten alıkoyan bir afyon olduğu tezi kabul ettirilmeye çalışılmıştır.

Azerbaycan Milli Kurtuluş Harekatının büyük ideoloğu Mehmet Emin Resulzade konu ile ilgili şunları dillendirir: ”Nikolay Rusyası ile Lenin Rusyası arasında hiç bir fark yoktur. O zamanki zincirlerin rengi ak, şimdiki zincirlerin rengi kırmızıdır” (burada ak ve kara, Rusya'nın o devirlerdeki bayraklarına işarettir).

Bolşevikler Nisan'ın 28'ini Azerbaycan'da Sovyet hakimiyetinin başladığı gün olarak ilan ettiler. 27 Nisan tarihindeki işgale bir perde örterek 28 Nisan inkılabı olarak takvimlerine işaretlediler.

27 nisan işgali ile ilgili M.E.Resulzade şunları yazıyor: “Kanlı çar istibdadının yerini bu defa ondan daha kanlı bolşevik istibdadı aldı. Böylelikle, özgürlük geleceğimiz kızıl istilacıların ayakları altına eğildi”.

YAĞMALAMA HAFTASI

27 Nisan 1920 tarihi Azerbaycan'da “Yağmalama haftası” ilan edilerek, çocukların oyuncaklarına varana kadar her şey talan edilmiş 60 vagon dolusu eşya “Yoldaş Lenine Azerbaycan'dan hediye” adı altında Moskava'ya yollandı. Erzak anbarları yerle bir edilip Moskava proletaryalarına gönderildi. Azerbaycanlı ailelerin evlerine el konuldu. Aydınlar, hükümet adamları, memurlar ya öldürüldü ya hapsedildi. İki gün içinde 300 kişi öldürüldü 10 bin kadar insan Sibirya'ya sürgün edildi. Bolşevikler Azerbaycan'ın bütün yeraltı ve yerüstü servetlerini Sovyet Rusyasına taşıdılar.

Sovyet İşgali döneminde 800 milyon Slav asıllı ecnebi Azerbaycan'a getirilerek buradaki topraklara yerleştirildiler.

 

Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2018, 17:05
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER